Vurderer du å skaffe deg mer menneskekunnskap eller å sertifisere deg som coach?

Publisert tirsdag 2. august 2016, av CoachMagasinet, i Coaching, Karriere, Kurs, Ledelse, NLP, Selvutvikling

Sommerferien er snart over, og det er på tide å planlegge høstens aktiviteter. Hva er vel bedre enn å tilegne seg kompetanse som både kommer en selv og andre til gode?

Hva med å få en praktisk lederutdannelse, bli profesjonell coach, eller lære mer om prestasjonsutvikling, kommunikasjon og relasjonsbygging? Da kan NLP kompetanse være noe for deg.

HVORFOR NLP KOMPETANSE?

– NLP (Nevro Ligvistisk Programmering) er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. NLP er et praktisk og nyttig verktøy innenfor positiv-behavioristisk psykologi som blant annet avdekker det som fremmer og hemmer hensiktsmessig atferd.. Det kan dreie seg om tankemønstre, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier. Det handler om å frigjøre de beste ressursene vi har for å skape positive forandringer, sier Erica Grunnevoll, DNCF sertifisert Coach og styreleder i DNCF.

– NLP metodikken er ikke noe tryllemiddel. NLP er ikke hokus pokus eller kvikk-fiks. NLP er en seriøs metodikk som kan hjelpe mennesker og bedrifter til å oppnå personlige og profesjonelle mål. Metodikken utvikler ressurser som trengs for å skape nødvendige endring. Å arbeide som coach krever derfor et solid faglig fundament og god menneskekunnskap.

– Gjennom en NLP Coach utdannelsen får du kommunikasjonverktøy og mentale hjelpemidler til å skape positive forandring. Du starter med deg selv, erfarer og trener på teknikker og ulike metoder, før du coacher eller anvender coachende tilnærming overfor andre.

– Du må kunne lede deg selv, før du kan lede andre – og vi blir aldri utlært. Det gjelder hele tiden å arbeide med det som skjer i og mellom oss mennesker.

Skap positive forandringer og ta gode valg!

Erica Grunnevoll, DNCF sertifisert Coach og styreleder i CoachMagasinet

Erica Grunnevoll, DNCF sertifisert Coach og styreleder i CoachMagasinet

PROFESJONSUTDANNING SOM COACH

Dersom du vil sertifiseres som DNCF sertifisert coach, må du ha tatt utdanning ved en utdanningsinstitusjon som er godkjent av DNCF. Den siste sertifiseringen med ekstern sensor oppnevnt av DNCF skjer etter fullført Trinn 1/ NLP Practitioner, Trinn 2/NLP Master Practitioner, Trinn 3/NLP Coach (dvs. 3 trinn) og 125 timers praksis. DNCF anbefaler en utdannelse og andre NLP kurs hos en skole som følger Norsk Bransjestandard for Coaching.

– Tittelen coach er dessverre ikke en beskyttet tittel, heller ikke NLP coach. DNCF sertifisert coach og registrert Helsecoach DNCF er derimot to titler som er beskyttet. Kun personer som tilfredsstiller og har oppfylt fagkravene kan benytte seg av dem.

– Når du sertifiserer deg får du en profesjonsutdanning som gir deg rett til den beskyttede tittelen DNCF sertifisert coach. Med denne er du sikret en velrenommert og anerkjent kvalitetutdanning godkjent av DNCF. I tillegg får du også gyldige internasjonale sertifiseringer.

FAGLIG VEKST OG UTVIKLING

– Faglig påfyll, konstruktiv bruk av egne erfaringer og fornyelse av kunnskap er viktig for alle. For å kunne utøve coachingfaget eller coachende tilnærming på en seriøs og kvalitetmessig måte, er det viktig å ta mennesker og egen kompetanse på alvor. Det handler både om en god utdannelse som innfrir bransjestandardens kvalitetskrav, og at du i fortsettelsen som coach eller leder forplikter deg til å holde kunnskap og læring ved like.

– Det er godt å vite at i tillegg til coachutdanning tilbyr skolene, godkjent av Den Norske CoachForening (DNCF)) flere kortere kurs innenfor kommunikasjon, stressmestring, prestasjonsutvikling, selvledelse, ledelse og beste praksis. Skolene har med sin geografiske spredning bra dekning og dekker behovet for kompetansen over store deler av landet.

– Nå gleder vi oss til en spennende tid fremover. Oppfordringen til alle er: Skap positiv forandring og ta gode valg. La det bli en kunnskapsrik høst for oss alle, avslutter Erica Grunnevoll.

Les om Norsk Bransjestandard for Coaching her.

Norsk Bransjestandard for Coaching ble vedtatt i 2009 og setter krav til tilbydere av leder- og coachutdanninger. Standarden er utarbeidet med tanke på norske forhold, erfaringer og behov. Den stiller krav til pensum, gjennomføring, lengde på utdanning, eksamener, trenerkompetanse, samt krav til etiske retningslinjer. I tillegg krever bransjestandarden en praktisk coachingeksamen med ekstern sensor før man oppnår tittelen DNCF sertifisert Coach.

Les mer om DNCF sertifisering her

Her får du listen over skolene godkjent av DNCF

Kommentarer