- Vi arbeider med mennesker, ikke maskiner

Publisert søndag 25. juni 2017, av CoachMagasinet, i Coaching, Diverse, Selvutvikling, Verdier

Erica Grunnevoll gikk av etter 3 år som styreleder for Den Norske CoachForening (DNCF) på årsmøtet i mars i år. CoachMagasinet har snakket med Erica om hva som opptar henne nå, hvilke tanker hun gjør seg rundt framtida til coachingbransjen og om DNCF sin rolle som bransjeforening.

Hva opptar deg mest akkurat nå, Erica?
– Åh, det er mye som opptar meg, jeg lar meg lett engasjere. Noe av det som engasjerer meg mest er menneskers underfundighet og forskjellighet. Jeg blir aldri lei av å jobbe med mennesker. Likeledes er jeg opptatt av de økende forskjellene i samfunnet. Det er noe som bekymrer meg, for jeg er opptatt av likeverd mellom mennesker.

Engasjert Erica Grunnevoll (Fotograf Sol Nodeland)

Erica forteller om et oppriktig engasjement, som kommer til uttrykk blant annet gjennom jobben som coach. – Gjennom jobben min i CoachTeam as – House of Leadership får jeg anledning til å omsette i praksis “payforward” engasjementet, ved at vi jobber 10 % pro bono. Det er noe jeg har med meg hjemmefra, det med å gi sin tiende. Jeg synes det er viktig at vi gir tilbake til samfunnet, vi som sitter på den grønne gren, forteller Erica.

Videre legger hun til at av samme grunn gleder hun seg over at så mange unge er opptatt av å utvikle en sterk delekultur. – Jeg gledes av at mennesker er engasjert i å gjøre hverandre gode. Samtidig lar jeg meg lett begeistre av de nære, enkle ting som fyr i peisen, lukten av grønnsåpeskurt gulv eller for eksempel at båten skal ut neste helg. Jeg gleder meg til å få den på sjøen, sier hun.

Setter seriøsiteten svært høyt
Erica forteller at hun knyttet mange kontakter i sin tid som leder i DNCF, og opplever at DNCF sertifiserte coacher og coacher under utdanning, tar faget sitt seriøst, er stolte og ser på coaching som en profesjon. Hun har fått kjennskap til de ulike DNCF sertifiserte skoler, og hvordan de jobber både likt og ulikt. Skolene har samme rammekrav til innhold, de er alle underlagt Norsk Bransjestandard for Coaching, og velger samtidig å vektlegge deler av undervisningen ulikt. Skolene setter sine fotavtrykk og det opplever Erica som dynamisk og spennende. – Jeg er overbevist om at det er viktig med en Norsk Bransjestandard for Coaching som setter en minimumsstandard for fag- og kompetansekrav, både når det gjelder godkjente utdanningsinstitusjoner og coacher som har rett til å bære tittel «DNCF sertifisert Coach». Den Norske CoachForening (DNCF) har etiske krav og retningslinjer som både skoler og medlemmer forplikter seg på. DNCF har en resertifiseringsordning for coachene, forteller Erica engasjert.

Hun forteller at DNCF oppnevner ekstern sensor ved endelig eksamen/sertifisering. – Det er viktig at det ikke er bukken som passer havresekken, det vil si at skolene ikke skal sertifisere egne elever. Det er for mange ”hussertifikater” der ute og for mange skoler som ikke vil gi innsyn i deres fagkrav og sertifiseringsordninger, mener Erica, og forteller videre at fagkrav, tilsyn, etisk råd, ”transparency”, sertifisering- og resertifiseringsordninger er nødvendig for seriøsitet og kvalitet. – Og det er særlig viktig for de vi betjener, kundene våre. Jeg er opptatt av at kundene skal være trygge på at de møter coacher som kan sitt fag. Da får faget respekt, da gir vi ikke minst våre klinter respekt. I bransjestandarden er det en del krav til gjennomføring av utdanning og sertifisering, og jeg er oppriktig stolt av alle de som går den lange veien for å bli DNCF sertifisert coacher, og som legger ned et godt stykke arbeid for en seriøs profesjon, forteller Erica.

Hvis du kunne gjort en ting annerledes, hva ville det ha vært?
– Som avtroppet leder, vil jeg skryte litt først. Sammen med medlemmene, tidligere styrer og styreledere har DNCF kommet langt som forholdsvis fersk bransjeforening. Mye er på plass internt og foreningen setter gode fotavtrykk i samfunnet. Medlemsskolene er attraktive, tilbakemeldinger på DNCF sertifiserte Coacher er at de er dyktige og seriøse, flere av våre coacher er ansatt i lederstillinger, HR-stillinger, som interncoacher eller arbeider i kurs-og kompetanseavdelinger i bedrifter. Foreningens medlemmer brukes ofte som ressurspersoner av og i media. Foreningens årskonferanse er en attraktiv møteplass for medlemmer, bedrifter og privatpersoner. Jeg tror ikke jeg ville gjort noe annerledes, jeg ville bare gjort mer. Styre- og lederverv er frivillig verv og tid og kapasitet er begrenset. Jeg ville gjerne gjort mer for å involvere medlemmene, flere treff og åpne samlinger og jobbet enda mer med synliggjøring av DNCF.

Hva er den viktigste funksjonen til DNCF?
– DNCF er en bransjeforening, ikke en fagforening. En viktig oppgave er å fortelle markedet hva vi gjør og står for, sammen med å jobbe for seriøsitet og for å sette en god faglig standard. Erica trekker også frem den viktige oppgaven DNCF har overfor sine medlemmer, med å ta vare på kompetanse og å videreutvikle coaching som profesjon og NLP som fag.

– Foreningen har en viktig tilsynsordning overfor skolene og god dialog med dem er avgjørende. Aller viktigst er det at medlemmer bruker sin tittel, synligjør og støtter opp om seriøsiteten som ligger i bransjestandarden. Det er noe med å stå opp for faget sammen, og skille klinten fra hveten. DNCF fremholder viktigheten av en enhetlig standard og trenger å være en sterk bransjeforening, slik at markedet også ser og oppfatter seriøsiteten vi står for, sier den tidligere DNCF-lederen.

Hun legger til at DNCF må være en viktig samarbeidspartner, for eksempel når det er behov for å gi råd rundt etiske problemstillinger, slik at medlemmene finner det naturlig å hente støtte fra foreningen gjennom å be om råd og drøfte dilemma.

– Mennesker må jobbe med sin egen fleksibilitet
Erica Grunnevoll har jobbet med NLP siden 2008, og arbeider nå med både enkeltpersoner og team. Hun forteller at hun jobber særlig mye mot bedriftsmarkedet, der hun coacher medarbeidere, ledere og team. Hun coacher ledere individuelt og følger dem også opp gjennom såkalt skyggecoaching. Da er Erica tilstede på møter som en «skygge» (observatør) og gir i etterkant leder tilbakemelding på styrker og utviklingsområder.

Jeg lurer på hva den avgåtte lederen tenker om framtida til coachingbransjen, og får oppleve en svært optimistisk framtidstro. – Coaching er et relativt nytt fagfelt og i Norge er det bare i startfasen enda, tenker jeg. Fremover fordrer samfunnsutviklingen i enda større grad at vi evner å samarbeide på tvers av fag, kulturer og bransjer. Vi trenger å spille hverandre gode. Av den grunn tror jeg det blir mer og mer behov for coaching, nettopp fordi coaching arbeider styrkebasert, tillitsbasert og har en løsningsorientert tilnærming til endring og utvikling. Erica forklarer at mange for eksempel i arbeidslivet har en tendens til å se etter problemer og årsakene til dem i vanskelige tider. – Hovedessensen i coaching er mestringsfokus hvor vi ser på muligheter og drømmer, utnytter styrker og ressurser og finner frem til elementer som kan gjøre situasjonen mer tilfredsstillende og som kan bidra til omstilling og endring. Hun trekker frem selvledelse som en viktig del av endringsprosesser. – Mennesker i dagens samfunn er avhengig av hele tiden å arbeide med sin egen fleksibilitet, og våge å utfordre seg selv til å være lærlinger gang på gang, tror Erica.

Hun peker også på at media har sett at DNCF står for seriøsitet, blant annet gjennom strenge krav i Norsk bransjestandard for coaching. Norsk Bransjestandard stiller strengere krav til tilbydere av utdanning og til utøvere av coachingfaget enn rene internasjonale sertifiseringer. – DNCF sertifisert coacher har lært om kommunikasjon og psykologi, om etiske problemstillinger og behersker å praktisere og anvende avanserte NLP-teknikker. Gjennom studiene er det høye krav til praksistimer, og til mottatt coaching. Vår bransjestandard står for kvalitet, fastslår Erica.

Hva vil du mest av alt formidle til de som utdanner seg til coacher?
– Hold DNCF-flagget høyt! DNCF sertifisert coach er den gjeveste tittel du kan ha som coach i Norge. Og det er på en måte en beskyttet tittel. Kun den som oppfyller fagkrav og som har bestått ekstern sertifisering gjennom DNCF, har anledning til å bruke denne tittelen. Ved å bli DNCF sertifisert coach er du med på å sikre en standard. Fullverdige medlemmer i Den Norske CoachForening som oppfyller fagkrav kan også registrere seg i Registeret for utøvere av alternativbehandling i Brønnøysundregisteret som registrert Helsecoach DNCF. Dermed kan de tilby sine klienter helserelatert coaching uten mva.

Erica er opptatt av at man som coach jobber med å ta vare på friskhet, og at det skal gjøres med seriøsitet og kvalitet. – Vi jobber med mennesker, ikke med maskiner. Derfor er det en fordel, mener Erica, å være bærer av annen kompetanse og erfaringer enn fra coachingyrket alene. – Jeg tror en blir en bedre coach når en har med seg annen arbeidserfaring og har et reflektert forhold til sine livserfaringer, sier hun.

– Livet! Det gir meg energi!
Erica fremstår som energisk og engasjert, med et brennende engasjement for å utvikle både DNCF og coachingbransjen. Jeg blir derfor nysgjerrig på hva Erica selv gjør for å utvikle seg. – Jeg elsker å lese bøker. Og så har jeg gode sparringspartnere, og utvikler meg mye gjennom den gode samtalen. I tillegg er jeg mentor, og henter mye lærdom fra det arbeidet også, forteller Erica.

Hva gjør du for å koble av?
– Jeg jobber veldig mye med mennesker og relasjoner. Når jeg skal koble av, gjør jeg det med alenetid eller i samvær med nære venner. Jeg gjør også gjerne noe praktisk, som å male en vegg eller noe annet der jeg får bruke hendene. Jeg liker å snekre, og har til og med bygd en hytte.

Og helt til slutt, Erica, hva gir deg energi?
– Livet! Det å leve livet med åpne øyne, være tilstede og være nysgjerrig i møte med mennesker. Livet, med all sin heslighet og skjønnhet. Det gir meg energi.

Coachmagasinet
Elin Marie Andreassen

Kommentarer