Verdien av verdier

Publisert fredag 9. januar 2015, av CoachMagasinet, i Selvutvikling, Verdier

Verdier styrer det meste av det vi foretar oss. De rettleder, gleder og opprører oss. Men finnes det også en mørk side av verdiene? Kan verdiene, i en ytterste konsekvens, lede oss ut på trøblete stier?

Vi leser og hører mye om verdier. Vi har verdidebatter og egne kommisjoner som fokuserer på verdier. Verdier er viktige for oss, både som enkeltmennesker og i jobbsammenheng. Bøker og artikler oppfordrer oss sterkt til å leve etter disse. Men hvordan skal vi forholde oss til dem i praksis?

Erica Grunnevoll er prest og DNCF sertifisert Coach. Hun er nå også leder av Den Norske CoachForening.
Erica holder mange foredrag om verdier og verdien av disse. Gjennom arbeidet som coach og prest har hun ofte samtaler med mennesker som har store utfordringer i livene sine.
” En verdi er kun verdifull nå den brukes til å skape en positiv merverdi»

Hvordan vil du definere en verdi?
– En verdi er en ledestjerne som jeg vil skal være styrende i livet mitt. Verdiene mine er noe jeg tror på, noe jeg går for, noe som er veldig viktig for meg – forklarer Erica Grunnevoll.
– Verdiene preger oss som mennesker. De røper seg gjennom måten vi er på, hva vi gjør, holdningene vi har og måten vi kommuniserer med andre på. En verdi er i utgangspunktet ikke god eller ond. En verdi er hva man gjør det til, hvilken intensjon man har med den. Åpenhet, omsorg, frihet, kjærlighet og trygghet er alle flotte verdier. Likevel er det hvordan de omsettes i praksis som avgjør hvilken effekt disse får. Verdier er til syvende og sist handling! Det viser seg i hvordan vi forholder oss til oss selv og andre mennesker – sier Erica.

Hun forklarer at det er viktig å spørre hvilken intensjon verdien har. Hvilken effekt man ønsker å oppnå? Derimellom ligger det et operasjonsrom som er viktig. Det er i dette operasjonsrommet at vurderingene, handlingene og ansvaret ligger. Er den verdien som i utgangspunktet er viktig for meg brukt på best mulig måte for meg og de jeg har rundt meg? Oppnår jeg den effekten jeg ønsker fra denne verdien? Får jeg vist meg fra min beste side? Hviler verdien på ansvarlighet? Uten ansvar kan tilsynelatende gode ledestjerner føre helt galt av gårde.

Grunnevoll påpeker at det er viktig å stille seg selv noen sentrale spørsmål:
– Hvordan ønsker jeg å bruke mine troer, overbevisninger og ledestjerner i livet mitt? Får de den effekten som intensjonen hadde? Går det ut over meg selv eller noen andre?
I denne vurderingen ligger det ofte et valg mellom hva du sier ja til og hva du må si nei til. Slike valg kan være vanskelige.

”En verdi kan bli en antiverdi”
Hva finnes på motsatt side av en verdi og hva kan dette lede til?
– En verdi kan bli en antiverdi. Ta for eksempel verdien ”frihet” som er viktig for mange. Med for sterkt fokus på frihet kan dette lede til liten evne til å forplikte seg overfor andre. Dersom noen ønsker frihet i ett og alt kan dette lede til en usunn egoisme. En verdi som i utgangspunktet kjennes som en positiv ting kan, med andre ord, bli en mindre positiv ting, ja direkte farlig.
Ett annet eksempel er datteren som pleier sine syke foreldre til hun selv blir utbrent. Hva er verdien av å ha omsorg som verdi da? Omsorg for andre er en ting, men hva med omsorgen for seg selv? Omsorg uten grenser eller uten ansvar blir lett grenseløs. For å si det brått og brutalt: Frihet uten ansvar blir lett egoisme. Omsorg uten ansvar kan bli misbruk av seg selv eller andre.

– En annen måte verdiene kan virke negativt på, er når disse påtvinges andre – fortsetter Erica.
– Ett eksempel er den grenseløse omsorgen fra en mor til ett barn. Når omsorgen blir så sterk at vi pålegger andre våre egne verdier etter ” Jeg vet hva du trenger”-tankegangen. Da har omsorgs-verdien i verste fall ført til frarøvelse av ansvar for andre. I kjølvannet av dette kommer gjerne en skuffelse av den som gir omsorg da denne bare vil det beste for barna.

Hva kan vi selv gjøre for å være oppmerksom på dette?
– Vi må huske på at en verdi aldri kan stå alene. En verdi hviler på ansvar, ansvar er fundamentet, verdiene er søylene. Det holder ikke å si at fordi trygghet er en verdi hos meg er jeg negativ til alle endringer. Det gjelder å spørre seg selv om motivet bak handlingene mine. På samme måte spør jeg også meg selv, hva blir konsekvensene om jeg handler slik eller slik – for andre, for meg selv?

Mye påvirker oss mennesker og det må vi ta høyde for. Vi må våge å se skyggesidene også. Vi har alle sammen en godside og en vrangside – minner Grunnevoll om.
– Våg å snakke om det! Våge å snakke om dilemmaene, våge å snakke om de vanskelige valgene. Når vi snakker om det er det mindre farlig. Vi må innse at livet langt fra er svart hvitt.

Det gjelder for hver og en av oss å løfte opp speilet og ta de riktige valgene. I det ligger det en avveining mellom selve verdien, motivet bak handlingen verdien utløser, vurdert opp mot konsekvensene av handlingene. Når alt kommer til alt er det vårt eget ansvar. At vi forvalter verdiene på en slik måte at de lever opp til intensjonen om å være vakre ledestjerner. Det ansvaret er vi selv pliktig til å ta.

4 gode råd på veien:
• Erkjenn at du er et menneske på godt og vondt.
• Lev med åpne øyne. Så langt men ikke lenger!
• Ta ansvar og ha kjøreregler. Hva skal jeg si ja og/eller nei til?
• Gi litt mer faen. Livet er ikke noe som skal løses, det skal leves!

Skrevet av Hilde Merete Klungerbo

Kommentarer