Trine Åldstedt (oktober 2011)

Publisert søndag 13. november 2011, av CoachMagasinet, i Månedens coach

Hvilket område innen coaching er du mest interessert i og hvorfor?

Hele mennesket, og dermed uavhengig av tema. Min erfaring fra alle disse årene er at tema eller grupperinger kommer i bolker. En periode kommer henvendelser hovedsakelig fra forelde med unge jenter med spiseproblematikk, så kommer kun mannlige ledere, så unge tenåringsgutter med spillproblematikk, så er det kvinner som sliter med selvfølelse og flink pike takter, så angstproblematikk for en miks av kunder osv. Det er spennende å oppdage hvordan alt er linket, at vi mennesker er så like og at det oftest koker ned til de samme mindre enn gode triggerne. NLP basert coaching er uten sidestykke i så måte. Der er alle teknikker, kunnskap og tilnærming som trengs for å forløse hele mennesket, uavhengig av tema, sosial status, alder eller legning.

Hva synes du er det beste med coaching?

Kraften, mulighetene, håpet, tenningen, endringen, frigjøring av energi. Å hjelpe kunden å få satt en retning i sitt fokus og sine handlinger som inspirerer, motiverer, frigjør og gir mening. Da blir utfordringer en kilde til vekst og alt er mulig.

Hva vil du lese om på coachmagasinet.no?

Inspirerende artikler, suksesshistorier, aktiviteter, tips, engasjement, caser, presentasjoner, nettverking, samarbeidsprosjekter, bilder og filmsnutter.

Dersom du fikk 100 000 kroner til å virkeliggjøre et coachingprosjekt – hva skulle det være?

Lære bort hvordan troer skapes og hva latter gjør med hjerne, kropp, trivsel, handling. Så skulle alle deltakere fortalt levende om opplevelsene, følelsene, resultatene til minst fem andre – og derigjennom smittet og lært bort videre. Kunnskap gjennom erfaring er frihet.

Trine Åldstedt
www.metaresource.no

Hypnoterapeut M.A.E.P.H
Master Certified Coach
Latteryoga instruktør
TFT terapeut

Kommentarer