Slik er de beste sjefene

Publisert tirsdag 20. september 2016, av Atle Øi, i Redaktørens Spalte

Jeg ser på regnearket foran meg og innser at jeg har tabbet meg ut. Tallene jeg har rapportert inn stemmer ikke. Jeg har gjort en feil som jeg burde ha sett mye tidligere. Jeg må inn til sjefen min og fortelle han at han må justere tallet han allerede har rapportert til eierne.

Jeg har ikke jobbet i selskapet lenge og går med hjertet i halsen inn på teppet.

– Dette var ikke bra, sier sjefen min, men da er jeg i alle fall sikker på at du ikke gjør den feilen igjen …

Snakk om lederskap!
Han så på min feil som en investering i fremtiden. Jeg hadde gitt han et problem, men han innså at problemet ikke ville løse seg med kjeft.

Jeg gjorde flere feil etter det, men heldigvis ikke den samme en gang til, og heldigvis gjorde jeg også veldig mye riktig. En av mine stolteste karriereøyeblikk kom faktisk i dette selskapet, og skyldtes at jeg hadde en sjef som fikk ut det beste i meg.

Siden jeg startet i arbeidslivet har jeg regnet ut ar jeg har hatt 22 sjefer. Terningkastene varierer fra svake enere i den ene enden, til sterke seksere i den andre enden. Selv har jeg også vært manges menneskers sjef, og jeg antar at det kan være like sprikende terningkast på meg. Nå dreier ikke lederskap seg om popularitet eller terningkast, og kriteriene for vurdering er jo også svært ulike.

Så hva dreier lederskap seg da om? Jeg tror ikke det finnes ett svar på det. Ulike bransjer, mennesketyper og kompetanse er avgjørende. Men kanskje finnes det likevel noen nøkler og fellesnevnere.

Da jeg tok utdannelsen min som coach modellerte jeg og gruppen min en gruppe lærere som gjennom nøye research sto frem som spesielt suksessrike i sitt fag. Lykkes du som lærer må du være en god leder. Du får utlevert en gruppe elever som har helt ulike motiv for å gå på skole. Etter en relativt omfattende prosess fant vi noen fellesnevnere disse eksepsjonelt gode lærerne og lederne hadde. Det fører for langt å ta alt her, men en av de sterkeste driverne var det å «se individene» Det kan høres enkelt ut og er det til en viss grad også. Enkelt fordi alle kan bli gode på det – om de vil og tar seg tid.

Min sjef som jeg innledet artikkelen med var ekstremt god på dette. Han så meg, var ekte engasjert, investerte i meg, og fikk ut det beste i meg. Det var ikke bare meg han så. Han var god med de aller fleste, og selv om eierne kanskje ikke så det like klart,  så var det en ting de fikk med seg – hans levering av gode resultater.

Hans lederskap inspirerte meg, men først da jeg tok Coachingutdannelsen min og ble sertifisert DNCF coach, fikk jeg sortert refleksjonene mine og satt det hele inn i en bevisst metode. Dessverre er det alt for få ledere som har en coachende lederstil. Mange av dem vet nok at det er viktig å se medarbeiderne sine, men bare å vite er dessverre ikke nok …

Atle2

Atle Øi

Kommentarer