Skolen trenger coacher

Publisert søndag 1. mars 2015, av CoachMagasinet, i Coaching, Selvutvikling

Deprimerte, slitne og kronisk stressa ungdommer. Ungdommer føler seg utbrente, har vanskelig for å motivere seg selv og dropper ut av skolen. Men «Skolen trenger ikke coacher» leser vi i en kronikk i Aftenposten. Assad Nasir sier samtidig «Spørsmålet er hvorfor man ikke tar tak i de egentlige utfordringene? Hvorfor snakker man ikke om hva som faktisk bør og kan gjøres?»

1 av 4 tenåringsjenter sliter med depresjon, og våre svenske naboer rapporterer om en tredjedel av ungdommer som klassifiseres som kronisk stresset. -Mulighetsrommet er enormt for våre barn, og ungdommene i dag har et press på å være best. Perfeksjonistmuligheten preger ungdommen hver eneste dag, sier Trine Åldstedt, som både har coachet og kurset ungdommer gjennom flere år.

Skolen trenger ikke motivasjonstalere, men mer faglighet
I kronikken i Aftenposten skriver Assad Nasir at skolen trenger ikke coacher, eller en motivasjonstaler som skal fortelle ungdommene at så lenge de tror nok på noe så kan de klare det. Hvorfor ikke? Når sant skal sies, handler ikke coaching om inspirerende tale, men primært om å gjøre og gjennomføre samtaler, praktiske øvelser og mentale teknikker for å endre resultater – teknikker som kan endre destruktive tankemønster og subjektive sannheter. Depresjon og stress er ingen læringstilstand noen skoleelever er tjent med. Så for å stille det samme spørsmålet Assad Nasir stiller: Hvorfor tar vi ikke tak i de egentlige utfordringene? Hva bør og kan gjøres?

Skolen trenger coacher
30. januar leste vi i Aftenposten at Øyvind Hammer har inntatt klasserommet som et prosjekt for å motivere ungdommen. Coaching kan hjelpe elever med å løse opp i erfaringer som sperrer. De kan hjelpe å bygge selvtillit og selvfølelse, finne sitt område og felt, fjerne illusjoner, justere og balansere perfeksjonisme. Coacher jobber i helheten.
«Jeg tok en coachutdannelse for å hjelpe datteren min. Noen måtte lære henne å mestre angsten. Om stressmestring. Å stå i seg selv. Om selvrespekt. Å bygge selvfølelse. Å elske seg selv!» -Christine Otterstad, Mental trener og blogger
Trine Åldstedt mener at alle mennesker har en kilde til å bli en mester i noe, hvor de evner å være brilliante. – Som coach er det viktig å formidle ungdommers individuelle muligheter og kartlegge de ressursene de faktisk har. «Det finnes ingen ressursløse mennesker, bare ressursløse tilstander»

Forskning sier: Coaching funker
Et forskningsprosjekt fra Institut for Idræt ved Københavns Universitet har dokumentert effekten av coaching i en vitenskapelig undersøkelse.
Underveis og etter forsøket rapporterte 32 deltakere en signifikant stigning i opplevelsen av generelt velbefinnende og sosial tilfredshet.
– Et økt generelt velbefinnende og sosial tilfredshet gir de unge talentene mulighet for å skape bedre sammenheng mellom privatliv, utdanning og karriere som idrettsfolk, og dermed frigjøre energi til å fokusere på idrettsprestasjoner.

Det forklarer lederen av forskningsprosjektet, coachingpsykolog og professor Reinhard Stelter fra Institut for Idræt ved Københavns Universitet.
Ikke bare i idrettssammenheng har coaching en effekt, men Reinhard Stelter understreker også at det kan ha nytteverdi i flere sammenhenger: Stelter påpeker at coaching kanskje kan være med på å hjelpe de unge som er på vei til å droppe ut av studiene.
– Jeg mener at coaching vil være veldig fruktbart for de mange unge som dropper ut av blant annet yrkesskolene.
– Coaching kan gjøre dem mer oppmerksomme på drømmene de har, gi dem mer målrettethet, og på den bakgrunn åpne for å snakke om betingelsene for å nå målene, forklarer han.
(Fra forskning.no)

Hjalp alvorlig skolelei gutt på 8 år
Et godt eksempel på at coaching på skole fungerer i praksis er lærer Ellen Lundqvist som hjalp en alvorlig lei skolegutt på 8 år. Motivasjonen hans for læring på skolen og gjøre lekser hjemme var totalt fraværende. Ved bruk av NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) hjalp Ellen gutten å endre sine egne sannheter, og å fremme hans ressurser. I dag er han en livsglad gutt på skolen som deltar i klassen og gjøre leksene sine hjemme. Foreldrene har uttalt at de ikke vet hva som hadde skjedd med sønnen hvis det ikke var for Ellen. Les saken fra Romerikets Blad http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7284117.ece

Coach på to uker
I media er det ofte fremstilt bekymring for useriøse aktører på markedet som sertifiserer coacher på to uker, med og uten internasjonal godkjenning. Den Norske Coachforening (DNCF) har en standard som innebærer en utdanning på totalt 2,5 år med 125 praksistimer og avsluttende eksamen for å bli registrert coach hos DNCF – og nettopp slik bevarer medlemsskolene en bransjestandard. Med slik kompetanse har sertifiserte coacher grunnlag og kompetanse for å coache barn og unge med de utfordringene som måtte forekomme.

 

Kommentarer