5 gode tips til deg som skal velge kurs eller utdannelse innen coaching!

Publisert mandag 15. august 2016, av CoachMagasinet, i Blogginnlegg, Coaching, Diverse, Karriere, Kurs

Enten du ønsker å ta en fullstendig leder- og coachutdanning, eller bare deler av den, er det noen tips du med fordel kan vurdere, forteller Marga Dijkman, DNCF sertifisert Coach og tilknyttet CoachTeam i dette innlegget. HER FÅR DU 5 NYTTIGE TIPS!

Fordi det er viktig for deg å lære mer om kommunikasjon og kunsten å lede deg selv og andre på best mulig måte, anbefaler vi deg å tenke igjennom følgende før du velger utdanningssted.

TIPS NR. 1: SJEKK UT OM DET ER FOR LETT UTDANNING OG QUICK FIX TANKEGANG

Når du velger en leder- og coachutdanning, anbefales en utdanning som følger Norsk Bransjestandard for Coaching.

Her finner du listen over skolene som er godkjente av DNCF.

Bransjestandarden krever at Trinn 1 Meta-NLP Practitioner, eller en tilsvarende utdanning, skal gå over minimum 15 hele undervisningsdager i løpet av et semester. Et fullt coachstudium på 3 trinn, går over minimum tre semestre og inneholder minst 300 undervisningstimer.

Hvorfor så høye krav til kurs og utdanning innen coaching og ledelse?
Ønsket om quick fix og raske løsninger er det ikke rom for dersom du ønsker å mestre håndverket coaching, kommunikasjon og ledelse.

Når du vil være dyktig som leder, coach eller på en god måte fylle en rolle hvor du trenger menneskekunnskap, er det viktig for deg med relasjonskompetanse og erfaringsbasert forståelse. Kunnskap kan lett forbli teori. Kompetanse har du først når kunnskapen setter seg i musklene, det vil si når du anvender den i det praktiske liv. Denne kompetansen får du bare ved å gjøre og å øve. Coaching og ledelse er et modningsfag.

Quick fix kurs med færre undervisningsdager og timer kan gjøre deg i stand til å lede seg selv noe bedre. Men hva med resten? Hva med å forstå og mestre kompleksiteten hos mennesker du møter som leder eller coach? 
Hvilket nivå trenger dine kunnskaper og ferdigheter å ligge på for at du skal ha kredibilitet og fleksibiliteten for å gjøre en etisk forsvarlig og best mulig jobb i framtiden?
Hva er sammenhengen mellom investeringen du gjør nå, og det du ønsker å ha av muligheter på lengre sikt?

For lite praktisk erfaring, eller begynner å coache andre for tidlig
Siden ledelse og coaching er et håndverksfag som skal sitte i musklene, trenger du mye praktisk erfaring og tålmodighet. Velger du full utdannelse, se etter undervisningssteder som tilbyr 20-30 % teoretisk undervisning og 70-80 % er praktisk erfaring og evaluering.

I og med at praktisk erfaring er viktig for mestring og fleksibilitet, lar noen utdanningssteder deltagerne øve på eksterne personer/klienter/coacheer allerede i løpet av det første semesteret. Dette frarådes. En seriøs aktør sørger for at du trener mye, og det skal være på andre kursdeltagere. Når du har arbeidet med deg selv, coachet andre deltakere, latt dem coache deg, trent og trent under veiledning, kan du begynne å øve deg på eksterne personer.

TIPS NR. 2: VÆR OBSERVANT PÅ GURU-MENTALITET ELLER OM SKOLEN HAR FOR LITEN TYNGDE
Utdanningsstedet du velger kan ha for liten bredde og erfaring i å fasilitere utvikling og læring for ulike typer mennesker på samme kurs.

For få trenere
Et utdanningssted som kun har få trenere og lærere til å dekke utdanningen, kan være sårbare på flere måter. Læringsopplevelsen for deg blir rikere når du får anledning til å lære fra ulike trenere. Alle har sin unike stil og vinklinger du kan bli inspirert av. Sjekk gjerne ut antall trenere og pedagoger, kurs- og foredragsholdere skolen har i staben.

Ikke sertifiserte eller erfarne trenere
Å være en god pedagog og trener som fasiliterer læring, utvikling og mestring for deltagerne er også et eget håndverksfag.Dine trenere bør både ha formell kompetanse og erfaring i å formidle teoretisk kunnskap og støtte deg i praktisk anvendelse på en måte som virker engasjerende for deg.

Gjør bakgrunnsjekk på de som er i staben på skolen du velger.

 • Hva slags utdanning og sertifiseringer har de?
 • Hvilken reell erfaring og kompetanse?
 • Er trenerne tilknyttet et større faglig nettverk?
 • Er metodene anerkjent og brukes i flere land?

Dette vil ha noe å si for skolens faglige plattform og dens kredibiliteten i markedet.

TIPS NR. 3: HVILKE SERTIFIKATER TILBYS? 

Manglende nasjonal eller internasjonal sertifisering for deg som vil jobbe som coach
For deg som vil arbeide i næringslivet som interncoach, HR-medarbeider, leder eller som ekstern coach og konsulent vil vi be deg tenke nøye over hvilket studiested du velger. Coach er ikke beskyttet tittel, men heldigvis opplever vi en økende grad av kvalitetssjekk. Flere og flere offentlige og private bedrifter gjør sertifiseringssjekk før de anerkjenner coachutdanningen i forbindelse med ansettelser eller innkjøp av coaching tjenester. De to anerkjente coachsertifiseringer er DNCF (Den Norske CoachForening) eller ICF. Sjekk at utdanningsstedet du velger er DNCF eller ICF sertifisert!

TIPS NR. 4: HVORDAN ER PRISNIVÅ?

Utdanningen er svært rimelig i forhold til lignende kurstilbydere
Dette er ikke nødvendigvis en feil, men du skal være oppmerksom på hva dette innebærer av risiko og utbytte for din egen del.
Ved semesteravgifter på under 25.000,- for f.eks NLP Practitioner eller Meta-NLP Practitioner, bør du begynne å se etter hva slags risiko som er involvert.

Sjekk dette:

 • Har skolen internasjonalt godkjente sertifiseringer?
 • Er det tunge og anerkjente lærekrefter tilknyttet skolen?
 • Er samtlige trenere ved utdanningsstedet nye i bransjen?
 • Hva betyr dette for trenernes effektivitet og styrke i å tilgjengeliggjøre læring og forståelse for ulike deltagere og for deg?
 • Hvilke kunder har trenerne jobbet med som kan være referanser utover tidligere kursdeltakere?
 • Hvor mange assistenter bistår i tillegg under treningen?
 • Hvor mye «mentoring» og veiledning får du?

Spørsmålet du må stille deg er om det er lurt å se mest på pris. Prisen du betaler har som regel noe å si for kvaliteten på produktet som leveres. Noen ganger er det ok å få noe mindre kvalitet og bredde i produktet du kjøper, og andre ganger er det ikke det. Kjenn etter hva som virker riktig for deg.

TIPS NR. 5: FERDIGHETER SKAL PRAKTISERES

Nettbasert undervisning
Noen skoler tilbyr nettbasert undervisning som deler av undervisningsmodulene. En coachutdanning krever grundighet i prosessene. Når du lærer trenger du «der og da» feedback fra lærere og medstudenter på din forståelse og din mestring av nytt fagstoff. Du praktiserer og øver på teknikker og ferdigheter. Ferdigheter som skal praktiseres via fysisk tilstedeværelse.

Coaching er et håndverk hvor kunnskapen skal sitte i musklene.
Dette får du ikke via å se på en skjerm. Nettbasertundervisning i denne sammenheng hemmer effektiv læring. Du gjør ikke prosesser alene i sofaen foran skjermen.
Ferdighetene du lærer innen kommunikasjon, selvledelse og coaching krever at du vet hva du skal gjøre i det virkelige liv sammen med andre. Nettbasert læring skaper falsk trygghet i forhold til din mestringskompetanse. Du trenger fysisk tilstedeværelse sammen med andre deltakere og du trenger veiledere og mentorer som er tett på deg når du trener, øver, får respons, prøver, feiler, og ikke minst mestrer.

Undervisning i helger
Undervisning i helger kan være fristende og kan være helt i orden. Vær likevel oppmerksom på hva det kan innebære. Om du har en fulltidsjobb, har du tid til å prosessere læringen?
Å ha tid i hverdagen til refleksjon hvor du lar ting synke inn er en viktig del for din læring. Om du jobber full uke med fullt trykk på jobb, og i tillegg undervisning i helger, kan du hemme du ditt eget læringsutbytte. Din kropp og hjerne får ikke nok tid til å prosessere, jobbe med læringen, samt få nødvendig avkobling.

Effektiv læring krever derfor at du også har tid til prosessene. Du trenger nok tid til øve og å gjøre, samt ha «debrief» av hva du lærer og opplever. Du trenger å sørge for at du har tid til å arbeide skikkelig med fagstoffet, deg selv og dine egne prosesser.

Når du skal investere din verdifulle tid på utvikling og læring ønsker du det beste, så ta deg tid! Det viktigste er at du gjør gode og gjennomtenkte valg, og at du vet hva du velger og hvorfor.

Lykke til!

Bilderesultat for marga

Marga Dijkman, DNCF sertifisert Coach
CoachTeam as – House of Leadership

Kommentarer