Siri Hjartholm (juli/august 2013)

Publisert torsdag 27. juni 2013, av CoachMagasinet, i Månedens coach

Ja hvem er jeg? Som person er jeg sosial og utadvendt. Jeg oppnår fort kontakt med andre og smiler mye. Som den optimisten jeg er, har jeg stor tro på det gode i mine medmennesker. Andres meninger og holdninger gjør meg nysgjerrig og jeg liker en god diskusjon. Intolerante medmennesker med mye negativitet gjorde meg tidligere utålmodig og opprørt. Dette har snudd seg til nysgjerrighet etter at jeg ble kjent med Coachingens fantastiske bevisstgjøring av indre og ytre kommunikasjonsformer og sette pris på våre forskjelligheter i stede for å lete etter likheter.

Som Meta-Coach brenner jeg for å løfte andre og gi mine Coacheer (kunder) muligheten til en god livskvalitet ved å gjenkjenne, anerkjenne og dra nytte av sine sterke sider. Jeg er en stødig person som utstråler trygghet og som tør å utfordre handlemønster, tanker og utsagn når jeg opplever at det hindrer coachee å komme seg videre mot sitt definerte mål.

Av praktiske opplysninger heter jeg Siri Hjartholm og er eier av firmaet TaStyring. Jeg er utdannet og sertifisert ACMC Meta-Coach og DNCF sertifisert etter kravene fra Den Norske CoachForening. Hele utdanningen har jeg tatt på CoachTeam – House of Leadership. I tillegg har jeg gjennomført et lederutviklingsprogram hos EuroAcademy Norge AS og sertifisering i et personlighetsprofilanalyseverktøy OAK PX hos EcoNova. Jeg har en bred erfaring innen private og offentlige bedrifter i forskjellige posisjoner, og den røde tråden i mine stillinger har vært kontakt med mennesker. Alt fra barnehager, psykiatrisk sykehus, butikker til merkantile tjenester, kundekonsulent, Sales Support Manager og personalansvarlig.

I 2009 startet jeg med en coachutdanning i kommunikasjon og selvledelse for å fylle på «verktøykassen min» som leder. På vei til min siste dag i modul 2 sitter jeg på trikken, litt forsinket og litt stresset. Da går det opp for meg! Dette er det verktøyet jeg har lett etter hele mitt liv. Dette verktøyet støtter min måte å tenke og handle på. Endelig har jeg noe håndfast som beviser at den måten jeg har tenkt og handlet ut i fra siden jeg var liten, har vært riktig. Selv etter mye motgang og kommentarer om at jeg er for tålmodig og forståelsesfull, har jeg aldri klart å legge vekk tanken om at dette er riktig måte å behandle mennesker på. Dette er å se hele mennesket og ha respekt for at vi er forskjellige.

Så, der på trikken som skranglet i vei mot Sjømannsskolen, rett utenfor Oslo Hospital, skjønte jeg at det var dette jeg skulle jobbe med resten av livet. Og så holdt jeg på å kaste opp! Dette var en kjempeskummel tanke og beslutning som jeg bare måtte gjennomføre. Det var ingen vei tilbake. Jeg lot likevel tanken modnes for å teste den ut. Og den bare forsterket seg etter som tiden gikk. Februar året etter sa jeg opp en fast, godt betalt stilling og fulgte min drøm. Det har jeg aldri angret på. Jeg fant min visjon og gjennomførte min misjon. «Ingen glede er større en gleden av å løfte andre»

Hvilke områder jobber du mest med og hvorfor akkurat disse?

Jeg har fokus på to markeder. Det ene er bedriftsmarkedet med leder-coaching, team-coaching og fasilitering av strategimøter. Det andre er privatmarkedet med en til en coaching.
Å jobbe med ledere er spennende. Effekten av et godt lederskap vil ha ringvirkninger i hele organisasjonen. Jeg legger fokus på de ressursene lederen og de ansatte besitter og hvordan de kan utnyttes på best mulig måte. Min erfaring er at alle har et behov for å bli sett, hørt og respektert for den de er. Å være en trygg og tydelig leder, som ser sine ansatte, øker trivselen og innsatsviljen og gir gode resultater på bunnlinjen.

Å jobbe med lederteam eller coache teamprosesser gir samme effekt og setter fokuset på å jobbe mot samme mål.

Mange ønsker å ta privat timer. Det kan være et ønske om å gjøre noen endringer i sin jobbsituasjon, familiesituasjon eller en annen livssituasjon. Ofte blir utfallet helt annerledes enn det kunden hadde forestilt seg. Det er dette vi kaller en prosess. Og det er det som gjør jobben som coach så spennende. I Meta-Coaching jobber vi med å finne den øverste rammen, målet bak målet, for vårt ønske om en endring. Når vi har funnet den, knytter vi den til et konkret ønske om en endring i en spesiell situasjon. Det er coachee som er ekspert på innholdet i samtalene vi har, og som setter målet. Jeg, som Meta-Coach, er ekspert på strukturen vi skal jobbe med for å komme fram til ønsket resultat. I prosessen skjer det fokusendringer, det skiftes ut noen uhensiktsmessige rammer, det forseres noen små og store hindringer og det feires for hvert delmål som oppnås. Å få være en del av denne endringsprosessen er fantastisk og en driver til å fortsette som Meta-Coach.

Å coache grupper er en fin måte å løfte flere samtidig og samtidig er deltakerne med på å løfte hverandre. Med denne erfaringen, kan de bidra til å løfte andre i sine omgivelser. Som tidligere fortalt er min visjon å bidra til at mine kunder får en opplevelse av å mestre det de er gode på og få en økt livskvalitet.

Hva er dine største utfordringer som coach?

Min største utfordring som coach er å komme meg inn i bedriftsmarkedet, og få en inntekt som gjør at jeg kan leve av det på fulltid. Å jobbe alene krever at jeg står på, booker møter og selger meg inn på en god måte. Jeg har lenge hatt et ønske om å jobbe i et team med andre, og vi er nå tre Coacher med forskjellig bakgrunn som har startet et samarbeid. Det blir spennende å se hva det vil føre til.

Fortell om en suksesshistorie du har opplevd!

I oktober 2011 reiste jeg til Ouagadougou i Burkina Faso for å besøke en nystartet barnehage. Dette var en kulturbarnehage som la vekt på lek og læring gjennom lesing, skriving og i tillegg aktivt læring gjennom musikk og drama. I tillegg til utdannede lærere, var det også knyttet profesjonelle skuespillere og musikere til senteret, Le Kangourou. Issaka Sawadogo, som selv er skuespiller og eier av barnehagen, jobbet på den tiden også med en gruppe skuespillere i et historisk teaterstykke. Han utfordret meg på å kjøre en 3 timers workshop på det jeg er best på, bevisstgjøring, kommunikasjon og utvikling. Jeg sa ja til utfordringen og vi inviterte skuespillerstudenter fra universitetet, de ansatte på senteret og Issaka sine skuespillere. Opplegget for workshopen ble ferdigstilt i løpet av et par dager med kommunikasjonsmodeller og logiske nivå som utgangspunkt.

Det møtte opp ca 45 deltakere, og med god hjelp fra noen av musikerne og Issaka som tolk fra engelsk til fransk, gjennomførte vi en fantastisk workshop med en flippoverblokk og noen tusjer som hjelpemiddel. Da jeg startet, la jeg spesielt merke til en student som satt på første rad. Han satt med armene i kors og hele kroppsspråket hans fortalte om stor motstand til dette opplegget. Etter hvert som de fikk tid til å reflektere over hva de drømte om, hvem de var og hvilke verdier som var viktige for dem, la jeg merke til at denne studenten åpnet seg mer og mer.

Etter at vi var ferdig, kom han smilende bort til meg og sa: «You know something Siri? You change my life!». Da kom tårene. Jeg hadde fått mange fantastiske tilbakemeldinger underveis, men denne sitter sterkest.
Og den ble forsterket når jeg kom tilbake i juli 2012 for å holde en 4 dagers workshop bygget på samme tema, men utvidet og sammen med en kollega, Pål Christian Buntz. Da treffer jeg samme studenten og han kan fortelle at før han deltok på workshopen i oktober hadde han problemer med å reise seg i klasserommet og snakke høyt til sine medstudenter. Etter at jeg hadde reist, hadde han holdt et foredrag for over 500 mennesker uten problemer!

Jeg spurte Issaka og noen fler om hva de trodde var årsaken til at denne workshopen ble så vellykket. Og vi kom fram til at jeg hadde klart å få deltakerne til å gå tilbake til barndommen, hvor alt var mulig, og finne fram drømmen de en gang trodde på. I tillegg fikk de muligheten til å finne fram til sitt egentlige jeg og hvilke verdier som var viktige for de, og som ingen fikk lov å tråkke på.

Jeg har veldig tro på dette konseptet og jobber for å få det inn i bedrifter og også inn i studentmiljøer her i Norge.

Siri Hjartholm
www.tastyring.no

Kommentarer