Om å løfte i flokk

Publisert søndag 15. april 2012, av CoachMagasinet, i Suksesshistorier

Forrige uke avsluttet jeg et oppdrag som innebar å følge ei ledergruppe gjennom et år. Den samme ledergruppa sa seg i vår villig til å være case i fordypningsoppgaven jeg skulle skrive som en del av sertifiseringsprosessen til Coach Master. Oppgaven er skrevet, og hvis alt går etter planen er jeg i mål med sertifiseringen 18. oktober.

(Skrevet september 2011)

Det var ikke uten vemod vi takket for følget og gikk hver til vårt da siste samling var ferdig. Ett år er lang tid, vi har lært hverandre godt å kjenne, og det har skjedd store forandringer underveis. Selvfølgelig vet jeg det fra før også, men det gleder meg like stort hver gang å se hvor mye styrke det ligger i å løfte i flokk.

Fra å være fire individer med ulike egenskaper, forskjellige rutiner og delvis sammenfallende mål, har de som ledergruppe i løpet av året definert tydelige rammer for ledelse, de har prioritert utviklingsområder og fordelt ansvar. De har satt seg mål, satt av tid og ressurser, og krysset «utført» ved den ene milepælen etter den andre. Hverdagen har gått fra å være uoversiktlig og krevende til å bli utfordrende og positiv.

Hvordan har de fått til dette, hva er suksesskriteriene? For det første tror jeg det handler om et følt behov for forandring. De måtte gjøre noe for å styrke eierskapet til egen arbeidshverdag. Følgelig var motivasjonen for endring til stede.

For det andre handler det om grunnleggende verdier hos deltakerne (som viste seg ikke å være så ulike likevel): Ærlighet (også når noe oppleves vanskelig), takhøyde, humor og et godt forankret verdigrunnlag for hvorfor jobben deres er viktig.

Den tredje årsaken er vilje til forpliktelse. Prosessen har helt klart skapt merarbeid på kort sikt, men deltakerne slapp aldri det langsiktige målet av syne.

Milepæler underveis, og markering av disse, er den fjerde årsaken. Det var også viktig å stoppe opp lenge nok ved hver milepæl til å kvalitetssikre overføring av ansvar og arbeidsoppgaver før vi gikk videre på neste tema.

Den tilbakemeldingen de selv gir, er at det har vært viktig å få støtte på veien, samtidig som de selv har staket ut kursen, og selv har et eierskap til alle beslutninger. Deres egen metafor på forandringen, er at de har gått fra å være Olsen-banden til å bli stafettlaget «gulljentene». Gå for gull!

Hedvig Rognerud
Seniorrådgiver/ coach
Vingelen Utvikling
www.fjellcoachen.wordpress.com

Kommentarer