Nytt år, nye muligheter – hent inspirasjon …

Publisert onsdag 1. januar 2020, av Atle Øi, i Diverse, NLP

Et nytt år er på mange måter ikke noe annet enn en fortsettelse på 365 dager av ditt tidligere liv. Hva du bærer i deg av oppfatninger, gener, verdier, erfaring og alt annet er det som gjør deg til den du er som menneske, og er selvsagt ikke relatert til en kalender som fra et sekund til et annet skiller mellom «før»og «nå» Likevel er slike skift i kalenderen med på gi oss refleksjoner og muligheter til å legge ting bak oss,  og heller fokusere på fremtiden. På mange måter er jo dette mye av essensen i coaching og NLP. Vi sier ofte at coaching i motsetning til psykologi er mer opptatt av tiden du skal inn i, enn tiden du har bak deg. Et nytt år, og ikke minst  et nytt tiår, er derfor en gyllen mulighet til litt refleksjon. Som redaktør i CoachMagasinet er jeg naturlig nok opptatt av selvutvikling, og inngangen til nye år er alltid preget av refleksjoner rundt mulighetene som nå kan få en ny start.

I den forbindelse ga jeg medlemmene i Den Norske CoachForening en utfordring der jeg ba dem kommentere min egen lille «leveregel liste» som jeg selv ville ta med meg inn i det nye året. Før jeg presenterer noen av innspillene får du listen min.

10 leveregler

  • Jeg skal leve, ikke bare overleve
  • Jeg skal reagere, ikke overreagere
  • Jeg i skal se, ikke overse
  • Jeg skal binde meg, ikke binde andre
  • Jeg skal sette pris på, ikke forvente
  • Jeg skal reflektere, men ikke tenke ting i stykker …
  • Jeg skal kjempe, men ikke alle kamper
  • Jeg skal le, men ikke hånlig
  • Jeg skal hjelpe, ikke instruere
  • Jeg skal respektere, men ikke alltid?

Raskt fikk jeg noen innspill som jeg tar med meg. Det første gikk på bruken av ordet «ikke» En god refleksjon da NLP er bygget på å formulere positive mål. Når en bruker ordet «ikke» og deretter definerer hvor man ikke vil, har dette en psykologisk effekt. Et eksempel på dette har jeg fra den gangen jeg skulle ta førerkort. Kjørelæreren spurte om jeg ønsket å kjøre i grøfta. Jeg undret meg over spørsmålet,  og han sa at siden jeg helt sikkert var opptatt av ikke å havne der så holdt jeg øynene for mye festet på grøfta,  og ikke på veien der fremme. Resultatet ble at jeg ved å ha øynene fokusert på det jeg ikke  ville, hele tiden trakk bilen i den retningen.

Jeg tar derfor med meg dette gode innspillet fra min DNCF kollega og gjør om listen min.

Et annet innspill Jeg fikk var å endre fra «skal» til «vil» Igjen verdifull korrigering. »Vil» er mer positivt ladet enn «skal» Det ble også stilt spørsmål ved ordet «regler». Jeg er enig i at dette ordet mangler glede. Regler er ofte relatert til begrensninger og ikke hva jeg vil fore hjernen min med inn i mulighetenes tiår.

Enda et viktig innspill var viktigheten av å holde meg til en av grunnantkelsene i NLP som går på å respektere andre menneskers modell av verden. Også dette er en av bærebjelkene i NLP. Vil du oppnå konstruktiv dialog og endring må du klare å sette seg inn i andre menneskers oppfatning av verden. Dette er noe av det nyttigste jeg selv har lært meg gjennom coachingutdannelsen. Evnen til å sette meg  inn i andres situasjonsforståelse er helt essensielt men ikke alltid så lett. Når jeg i mitt siste punkt skrev et spørsmålstegnet «Jeg skal respektere, men ikke alltid?» så var der fordi jeg faktisk var litt tvilende. Selv en prest kan tvile i sin tro, og viktige endringer er ofte en konsekvens av tvil til etablerte sannheter. Jeg kan derfor stå for mitt spørsmålstegn, men bare med det formål å reflektere. Refleksjon er kanskje eneste vei til endring og spørsmålstegn er derfor, i mine øyne,  det viktigste tegnet i vårt skriftspråk.

Min liste er uansett bare min liste, og i beste fall bare et utgangspunkt for at du selv kan bli sporet til å lage din egen liste. På CoachMagasnets Facebook gruppe er det full anledning til å legge inn din egen liste som inspirasjon til andre, eller legge inn dine refleksjoner rundt enkeltpunkter.

Ønsker med dette alle CoachMagasinets lesere gode refleksjoner og et riktig godt nytt tiår.

Kommentarer