Nina Tomter (oktober 2012)

Publisert søndag 30. september 2012, av CoachMagasinet, i Månedens coach

Jeg eier og driver Din Coach, hvor jeg coacher privatpersoner, ledere, team og bedrifter, herunder leder-, team- og organisasjonsutvikling, til få fram sitt uforløste potensialet og dermed å lykkes bedre med å nå sine mål. I tillegg jobber jeg som konsulent for AS3 innenfor områdene outplacement, development og executive.

Jeg holder egenutviklede kurs og foredrag, bl.a. Kvinne og leder – Lederutviklingskurs, Annerledes kurs i presentasjonsteknikk, Slutt å gå i veien for deg selv – Selvutviklingskurs, og Etter Stormen/Hvordan skape ny glød og engasjement i den nye organisasjonen.

Fra tidligere har jeg erfaring fra næringslivet, med bl.a. ledelse, salg B2B/B2C og endrings- og nedbemanningsprosesser.

Jeg er DNCF sertifisert coach, NLP sertifisert master og executive coach.

Nytt er at jeg er registrert Helsecoach DNCF.

Hvilke områder jobber du mest med og hvorfor akkurat disse?

Generelt kan jeg si at jeg jobber med å bidra til varige endringer for mennesker, og for meg handler det bl.a. om å se potensialet i menneskene og hjelpe dem å få det fram i hht til egne ønsker.

Jeg jobber med coaching av privatpersoner som ønsker endring i livet sitt på et eller annet felt, hvordan håndtere en spesiell situasjon/livssituasjon/krise, dårlig helse, utbrenthet, stressmestring osv., og ledere/bedrifter som ønsker bistand i lederrollen/bedriften sin.

Jeg er opptatt av å se enkeltindividet og deres behov i en helhet, både privat og som medarbeider/leder, fordi jeg har inntrykk av at det ofte blir glemt, og jeg opplever at å ha fokus på dette fører til at mennesker generelt har det bedre, er friskere og mer motiverte. Hvorfor? Jo, fordi mennesker alltid har med seg «hele seg», og ikke har noen av/på-bryter. Jeg jobber derfor mye med balanse og harmoni i/med privatliv, arbeid og fritid.

Hva er dine største utfordringer som coach?

Jeg mener at svært mange privatpersoner og ledere (kanskje de aller fleste) har behov for en coach.

Når det er noe med bilen vår, vaskemaskinen eller andre ting, bestiller vi service raskt. Men når det er noe i som «skurrer i eget maskineri» eller vi ikke «får livet» helt til å fungere er vi ikke like flinke til å innhente hjelp.

Slik jeg ser det er det en utfordring å få flere til å bli oppmerksomme på hjelpen de kan få av en coach.

Fortell om en suksesshistorie du har opplevd!

Jeg synes det er vanskelig å trekke fram en suksesshistorie, da jeg opplever større og mindre suksesshistorier i de fleste coachingforløp.

Men skal jeg trekke fram en historie som har rørt meg spesielt må det bli om denne personen som etter en coachingprosess ga uttrykk for at hun opplevde at coachingen var:

«katalysatoren som fikk fram mine positive tanker og handlinger»,

og videre «du har vist meg verktøyet som gir meg muligheten til bevisst å velge å leve livet – ikke bare å tåle det. Nå er jeg i stand til å styre energien min mot det positive, jeg har lyst til å bryte fastgrodde tankemønstre, utfordre meg selv og jeg vil synes. Jeg trenger ikke lenger alltid å være flink pike som har kontroll på alt og alle. Det er en lettelse»

Nina Tomter
nina@din-coach.no

Kommentarer