Motivasjonsøvelse

Publisert tirsdag 1. november 2011, av CoachMagasinet, i Verktøykasse

1. Identifiser når du er motivert og hva du gjør

Beskriv denne adferden sansebasert. Når er du motivert? Når er du det ikke? (omgivelser)

Hva gjør du? Observer deg selv via en kameralinse og beskriv hva du gjør når du er motivert. (adferd)

2. Identifiser tilstanden og evner som muliggjør dette

Hvordan vet du hvordan du skal være motivert? Kan du virkelig være det? Hvordan gjør du det? Forklar kort for meg hvordan du konkret gjør det. Hvilke strategier følger du for å bli motivert? Hvilke evner/ferdigheter har du for å kunne gjøre dette? (Evner / Ferdigheter)

3. Identifiser verdier som støtter oppunder dette

Hvorfor er motivasjon viktig? Hva gir det deg å være motivert? Hva mer? Hvilke verdier legger du i motivasjon? (verdier)

4. Identifiser meta nivåer av identitet som kommer frem

Når du er motivert – hvordan påvirker det hvem du er? Hvem er du når du virkelig er motivert? Hva betyr det for din identitet at du er motivert og engasjert ? (Identitet)

5. Identifiser visjon / misjon / hensikt

Passer dette med dine tanker om din betydning? Din mission? Dine visjoner? Hvordan passer det inn? Hva er din høyeste inntensjon eller hensikt med å gjøre dette? Hva er din rolle i forhold til andre? Familien? Arbeidsplassen? Samfunnet? Det store hele? (visjon, misjon, hensikt)

6. Identifiser avgjørelsen som støtter oppunder dette

Hva kommer du til å gjøre som en konsekvens av dette? Helt konkret?

Har du bestemt deg for å gjøre dette? Du vil gjøre det? Du har virkelig sagt JA til å gjøre det? Hvordan påvirker det deg når du har tatt denne avgjørelsen? (avgjørelse, valg, innvirkning)

7. Beskriv med en metafor

Hvordan opplever du det nå? Hvordan oppleves det å ha tatt denne avgjørelsen? Fått denne innsikten? Hva betyr dette for deg? Lag en metafor/ fortelling/symbol som forsterker dine valg. Din mening med det du gjør. Og mens du forteller – legg merke til dine sanseopplevelser. Hva ser du, hva føler du, hva hører du? (metafor / symbol)

8. Ta metaforen ned til motivasjon og la alt integreres

Og nå som du virkelig opplever dette, legg merke til hvordan dine sanser tar til seg alt og lag deg et mentalt bilde og sett virkelig pris på det og la det berike alle de øvrige nivåene. Forestill deg nå at du tar denne tilstanden/følelsen/vissheten/opplevelsen med deg ned trinn for trinn gjennom de øvrige nivåene og legg merke til hvordan det smelter sammen/forenes med hvert nivå og beriker de. Hvordan opplever du nå din rolle? hvem du er? dine verdier? din adferd? og dine omgivelser? når du tar med deg din metafor og forståelsen rundt dette inn i nivåene? Og du kan videre ta med deg dine erfaringer på hvert nivå til andre tilstander i hverdagen kan du ikke? Hvilke andre tilstander? Hvordan vil du bruke denne erfaringen videre?

Lene Fjellheim
www.coachteam.no

Kommentarer