Mitt møte med NLP

Publisert mandag 30. september 2013, av CoachMagasinet, i NLP

Den mest markante forskjellen for meg siden starten på coachingstudiene, er den gode følelsen og formidlingsiveren jeg får når andre spør "Men hva i all verden er NLP for noe da?". Slik har det nemlig ikke alltid vært.

Å skulle forklare nysgjerrige (les: skeptiske) venner, familie og kolleger at du har startet et studie i coaching (en gjerne både ukjent og utskjelt tittel) ved bruk av den amerikanske, suksessfokuserte tankegangen NLP, ja det føltes ikke alltid like lett. Særlig ikke siden jeg knapt hadde skjønt det selv. Og hva la man egentlig i termen «nevrologisk»??

Jeg er absolutt fremdeles i startfasen av å til fulle kjenne NLPs mange sider og teorier. Men jeg tror jeg har skjønt noe essensielt. NLP handler enkelt og greit om troen på mennesket. Om menneskets uendelige iboende muligheter. Og dermed om hvert enkelt menneskes uendelige verdi. Å programmere seg selv til suksess handler om å ta seg selv på alvor.

Likevel, som vestlandskvinne med en utdannelse som startet på søndagsskolen og endte i humaniora-fag på universitetet, hadde jeg nok et metaprogram som ga en «piggene ut»-holdning til suksessfokuset i NLP. Jeg fikk assosiasjoner til både framgangsteologi og massesuggesjon med forakt for svakhet og mislykkethet.

Men hva er egentlig suksess? Å nå sine mål, bli den beste utgaven av seg selv og gjøre en forskjell for andre. Tilforlatelig og udiskutabelt positivt.

Siden jeg først begynte å lære om NLP, har jeg brukt endel tid og energi på å finne ut hvordan jeg kan plassere tankegangen inn i mitt eget verdisystem. For meg handler det om å undersøke alle mulige aspekt ved NLP, for å vite om dette er noe jeg helhjertet kan stå for, og integrere i mine egne verdier. Jo mer jeg har lest og lært, jo mer har jeg skjønt at NLPs verdisett står for en mulighetenes tankegang, der respekten for den enkeltes autonomi står helt sentralt. «Det er jeg som styrer mitt sinn, og dermed mine resultater». Det er en viktig antakelse for meg.

Min egen yrkesbakgrunn inkluderer både organisasjonsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, journalistikk og informasjonsarbeid. Mange år har jeg vært ansatt i Den norske kirke, så det å sette personlige verdier ut i yrkeslivet, er noe jeg er godt vant med. NLP-verdiene understreker et menneskesyn som jeg mener uansett må ligge som forutsetning hvis man ønsker å gjøre en positiv forskjell. Enten man er i kontakt med barn eller ungdom som står i utfordrende situasjoner, eller hvis man vil formidle et hvert menneskes uendelige verdi til en som har mistet troen på nettopp det. Eller hvis man ønsker å bidra inn i et samarbeid der en gruppe mennesker med ulike verdier kjemper for å nå samme målet. Det kan være alt fra en foreldregruppe i en klasse til en prosjektgruppe på jobb. «Jeg har respekt og empati for andre menneskers modell av verden.» For meg parkerer det mistanken om NLP som en egosentrisk lykketro. «Alle handlinger har et positiv formål eller en hensikt.» NLP formidler en tro på det gode i mennesket.

Amerikanske ideutviklere har ikke for vane å formulere seg moderat. Man kan jo prøve å tenke seg hvor NLP hadde vært i dag, i så tilfelle. Høyrøstede, kontroversielle lederskikkelser er ikke uvanlig innenfor noen tankeretning som ønsker utbredelse. Min bakgrunn innen kirka har gitt meg erfaringen i å stå i en utskjelt, noen ganger kontroversiell sammenheng, som er blitt stor nok til å misbrukes til hva som helst. Nå er ikke NLP noen trosretning og har lite med religion å gjøre, men verdiene formidler et omfattende menneskesyn, et slags humanistisk trossystem. Og som de fleste trossystem, kan NLP misbrukes. Det er opp til oss som praktiserer NLP å holde fast i våre egne positive verdier, og sørge for å holde bransjestandardens etikk-fane høyt.

Jeg er i gang med mitt NLP Master Practitioner-studie hos Ålreit institutt i Haugesund. Der finner jeg en sunn, begeistret og svært gjennomtenkt NLP-undervisning, med fokus på frigjøring av potensiale, utvikling og vekst. Der lærte jeg: «Vi har alle ressurser vi trenger for å oppnå våre mål.» En NLP-antakelse jeg skal huske å trekke fram neste gang jeg får spørsmålet om hva denne utdannelsen min handler om. Og hvis noen skulle lure: NLP er læren om nevro-lingvistisk programmering. Eller: hvordan vi sanser og kommuniserer våre opplevelser og erfaringer til oss selv og andre. Og hvordan vi gjennom å styre denne prosessen kan få fram de beste ressursene i oss selv – og andre.

Tove Marie Sortland

Kommentarer