Mind lines – Lines for Changing Minds

Publisert onsdag 27. juni 2012, av CoachMagasinet, i Boktips

Dr. Michael Hall bor i Rocky Mountains, Colorado. Etter flere år som privatpraktiserende psykoterapeut begynte han å undervise og trene i kommunikasjon, deretter NLP. Han har skrevet en rekke bøker innen NLP, og fikk sin doktorgrad i kognitiv psykologi innenfor psyko-lingvistikk. Han utviklet Meta-State-modellen og bruker all sin tid på å videreutvikling, modellering, trening og skriving innen coaching, ledelse og kommunikasjon.

images

Dr. Bobby G. Bodenhamer ble doktor i teologi og jobbet som pastor i kirken før han begynte å studere NLP i 1990. Etter å ha blitt sertifisert trener jobbet han med å undervise i NLP ved Gastona College. I 1996 begynte han å studere Meta-States modell og slo seg sammen med Michal Hall som medforfatter for en rekker bøker om NLP. De to grunnla «Society of Neuro-Semantics» i 1996.

Hvis du trodde lingvistikk var like relevant og fascinerende som å bøye sterke latinske verb på en regntung mandag ettermiddag – bør du forberede deg på en hyggelig overraskelse. «Mind lines» inspirerer deg til å leke med språket – morsom å lese og nyttig i bruk. (Joseph O´Connor)

Boken gir en grundig teoretisk bakgrunn for og beskrivelse av hvilken makt og påvirkning språket har for våre følelsesmessige tilstander. Selv om ord er totalt maktesløse når det gjelder å påvirke vår «eksterne» virkelighet, har ord nesten full makt over vår «interne» virkelighet. Ord kan forstås ulikt – det kommer an på sammenhengen… og på hvem som lytter! Ord har ingen mening uten at de blir satt inn i en ramme! Essensen i boken er at hvis du vil bli forstått må du sette en ramme som forteller den andre personen hvordan forstå det du sier på den måten du ønsker det skal bli forstått. Og når du lytter til svarene du får kan du ved å endre rammene påvirke hvordan samtalen utvikler seg. Forfatterne beskriver hvordan du kan sette rammer, endre rammer – strukturen bak og hvordan det kan brukes i praksis.

Innholdet i boken er sortert i 4 områder:

1) Språk som magisk rammeverk

2) De 7 retninger for ramme-setting (deframing, content reframing, counter-framing, pre-framing and post-framing, outframing, story reframing and Building on the Magic)

3) Teoretisk rammeverk

4) «Workshop» med praktiske råd, modeller og beskrivelser.

I tillegg inneholder boken en rekke vedlegg som blant annet beskriver NLP-modellen og Meta-modellen, i tillegg til ordbok og bibliografi.

Jeg har ikke lest boken fra perm til perm! Den er langt fra så morsom å lese som Joseph O´Connor sier i forordet. Den var imidlertid svært nyttig påfyll for forståelse av hvordan det hele henger sammen – NLP i den rette betydning: nevro lingvistisk programmering! Det brukes en rekke illustrasjoner i form av bilder/modeller for å tydeliggjøre teksten – noe jeg synes fungerer bra. 350 tettskrevne sider er i meste laget, men det du ikke finner her finner du neppe andre steder hvis du ønsker et dypdykk i NLP og språkrammer!

Så gjelder det å bruke lærdommen med vett og forstand! – Det er imidlertid ingen tvil om at ord kan skape magi! Og når det skjer sendes det nye beskjeder til sentralnervesystemet! Da igangsettes ny nevrologisk respons som igjen gjør at en endret virkelighetsoppfatning inntreffer! DET er det verdt å forstå! Derfor er denne boken verdt å lese!

Forfattere: L. Michael Hall, Bobby G. Bodenhamer

Forlag: Neuro-Semantics Publications

Omslagsillustrasjon: Doug Clary

Utgivelsesår: 2001 (Fjerde utgivelse)

Antall sider: 349

En bokanmeldelse av Astrid Holm
astrid.holm@if.no

Kommentarer