Metaforer gir mening

Publisert onsdag 6. juni 2018, av Atle Øi, i Redaktørens Spalte

Det skjedde så fort. En heftig vinter som nærmest gikk rett over i å bli en drømmestart på sommeren. Våren rakk knapt å si hei før sommeren stjal showet.

Årstidene med alle sine elementene er på mange vis en bra metafor på livet generelt. Det er varme, kulde, solskinnsdager og regn. Forutsigbart og uforutsigbart, stygt og vakkert.

Vi søker det forutsigbare, men vet at vi ikke har godt av for mye av det. Spenningen på veien, er på mange måter en del av målet.

I coaching er bruk av metaforer vanlig å bruke. Det kan selvsagt bli litt flosklete, da livets mange utfordringer og sorger ikke alltid føler seg hjemme i stereotype sammenligningsbilder, men fordelen med metaforer er at de er lettere å huske og ta med seg enn ord, og også så lite spesifikke at de gir rom for tolkning av den som tar dem til seg.

Generelt er verden så full av inntrykk og kommunikasjon at vi trenger å forenkle og sortere.

Vi trenger å lage oss noen sannheter som vi rekker å reflektere over før vi eventuelt kjøper eller forkaster dem. Vi trenger å forstå for å føle mestring.

Sommeren er en fin tid for refleksjon. Det å sette seg i solen uten for mye program og bare la tankene vandre og underbevisstheten få arbeidsro, er bra. Kunnskap og informasjon er ikke til nytte om det ikke implementeres. Implementering skjer når du tar eierskap til beslutninger og sannheter og er sjelden quick-fix.

La tiden jobbe, ta sommeren til hjelp, den er nå …

Atle Øi

Kommentarer