MÅL – hva vil du ha?

Publisert tirsdag 1. november 2011, av CoachMagasinet, i Verktøykasse

Den første betingelsen for å få noe som helst, er å vite hva du vil ha!

Nedenfor finner du et verktøy som vil hjelpe deg til å bli enda tydeligere på hva din målsetning er, og dermed gjøre deg enda mer motivert til å nå de målene du jobber mot.

POSITIVT – det er viktig at du fokuserer på det du ønsker, i stedet for det du ikke ønsker. Hva vil du ha?
PERSONLIG – du må selv være ansvarlig for å nå målet. Kan du påvirke resultatet? Hva vil du gjøre?
SPESIFIKT – formuler målet så presist og detaljert som mulig.
MÅLBART – hvordan vet du at du har nådd målet ditt? Hva er beviset?
ATTRAKTIVT – på hvilken måte er målet attraktivt for deg? Er målet et middel for et annet mål?
REALISTISK – er målet realistisk i forhold til den tid og ressurser du har til rådighet?
TIDSBESTEMT – når ønsker du å nå målet ditt?
ØKOLOGISK – passer det for hele meg? Støtte fra omgivelsene? Hvilke positive eller negative sidegevinster er det ved å nå målet?

«Hvis du tror du kan, eller ikke kan, er begge deler riktig!»

Mina Helen Kristoffersen
mina@dittpotensiale.no

Kommentarer