Long time, no see …

Publisert mandag 4. november 2019, av Atle Øi, i Redaktørens Spalte

CoachMagasinet relanseres etter en tid i dvale. Det var behov for nytenkning etter at magasinet var blitt for internrettet. Vi skrev artikler som først og fremst ble lest av coacher. Denne målgruppen skal fortsette å lese oss, men vi vil nå ut til en mye større del av befolkningen.

Målet er å fortelle om mennesker som er opptatt av menneskeutvikling. Selvutvikling er en del av dette, men vel så viktig er det å coache mennesker i sin egen omgangskrets. Det kan være familie, barn, kolleger, venner osv. Vi er alle ledere på vårt vis, og til den jobben trenger du inspirasjon og kunnskap.
Du vil få råd og tips fra kunnskapsrike personer både i DNCF og utenfor, og du vil få lese om hvordan menneskelig potensiale forløses

CoachMagasinet er eiet av DNCF som står for Den Norske CoachForening. Foreningen ble i sin tid startet for å sikre en forutsigbar og trygg standard som skal borge for kvalitet. En coach er ikke en terapeut som jobber med diagnoser, men likevel jobber vi med noe så viktig som menneskers liv. Det hevdes at det er så mye som 11.000 utdannede coacher i Norge. Svært mange av disse er dyktige uten at de er tilknyttet DNCF eller andre kvalitetssikrede foreninger, men noen av dem som bruker tittelen har dessverre en svært mangelfull utdannelse. For folk flest er det vanskelig å orientere seg i et marked hvor hvem som helst kan benytte seg av den ubeskyttede tittelen «coach».

Vi i CoachMagasinet gleder oss til veien videre i vår nye drakt. Vi skal utfordre mer, snakke mer med folk flest om utfordringer i hverdagen, og vi skal snakke med kjendiser som også er helt vanlige mennesker, men som evner å skape til oppmerksomhet. Oppmerksomhet er hva vår bransje trenger. Verdiene i coaching er fremdeles ukjent for de aller fleste. Vi har gjennom flere år presentert kvalitetsartikler, men til en alt for liten målgruppe. Det skal vi gjøre noe med, for og nå skal vi sette Coaching på agendaen. Vi gleder oss.

Kommentarer