Kvaliteten i en organisasjon avhenger av kvaliteten i deres relasjoner

Publisert onsdag 15. april 2015, av CoachMagasinet, i Coaching, Ledelse

17. april er årskonferansen til Den Norske Coachforeningen (DNCF). Flere sterke ledere skal holde foredrag om ledelse, et tema som alltid vil være på agendaen.

De fleste ledere er opptatt av å være gode ledere med et ønske om at ansatte skal prestere optimalt. Ledelse er det som foregår mellom leder og arbeidstaker. For hva god ledelse er, finnes det utallige definisjoner på, samtidig som hver enkelt leder har sin egen definisjon og sannhet om hva god ledelse handler om. Hvordan vet du at du er en god leder?

Starten på Human Resources og organisasjonspsykologi

Allerede på 1920-tallet begynte man å studere hvilke sosiologiske fakter som spilte inn på arbeidstakeres effektivitet og motivasjon. Hawthorne-effekten var starten på HR og organisasjonspsykologi, og den amerikanske forskeren og psykologen Elias Porter påsto følgende:

  1. Kvaliteten i en organisasjon avhenger av kvaliteten i deres relasjoner.
  2. Kvaliteten i en persons prestasjon avhenger i denne oppfatningen om sin egenverdi.

Moderne ledelse handler om god kommunikasjon. NLP og coaching handler om nettopp dette og stadig flere ledere bruker coaching som et virkemiddel for å oppnå bedre resultater i kommunikasjon med ansatte.

En leder er en som får andre til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort, og like det  -Dwight D. Eisenhower

Gode ledere kommuniserer bra

I en artikkel fra Handelshøyskolen BI, sier første førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf at «gode ledere kommuniserer bra». Begrepet ledelse handler ifølge Arnulf om å skape oppslutning fra folk som i prinsippet kunne ha valgt å gjøre noe annet. Dette skiller ledelse fra begrepene styring, makt og autoritet.

På årskonferansen til DNCF stiller flere sterke ledere som skal inspirere og dele sine erfaringer fra å være i lederposisjoner. Marit Breivik stiller med kompetanse innen ressursbruk og teamledelse, og konsernsjef i SAS Eivind Roald skal holde foredrag om hvordan lede i storm og hvordan han brukte kommunikasjon som strategisk verktøy da SAS var nær å gå konkurs. Alt som foregår på «Mulighetenes Dag» handler om kommunikasjon, og hvordan du kan bruke det som verktøy for å styrke deg enten som leder, eller i ditt eget liv. HR direktør i Sykehuspartner Siv Halvorsen skal holde foredrag om hvordan bruke coaching som virkemiddel i HR arbeidet. Sykehuspartner har over 1200 ansatte, og Halvorsen bruker coaching aktivt i sitt HR arbeid.

Les mer om Mulighetenes Dag

Kommentarer