KUNSTEN Å LEDE SEG SELV Ny innsikt – bedre gjennomslagskraft

Publisert søndag 17. juni 2012, av CoachMagasinet, i Boktips

Randi B. Noyes anses som en pioner i praktisk anvendelse av selvledelse og emosjonell intelligens. Som personlig coach har hun gjennom mer enn 30 år vært samtalepartner for ledere i selskaper som Esso, Phillips Petroleum, Statoil, Nokia og AT&T. Hun er også kjent for sine seminarer og foredrag innen temaet "Resultatrettet selvledelse", der emosjonell intelligens er en av grunnpilarene.

images

Kunsten å lede seg selv er en praktisk selvledelsesbok som har som utgangspunkt og en rød tråd gjennom hele boken at vi – du og jeg – har ansvar for våre egne liv. Først når vi erkjenner dette ansvaret og reelt tar det, kan vi starte på den spennende og utfordrende reisen i «kunsten å lede seg selv». Gjennom det får vi også muligheten til å frigjøre og utnytte det potensialet som bor i oss og muligheten til å skape oss det livet vi ønsker og drømmer om.

Emosjonell intelligens er ett tema som går igjen i boken. Dette er en grunnpilar og fundamentet i det å kunne kjenne seg selv og forstå hvordan vi mennesker er «skrudd sammen» i tanker, følelser, ord og handlinger – bevisst og ubevisst. Randi B. Noyes beskriver viktigheten av og forskjellen i det å kjenne seg selv – på godt og vondt – og hvilke muligheter det gir oss i livet vårt. Med bakgrunn i egen erfaring og kunnskap forteller hun oss hvordan denne kunnskapen gir oss mulighet til å ta reelt ansvar og action for eget liv og hvordan vi bevisst kan velge å sette oss i førersetet i vårt eget liv og skape oss det livet vi ønsker!

Boka inneholder ett eget kapittel med praktiske og enkle verktøy og oppgaver for refleksjon, bevissthet og trening.

Min mening:

Randi B. Noyes skriver på et enkelt, engasjerende og direkte språk. Hun tar opp livsnære og aktuelle hverdagslige temaer som berører de aller fleste av oss, både som fellestrekk og samtidig på ulike måter. Hun forteller selvopplevde historier både med seg selv og mennesker hun har møtt som gjør at det er lett å kjenne seg igjen og derav lett å forstå mening og viktighet.

Med temaer som Din indre stemme, Negative følelser gir negative resultater, Nærhet er noe du skaper, Å sette grenser, Mål som drivkraft, Kjærlighet og Meningen med livet er det slik jeg ser det uunngåelig å ikke kjenne seg igjen og derav bli dratt med i hennes engasjerte og gode refleksjoner på livets viktigste områder.

De enkle verktøyene som Randi B. Noyes gir oss leserne samt refleksjonsoppgavene på slutten av boka gjør denne boka til anvendbar, praktisk og nyttig «hjelp deg selv» bok – en start og hjelp for de som ønsker å gjøre positive endringer i livet sitt.

Gjennom tema, språk, refleksjon og argumentasjon rører hun gjennom denne boka ved noe fundamentalt og viktig som hos mange av oss ligger godt gjemt, og som er nøkkelen til det livet vi ønsker oss. Så enkelt og så vanskelig!

Nytteeffekt av boken

For meg personlig ga denne boken meg bevissthet og mest av alt en påminnelse om hvordan tankene og følelsene mine påvirker tilstanden min både bevisst og ubevisst og hvordan dette gjør en forskjell på ulike område i livet mitt.

Når jeg gjennom å lese denne boken nok en gang erkjenner at det er jeg selv som har både ansvar for mitt eget liv og også er så heldig av å være i besittelse av de verktøyene som trengs for å gjøre de endringene jeg ønsker i livet mitt, så blir dette både kraftig og svært nyttig lesing for meg.

Som coach gir denne erfaringen og kunnskapen meg en enda stødigere plattform å stå på, mer «tyngde» og også flere verktøy i verktøykassa mi. Dette bidrar til at jeg i enda større grad kan være den katalysatoren jeg ønsker i prosessen med vekst og utvikling hos andre mennesker.

Forfatter: Randi B. Noyes
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsessår: 1995
Book of the year: Sølvvinner 2001, Kategorien «Business»
Eksemplarer: mer enn 55.000
Antall sider: 173

En bokanmeldelse av Mona Berg
Mona.berg@dolly.no

Kommentarer