Kjærlighet, intimitet og samliv i ei brytningstid

Publisert torsdag 23. august 2012, av CoachMagasinet, i Boktips

De siste årene har to av min barndoms skolevenninner endt opp med forfatterstatus i hver sin genre. Når barndomsvenner gir ut bøker, vekkes nysgjerrigheten, så jeg var raskt ute med å kjøpe Anne Kyong Sook Øfsti's parterapibok "Kjærlighet, intimitet og samliv i ei brytningstid".

images

Boka tar utgangspunkt i Annes doktorgradsavhandling «Some call it love». Hun har forsket på hva parterapeuter tenker om kjærlighet og intimitet, og hvordan deres egen forståelse påvirker hvordan de møter mennesker som søker hjelp med sine samlivsutfordringer.

Selv om dette er ei fagbok av og for familieterapeuter, hadde jeg stor glede av å lese den med allminnelig interesse som utgangspunkt, blant annet fordi hun utfordrer etablerte «sannheter» om hva som er et godt (sam)liv, og fordi hun påpeker at endringer i samfunnsstruktur nødvendigvis også vil påvirke synet vårt på kjærlighet og parforhold. I et samfunn der en økende andel barn vokser opp utenfor den tradisjonelle kjernefamilerammen, er det kanskje på tide å stille spørsmål om kjernefamilien er det eneste «normale»? Og hvordan skal storfamilien av i dag defineres? Selv fungerer jeg som tante på fjellet tll mine barns lillesøster i Oslo, fordi det er en løsning som fungerer godt i vår storfamilie. «Du må være storsinnet» sier noen. Nei, jeg er ikke det, jeg er bare en del av tiden vi lever i, der vi selv definerer våre familierelasjoner, til hygge og nytte for hverandre. Samtidig kjenner jeg andre som virkelig strever med å finne ut av disse definisjonene i sin utvidede (eller avgrensede) familie, og som trenger sorteringshjelp. Det er denne tiden Anne Kyong Øfsti introduserer i boka, og utfordrer perterapeuter til å ta inn over seg i sitt arbeid.

Et annet begrep hun introdusererer er «den romantiske diskurs», eller forestillingen om kjærligheten som en forutsetning for et godt parforhold. Sitat. «Det potensielt utfordrende i det romantiske, ligger i premisset om alt eller ingenting.» Det parterapeuter ofte møter, er mennesker som er i tvil om kjærligheten er sterk nok til å fortsette i et forhold. Nytt sitat: «Tvil kan komme sigende som tåke på fjellet. Vi blir oppmerksomme på en uro, misfornøydhet, kjedsomhet og et savn. Eller tvilen kan utløses av sykdom, akutt stress og livskriser. Spørsmålene kommer: Ønsker vi disse livsbelastningene sammen?»

Hva gjør en parterapeut i slike situasjoner? Hvilke råd gir hun/han og hva legges vekt på? Her vil terapeutens egen forståelse av kjærlighet og parforhold fort påvirke respons og tilnærming til problemet, og akkurat dette har Anne valgt å forske på. Jeg tenker hun har lagt ned et viktig stykke arbeid for å styrke forståelsen av den sammensatte tilværelsen et samliv er.

Sendt inn av Hedvig Rognerud
hedvig@vingelen.com

Kommentarer