Jan Otto Hovda (juni 2011)

Publisert fredag 29. juli 2011, av CoachMagasinet, i Månedens coach

Hvilket område innen coaching er du mest interessert i og hvorfor?

Det jeg jobber mest med, er nok mental coaching og tilstandsstyring i karriere-, leder- og idrettscoaching. Hvordan kan jeg i krevende situasjoner sikre en optimal emosjonell tilstand, holde hodet kaldt og holde fokus, men samtidig beholde min integritet som menneske og tillate svingende følelser?

Hva synes du er det beste med coaching?

Det at coaching så virkningsfullt viser at forandring er mulig. På tross av fastgrodde mønster, kommunisert eller biologisk arv, ytre og indre forventninger. Og det at coaching ansvarliggjør og likestiller.

Hva vil du lese om på coachmagasinet.no?

Aktuelle trender, nye innsikter og verktøy. Impulser fra ulike internasjonale coachingretninger/skoler. Dessuten: Om det som gjør coaching annerledes enn andre tilnærminger. Nå som coaching åpenbart er tatt inn i folden, kan det være viktig å holde levende det som f.eks. skiller oss fra konvensjonell consulting.

Dersom du fikk 100 000 kroner til å virkeliggjøre et coachingprosjekt – hva skulle det være?

Det hadde vært fint å få frigitt midler til coaching i møtet mellom ulike kulturer. For å fremme integrering og gjensidig forståelse og lette arbeidet til de som f.eks. arbeider i asylmottak.

Jan Otto Hovda
joh@alreit.no

Kommentarer