Hvordan snakke så ungdom lytter, og hvordan lytte så ungdom snakker?

Publisert lørdag 18. juni 2016, av Kitty Stensrud, i Coaching, NLP, Suksesshistorier

DNCF sertifisert Coach Anette Forsén Bache vekker interesse med sine kurs og foredrag hos foreldre med tenåringer i huset. Med NLP i verktøykassen jobber hun for gode relasjoner mellom ungdom og deres foreldre.

– Foreldrene må la ungdommen finne løsninger selv i stedet for å gi for mange velmenende råd, sier DNCF sertifiserte Coach Anette Forsén Bache.

– Det handler om å finne den gode kommunikasjonen og relasjonen mellom ungdom og deres foreldre, der foreldrene er aktive lyttere og evner å sette seg inn i ungdommens situasjon. Det handler også om å lage klare rammer hvor foreldrene setter grenser – og ungdommen får komme med sine innspill til hvordan rammene skal etterleves.

Anette har gjennom hele sin coachingutdannelse vært opptatt av barn og ungdom, og forelderskap. Gjennom de erfaringene hun selv har hatt som mor og i coachingen, har hun hatt interesse for å finne godt samspill mellom ungdom og foreldre. Med dette har Anette utviklet Foreldrecoachen til noe som vekker interesse både hos foreldre, i media og etter hvert i næringslivet.

– Jeg er veldig tydelig på at det jeg forfekter ikke passer for alle, men jeg opplever at min tilnærming vekker interesse.

– Over 1100 var interessert i å se foredraget mitt, men bare 330 fikk plass i salen. Flere har sett opptaket på «God morgen» på TV2 og her har jeg fått mange fine tilbakemeldinger. At ungdommen selv også sier mye av det jeg mener, slik de sa det på intervjuene på TV2, er kanskje den beste bekreftelsen.

– Det er også viktig for meg å si at alle foreldre er gode foreldre, selv om utfordringene er der, ikke minst i dagens samfunn. Jeg har stor respekt for det å skulle være foreldre til tenåringer i dag, med utviklingen og endringene som skjer ustanselig. Det er nok å følge med på – og som forelder ønsker vi jo bare det beste for barna våre.

Anette jobber for å skape den gode relasjonen mellom de unge og deres foreldre

Anette jobber for å skape den gode relasjonen mellom de unge og deres foreldre

To dimensjoner
Anette forteller videre at tilnærmingen hennes handler om to dimensjoner:
– Når du som forelder skal sette grenser, må du formulere deg slik at ungdommen forstår, snakke om hvorfor grenser blir satt og så skape rom for innspill og tilbakemeldinger. Så må du være en god lytter til det som kommer. Målet må være gjensidig forståelse og respekt og at grensen er mulig å overholde.

– Den andre dimensjonen er at du som forelder må være til stede for ungdommen, være den som lytter – og ha tid til det. Det du vil oppnå som forelder er å være støtte til noen som skal lære seg å ta valg, se konsekvenser og ta egne beslutninger.

Tar NLP-verktøyene i bruk
Lytteteknikker, å sette tilstand og coaching er noe av det Anette mener er gode verktøy for foreldrene, og noe hun selv bruker aktivt.

– Å sette seg godt inn i ungdommens verden og å lytte, handler ikke om å «forstå-seg-i-hjel», eller være en kompisforelder – det er ikke en god tilnærming. Jeg tror på en coachende stil, der du som forelder snakker først med ungdommen om det som er viktig, for så å stille de gode spørsmålene – «hva tenker du selv om det?», «hvordan opplever du det?», «hva skal til for at du skal få det du ønsker deg?», eller hvis det handler om grenser «hvordan skal du/vi etterleve det?». Du er voksen – ungdom er ungdom.

– Jeg har også tro på «framing» – sette rammer for samtalene og gjerne la ungdommen forberede seg på samtaleemnet i forkant. Ungdommene er jo hele tiden i utvikling, og trenger å reflektere og få tid til å komme med tilbakemelding.

– Tilstand er også et viktig verktøy – sette egen tilstand og rapport når du som forelder skal inn i samtaler med barna. Det å finne trygghet i deg selv, forberede deg når vanskelige temaer skal opp, og vise at du er den voksne uten å rekke pekefinger – det gir tillit.

DNCF sertifisering viktig
– For meg ble det å sertifisere meg et kvalitetsstempel på en utdannelse jeg har hatt stor glede av i snart 10 år. DNCF sertifiseringen gir meg en stolthet og trygghet – og er samtidig et tydelig bevis. Jeg har som Coach jobbet med gode samarbeidspartnere og har fått jobbet med mange spennende mennesker og prosjekter.

– Nå gleder jeg meg til reisen videre. Det gode samarbeidet Go’hjerta ledelse og Foreldrecoachen fortsetter. Det blir kurs og foredrag til høsten, og jeg opplever at flere foreldre tar kontakt med meg for å få hjelp til hverdagsutfordringer med ungdom.

– Jeg er både glad og ydmyk. Hvis mine tips og råd kan hjelpe, så oppnår jeg et av målene mine: Bidra til bedre relasjoner mellom ungdom og voksne.

Les mer her:
Anette Forsén Bache 
Foreldrecoachen
Go’hjerta ledelse

Av Kitty Stensrud

Kommentarer