Hvem er vi?

Publisert søndag 26. februar 2017, av CoachMagasinet, i Redaktørens Spalte

Det er snart valg i Den Norske CoachForening og nye styremedlemmer skal velges. I redaktørens spalte reflekterer redaktøren denne gangen over det å verve seg og bidra til å holde hjulene i gang. 

Hvem er vi som alltid havner i styret i sameiet, som blir tillitsvalgte i FAU eller klassekontakter på skolen? Hvem er vi som blir styremedlem i idrettsklubben, og ellers roter oss bort i frivillig arbeid som i beste fall gir et lavt timehonorar?

Hvem er vi som ikke har lært oss kunsten å senke oss ned på stolen når noen MÅ velges? Hvem er vi som ikke klarer å hoste opp en plausibel unnskyldning før vi er valgt med akklamasjon – og som får gratulasjoner fra de som overhodet ikke er i nærheten av å ville ha slike verv.

Hvem er vi egentlig? Fikk vi for lite oppmerksomhet som barn? Tenger vi å synes for å bekrefte vår eksistensberettigelse? Er vi de som ikke lykkes med å få de viktige og godt betalte styrevervene i næringslivet, og som trøster oss med diplom litt lenger ned i næringskjeden.

Ja, hvem er vi egentlig?

Kanskje er vi alle de dager som kom og gikk, og som ikke visste at de var livet. Kanskje er vi selve motoren i samfunnet, eller kanskje hverdagspådriverne som skjønner at ingenting blir til av seg selv. De som tar ansvar for fellesskapet.

Kanskje er vi ikke hverdagshelter, men infrastrukturen som bidrar til at samfunnet kan overleveres til neste generasjon med god samvittighet. Jeg tror det.

Det er valg i Den Norske CoachForening (DNCF) og noen svært flinke folk har gjort en formidabel innsats. Kanskje skal de videre til andre verv eller samfunnsoppgaver?
Sannsynligvis er det slik. For dette er folk som er skrudd sammen slik at de ikke slutter å virke. De bare virker andre steder isteden.

DNCF-styret trenger derfor nye medlemmer og folk som ikke synker ned i stolen og satser på at de ikke blir sett.

Vi trenger deg med nye tanker, ny energi. Vi trenger deg – og vi trenger deg nå!

DNCF har laget en strategi som i korte trekk dreier seg om å sikre at kvalitetsstempelet foreningen står for ikke bare er reelt, men også godt kjent. Du knytter kontakt med ressurspersoner som kan være et viktig nettverk og kanskje bli dine venner i framtiden.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg, og om du ikke kommer inn i vårt styre, håper jeg du tar ansvar andre steder – i andre verv. La meg avslutte med litt store ord hentet fra Kennedy – og hvor jeg har byttet ut «landet» med «samfunnet».

Spør ikke hva samfunnet kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for samfunnet.

Atle Øi

Styremedlem i DNCF og redaktør i CoachMagasinet.

Interessert i å bli med i DNCF-styret? Meld gjerne din interesse til valgkomiteens leder, Hilde Merete Klungerbo. hildemkl@online.no

Kommentarer