Hva er helsecoaching?

Publisert onsdag 19. desember 2012, av CoachMagasinet, i Diverse

Helsecoaching er først og fremst coaching som fokuserer på å hjelpe coachee til en bedre helse. Helsecoaching kan bidra til å forebygge, lindre eller kurere både fysisk og mental helse, men skal ikke under noen omstendighet erstatte behandling fra autorisert helsepersonell.

Hvordan blir du registrert Helsecoach DNCF?

Etter fullført trinn 3 ved coachutdanninger som følger norsk bransjestandard for coaching og som er godkjent av Den Norske Coachforening inklusive 125 timer dokumentert coachingerfaring, kvalifiserer du til sertifisering av Den Norske CoachForening (DNCF). Utdanningen fører til godkjent tittel: DNCF sertifisert coach.

For å bli registrert Helsecoach DNCF kreves en påbyggingsdag etter at du er godkjent som DNCF sertifisert coach.

Denne dagen fokuserer på lover og regler, herunder lov om alternativ behandling av sykdom, mva lovgivning samt markedsføringsloven, etiske normer og dilemmaer, case arbeid samt erfaringsutveksling deltakerne imellom.

Den Norske Coachforening som bransjeforening tilbyr denne videreutdanningen til sine medlemmer. Helsedirektoratet godkjente den 21. februar 2012 DNCF som utøverorganisasjon i medhold av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Fullverdig DNCF medlemskap og en endags påbyggingsdel i helsecoaching gir sammen med øvrige formelle krav DNCF medlemmer rett til registrering i frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Tittelen registrert Helsecoach DNCF benyttes ved registrering. Under behandlingsformer i registeret, føres behandlingsformen helsecoaching opp.

Erica Grunnevoll
CoachTeam as – House of Leadership
www.ericagrunnevoll.com

Kommentarer