Hjernen bak alt

Publisert torsdag 11. mai 2017, av CoachMagasinet, i Boktips, NLP, Verktøykasse

Marit Stormark gir oss her en god evaluering av boken "Hjärnen bakom alt" av forfatter Britta Sjöström. Forfatteren stiller blant annet om spørsmål om hva som skjer i hjernen når beslutninger tas

Boken har absolutt sin verdi for oss som coacher, spesielt med tanke på at vi kan bli kritisert fordi vårt fag ikke er forskningsbasert. Denne boken viser at det i selveste hjerneforskningen er dokumentasjon for hvorfor coaching virker. Og det trenger vi, sier Marit Stormark, selvstendig næringsdrivende og deltager på leder- og coachingutdannelse i CoachTeam – House of Leadership.

Bokrapport - hjernen bakom alt

Hovedlinjene i boken

Dypt fasinert av hjernen og dens funksjoner som hun er, oppfordrer forfatteren leserne til å gå inn i eget skattkammer. Hun forteller oss om kunnskapsjuvelene hun har samlet i boken. Kunnskap vi alle har adgang til og som kan anvendes i hverdagen.

Samtidig som hun lar seg fasinere av hjerneforskningen, innrømmer hun at det også er frustrerende når det kommer motstridende rapporter om samme tema. Når forfatteren innledningsvis sier hun ønsker å finne svar på betydningen av kommunikasjon, også innenfor det som kalles selvhjelp, er det ikke lett som leser å finne disse svarene i boken, om hun i det hele tatt har svart på dem.

Gjennom hele boken beveger hun seg i to tidsepoker i hvert kapittel hun skriver; sin barndoms – og ungdomstid og det hun ikke visste om hjernen da, frem til det hun vet i dag etter å ha vært igjennom et stort antall forskningsrapporter.

Hun forteller fra sin barndom om en kveld hun kom syklende hjem da hun ble stoppet av tre store gutter som sa til henne. «Du har snakket skit, din skittunge, du skal få juling». Hun klarte ikke bevege seg, hun visste at løpet var kjørt selv om hun ikke hadde sagt et stygt ord om eller til disse guttene. Hun var ekskludert, alene.

Med dagens kunnskap vet hun at den situasjonen var ekstremt truende for hjernen. Ettersom hjernen har som oppgave å beskytte oss, kobles den urgamle reptilhjernen inn som gjør at hjernen finner en løsning på situasjonen. I dag vet vi også at hjernen ikke gjør forskjell på fysisk og psykisk smerte. Dette mener forfatteren burde sette mobbing i et nytt lys.

Denne lille historien fenget meg på flere måter. Den sier noe om hva det vil si å bli utestengt og føle seg truet. Samtidig som den forklarer hvordan hjernen reagerer på smerte, som igjen har satt forståelsen for avhengighet av smertestillende medikamenter i et nytt lys innen medisin. Og sist, men ikke minst hvordan hjernen beskytter oss i farlige situasjoner.

Interessant for coacher er kunnskapen om nervecellene som gjør at historier, og spesielt metaforer som vi benytter oss av, er så kraftfulle. Disse nervecellene heter Speilnevroner og ble identifisert av italienske forskere for få år siden. Ved bruk av metaforer hjelper disse cellene oss å gjenkjenne og forstå det vi hører.

Forfatterens stiller spørsmål om hva som skjer i hjernen når beslutninger tas. Svaret er at dette finner sted i fremste delen av hjernebarken som er den mest utviklede og intellektuelle delen. Det er der det finnes et område som håndterer vurderinger.

Nye studier viser at det er nettopp her tanken gjør siste stopp, «sjekker», om vår beslutning stemmer med våre vurderinger.

Å neglisjere egne vurderinger, og føle seg tvunget til å godta det andre mener, kan føre til indre stress i hjernen. Langvarig stress kan hindre nydanning av hjerneceller. En effekt av dette kan bli dårlig korttidsminne og kan også ødelegge en persons selvkontroll. Dette tenker jeg er interessant for coacher å vite om.

Oxytocin er et hormon som gjør at vi føler oss vel. Det viser seg at dette hormonet har to sider. Enkelt sagt forsterker dette hormonet velværefølelsen når vi er trygge og føler samhørighet. Opplever vi det motsatte, utrygghet og avstand, vekkes de motsatte følelsene i oss. Dette er hjernens måte å beskytte oss på. Denne dobbeltfunksjonen kan forklare hvorfor vi føler oss ille til mote i utrygge situasjoner. Når vi forstår hvorfor denne ubekvemme følelsen dukker opp, er det lettere å forstå grunnen til at vi føler som vi gjør.

Ordene våre, det vi sier, håndteres av venstre hjernehalvdel og har en enorm kraft til å påvirke hvordan vi har det mentalt og fysisk. Et eksperiment i et forskningsprosjekt viste at personer som skrev om aldring og sykdom, gikk og beveget seg langsommere enn personer som ikke var med i prosjektet.

Et enkelt råd som jeg tenker er til hjelp for coacher, blir å bruke ord om seg selv og sitt liv som uttrykker det de ønsker og å holde hodet høyt når de sitter og går.

Forskning viser at det finnes stor overlapping i hjernen mellom våre vurderinger og vår identitet. Enkelt sagt innebærer dette at vi i stor utstrekning er våre vurderinger. På dette stedet i hjernen hvor identitet og vurdering sitter, gjør tanken et siste stopp før beslutning tas om hvilket valg vi vil ta. Hvis vi da identifiserer oss som redd, tar vi et mer beskjedent valg enn hvis vi er modige. Hvis vi allikevel vil være modig og betrakte mot som vår viktigste vurdering, da oppstår en konflikt. Hjernen velger en beslutning som er koblet til vår identitet. Vi forblir beskjedne når det kommer til et valg. Det fantastiske her er at det er mulig å skape en ny identitet som modig om det er det vi vil. Dette er mulig fordi hjernen er plastisk.

Hvordan boken påvirker meg som coach
Selv om boken bare teller 90 sider, er den spekket med kunnskap. Innholdsmessig var den nok mer krevende å lese og å gjengi uten å bruke for mange ord enn jeg var klar over.

Boken har absolutt sin verdi for oss som coacher, spesielt med tanke på at vi kan bli kritisert fordi vårt fag ikke er forskningsbasert. Denne boken viser at det i selveste hjerneforskningen er dokumentasjon for hvorfor coaching virker. Og det trenger vi. Boken inneholder ingen litteraturliste, men denne er offentlig tilgjengelig. Den vil det nok ta litt mer tid å gå gjennom.

Britta Sjöström sier i sin bok. «Hjärnan er trots alt den viktigaste delen av kroppen. Utan den – inget»

Om forfatteren:
Britta Sjöström er journalist, forfatter og foredragsholder. I tillegg jobbet hun mange år med kommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning.

Hun begynte etterhvert å reflektere over hva som skjer i hjernen når beslutninger tas, hva som er betydningen av alle typer kommunikasjon også det som kalles selvhjelp.

Hennes refleksjoner, godt hjulpet av iboende journalistgener, førte til at hun for drøyt 10 år siden gikk i gang med å studere artikler om hjerneforskning. Hun oppdaget at det finnes mye spennende hjerneforskning som bør komme alle til del og ikke bare bli hos ekspertene. Sjöström brenner for at denne kunnskapen gjøres forståelig og mulig å anvende for alle.

Britta Sjöström er fra før forfatter av boken «Våga Misslyckas – affärsutveckling utan prestige»

Bok: Hjärnan bakom alt
Undertittel: Dine tanker, din kropp, dine valg. Kunnskap som gir trøst og tillit i hverdagen, privat og på jobben
Forfatter: Britta Sjöström
Utgitt år:  2015 (høst)
Språk: Svensk

Marit Stormark

Selvstendig næringsdrivende
Deltager på leder-og coachutdanningen hos CoachTeam as – House of Leadership

Flere boktips? Sjekk her.

Kommentarer