Gode spørsmål

Publisert tirsdag 1. november 2011, av CoachMagasinet, i Verktøykasse

Jeg liker å stille følgende spørsmål tidlig i en coachingsamtale: "Når var du god sist? Hva gjorde du? Hvordan merket du selv at du var god? Og hvordan merket andre rundt deg at du var det?

Da har du et menneske i samtalen som allerede har funnet fram sine ressurser, sin evne til refleksjon og sin bevissthet i forhold til hvordan personen oppfatter seg selv. Et godt utgangspunkt for å ta tak i mer krevende tema.

Kolbjørn Norvik
Sertifisert NLP-coach
Engasjert Byrå
kolbjorn.norvik@engasjertbyrå.no

Kommentarer