Følger du de rådene du får?

Publisert tirsdag 26. februar 2013, av CoachMagasinet, i Diverse

Følger du de rådene du får? Det gjør nemlig ikke jeg, ikke alltid ihvertfall, og det kan være ulike grunner til det. Veien fra velmente råd hos avsender, til eierskap og praktisk anvendelse av de samme rådene hos mottaker, kan være både kronglete og vanskelig, og ikke helt sjelden viser det seg at rådets ferd ender i en blindvei uten mål og mening. Hvorfor er det slik?

1. Første, og kanskje vanskeligste bud er: Gi ikke råd til noen som ikke har bedt om det. På engelsk er det samme budet formulert slik: «If it ain’t broken, don’t fix it!» Noen ganger observerer vi situasjoner vi selv ikke kunne tenkt oss å leve med, eller vi sitter på erfaring og kompetanse som gjør at vi ville løst situasjonen helt annerledes. Det formelig klør i fingrene etter å bistå med kunnskap og gode råd. Alt dette forhindrer ikke at den det gjelder kan leve godt med situasjonen slik den er, ut fra sitt ståsted. Kanskje trenger han/hun hjelp men er ikke klar for å be om det ennå, eller kanskje vil han/hun ha hjelp men ikke fra oss. Jeg vil like å se den forelder som aldri har kommet opp i slike situasjoner med ungene sine, på ett stadium eller et annet. Samtidig er det viktig å huske at det samme budet gjelder venner og kolleger også.

2. Andre bud: Hvis du kjenner at du MÅ si fra likevel, be om tillatelse først. Å starte dialogen med «Er det ok for deg om jeg kommer med mine erfaringer nå?» eller «Vil du høre et tips fra meg?» åpner opp for en helt annen type samtale enn hvis du går rett inn i rådgivingen, siden mottakeren får tid til å forberede seg på det som kommer. En tenåring i opposisjon eller en sliten kollega vil kanskje takke nei til tilbudet, men du har sådd et frø og kanskje kommer han eller hun tilbake etter ei stund.

3. Tredje bud: Aksepter at vi har forskjellige modeller av verden. Noen foretrekker å prøve først og lytte etterpå, andre vil lytte først og prøve etterpå. Noen er opptatt av regler og rammer, andre er opptatt av muligheter og eksperimentering. Noen forholder seg kun til fakta, andre lærer like godt gjennom metaforer og gode historier. Dette er ikke riktig eller feil, bare forskjellig. Hvis du vil nå fram med et budskap, kan det være lurt å sjekke ut hvem du har med å gjøre.

4. Fjerde bud: Møt folk der de er, ikke der de var i fjor eller der du synes de burde vært nå. For noen år siden hørte jeg om en rørleggersønn som spurte moren sin om nettopp rørsystemer. Hun lurte på hvorfor han ikke stilte faren dette spørsmålet, og fikk til svar: «Nei, for han forklarer så vanskelig.» Å møte folk der de er, betyr også at det du ser på som selvfølgeligheter, kan være helt gresk for en annen. Jeg, for eksempel, strever virkelig med fjernkontroller og oppsett av min nye windows-telefon, mens komplekse prosesser mennesker imellom, gir meg energi.

5. Femte bud: Sjekk ut at dere er på samme planet, og at dere forstår hverandre. Unngå setninger som «Det er jo bare å…», spør heller hva den som har bedt om råd, trenger mer av for å kunne ta det i bruk. Ga rådet mening? Er det gjennomførbart? Hvilke ressurser har han eller hun tilgang på, i seg selv eller i omgivelsene? Finnes det noen hindre på veien? Blir nødvendige hensyn ivaretatt? Det er ikke sikkert du har fullstendig oversikt over situasjonen og hvilke verdier som styrer den du rådgir.

6. Sjette bud: Husk at det er den som har bedt om råd, som skal leve med konsekvensene av de valgene som blir tatt. Å be om, ta i mot og ta i bruk råd, er en modningsprosess. Er jeg ikke klar i dag, er jeg kanskje klar i morgen. Og jeg kan leve godt med det.

Hedvig Rognerud
www.fjellcoachen.wordpress.com

Kommentarer