Figuring out people

Publisert torsdag 10. november 2011, av CoachMagasinet, i Boktips

images

Første anmeldelse gjort av Rina Skjæran Silverkant:

Februar 2012

Dr. Michael Hall har en doktorgrad i psykologi. I sin doktorgrad tok han for seg semantikken og språket til fire terapiretninger (NLP, RET, Reality Therapy, Logotherapy). Mastergraden hans var innenfor klinisk psykologi og hans bachelor innenfor personalledelse. I tillegg har han en mastergrad i bibelsk litteratur og språk.

Michael Hall er en visjonær kraft i NLP og Nevro Semantikk, og arbeider i dag over hele verden som trener og fortsetter å forske og utvikle modeller innen coaching, ledelse og kommunikasjon. Han studerte og modellerte motstandskraft og elastisitet som resulterte i Meta-States modellen, altså en modell av hvordan vi tenker om våre tanker, og har tilstand over andre tilstander.

Sammen med Bob Bodenhamer skapte han feltet Neuro-Semantikk som komplimenterer og videreutvikler mye av NLP. Michael Hall, har skrevet over 30 bøker innen NLP, Neuro-Semantikk og Meta-Coaching. Videre har han publisert over 100 artikler og regnes som en av verdens fremste NLP trener.

Jeg fikk selv oppleve å gå på kurs med Michael Hall, og bli coachet av ham personlig, under ACMC Mastery hos Coachteam i Oslo i 2011. Etter dette har han blitt et forbilde for meg som coach og som forfatter av bøker innen NLP og kognitiv tenking.

Denne boka passer for alle som vil «finne ut av folk» – det være seg selv eller andre – med målsetning om å kommunisere bedre og oppnå bedre rapport i ulike situasjoner.

Boka er nyttig når du vil påvirke eller overbevise andre mennesker med dine ideer, prosjekt, produkt, tjenester eller deg selv. Du vil lære hvordan du kan optimalisere din presentasjon eller kommunikasjon så den passer til hvordan andre tenker og sorter sin informasjon.

Hvis du administrerer eller leder mennesker, delegerer, modellerer, driver med profilering av mennesker, motiverer, lærer, trener, coacher eller oppdrar mennesker / barn, vil denne boka gjøre deg i stand til å tilpasse ditt budskap / din kommunikasjon til hvem som helst, med større sjanse for forståelse og gjennomslag. Nettopp fordi du lærer å se og å lytte etter andre menneskers meta-program.

Forfatterne sier selv at » boka krever stor involvering av leseren. Man må ha en lidenskap for å lære om tilstander, en fasinasjon for å forstå hvordan mennesker fungerer, og en sterk vilje til å utforske og å kunne omfavne både forvirring og usikkerhet, og inneha en ikke-dømmende holdning.»

Boka er etter mitt syn en krevende bok, men samtidig lagt opp på et pedagogisk vis, den kan leses fra perm til perm, men for min del har det vært mer et oppslagsverk for å lære seg de ulike metaprogammene – og hvordan man kan elisitere dem, og bruke dem for profilering.

Som forretningsrådgiver og coach for grundere har jeg særdeles stor nytte av boken. Fordi det å kunne avdekke metaprogrammer, som vil påvirke deres suksess – eller mangel på sådan, er essensielt synes jeg.

Om personen motiveres av å tenke på hva han vil bort fra fremfor hva han vil gå i mot, så er det nyttesløst for meg som coach å male fantastiske målbilder om ham i målet?

Andre filter jeg opplever nyttig å avdekke er: «global – detaljert», «matcher – mismatcher», «vet selv – eller trenger bekreftelse på bra jobb utenfra», målbestrebelse – altså fra Perfeksjonisten: «det er aldri bra nok» til ytterkanten: de som ikke klarer å relatere seg til- eller å sette mål.

Som profileringsverktøy er også metaprogrammene viktige. Når gründeren skal ansette mennesker, kan det være viktig å kartlegge hva slags profil han selv har – slik at man med fordel kan ansette mennesker med andre metaprogrammer – for å skape et kompletterende team i ledelsen. For eksempel om gründeren selv har et særdeles utpreget «best case» metaprogram, kan det være lurt å ansette en med en noe mer nøkternt syn for å balansere, og forhåpentligvis forhindre at driften svever av gårde på rosa, oppblåste skyer.

Forfatterne har et annet eksempel på grundere og metaprogrammet: Matcher – mismatcher:

«Grundere er ofte kreative forretningsutviklere som liker å gjøre nye, spennende ting. De sorterer etter forskjellighet og dette fører ofte til nye ideer og innovasjoner. Men fordi de hele tiden skifter ut systemer og ansatte, er de ofte dårlige ledere. For å oppnå suksess trenger de å ansette mennesker som ser etter likheter for den daglige driften, markedsføring, regnskapsføring og ulike systemer.»

Metaprogrammer er ubevisste filtre og selve nøkkelen til å forstå hvordan en person bearbeider informasjon. De handler om hvordan mennesker fungerer i en gitt kontekst eller situasjon og ikke hvordan mennesker er. Metaprogrammer beskriver adferd – ikke identitet, hva mennesker gjør- ikke hvem de er. For eksempel er det flere måter å se på ting på: «Er glasset halvfullt eller halvtomt?»

Gjennom at du lærer deg dine egne metaprogram, kan du lettere gjenkjenne andres metaprogram og derfor forstå andres adferd.

Jeg liker spesielt godt måten forfatterne forklarer hvordan du kan stille spørsmål for å avdekke hvor på skalaen personen er – som er svært nyttig i coaching. Du får også konkrete tips til hvordan du kan ekspandere egne og andres metaprogrammer gjennom konkrete øvelser. Og det følger med en Profiling grid – som er nyttig i intervju/ rekrutteringsprosesser.

Jeg vil absolutt anbefale å lese «Figuring out people» – det gjør at du blir bedre kjent med egne metaprogram, kan jobbe med/ streche endre – og teste ut disse. Og dette vil igjen medføre en større forståelse for -og kommunikasjon og rapport med menneskene rundt deg!

Lykke til med forståelsen, anvendelsen og den positive endringen hos deg selv og de du omgir deg med!

Rita Skjærvan Silverkant
rina@kunnskapspark1.no
Andre anmeldelse gjort av Birgitta Vikström:

«Først når vi forstår at andre mennesker handler som de gjør, ikke av illvilje mot oss, men for at det er deres grunnleggende mønster, så kan vi begynne å erstatte konflikt med samarbeid»

Så står det i forordet til denna boka, som er et funn for deg som er interessert i å forstå andre mennesker og å kunne kommunisere bedre med dem. Er du allerede fascinert av typologier som Myers-Briggs Type Indicator, Enneagrammet og lignende er det meget lærerik og givende lesing.

Forfatterne går grundig til verks. De fordyper seg i NLP og metaprogrammer, semantikk og den seneste utviklingen i kognitiv psykologi og terapi. De beskriver ikke mindre enn 60 ulike metaprogrammer som styrer menneskers adferd. Til sammenlikning så lærer man vanligen om 16 metaprogrammer i NLP-kurs på Master Practioner nivå. For å gjøre det mer oversiktlig deler forfatterne inn metaprogrammene i fire grupper, nemlig de som har å gjøre med tenking, følelser, valg og semantikk eller «meta meta-programmer».

Du får lære hvordan du kan kjenne igjen de ulike progammene og du får reflektere over hvilke du har selv. Det nyttigste og mest utfordrende med boka er at den har øvelser der du skal trene på å kommunisere med dem som har andre metaprogrammer enn deg selv. Det er med andre ord ikke en bok du strekkleser på sengen. Det er en lærebok som du jobber deg igjennom bit for bit – og så kommer du forhåpentlig ut i den andre enden som en bedre menneskekjenner og kommunikator.

Faktarute: Metaprogrammer

«Meta» kommer fra gresk og betyr «det som ligger ovenfor eller bak noe». Metaprogrammer er prosesser som vi bruker for å strukturere det vi tenker, føler eller erfarer. Det mest velkjente er optimist / pessimist mønsteret. «Er glasset halvfullt eller halvtomt?» Noen andre eksempler er:

til motivert / fra motivert. eks. «jeg vil være slank» / «jeg vil ikke være tykk»
inre referert / ekstern referert eks. jeg vet selv når jeg gjør en god jobb / andre må si at jeg gjør en god jobb
detalj / helhet eks. «ser ikke skogen for bare trær»/ «ser bare skogen»

Tittel: Figuring out people. Reading people using meta-programs.
Forfattere: L. Michael Hall and Bobby G. Bodenhammer
Forlag: NSP: Neuro-Semantic Publications, Second Edition 2009 www.neurosamantics.com. Fins å kjøpe på Amazon, UK
ISBN: 978-189983610-9

Birgitta Vikström,
DNCF-sertifisert coach
Associated Certified Meta-Coach
birgitta@green-light.no

Kommentarer