Er EQ det nye IQ?

Publisert onsdag 8. mars 2017, av Hanne Paulsrud, i DNCF-konferansen, Ledelse, NLP, Selvutvikling, Verdier

Ledelse handler om hele tiden å utfordre det eksisterende. Å være i konstant utvikling. Å lære, lytte, stille gode spørsmål, prøve, feile og finne ut av hvorfor ting fungerer og ikke fungerer, og bygge videre på det. Er det myke det nye harde? Redaksjonen har møtt Henriette Grønn som er en av foredragsholderne på årets DNCF-konferanse.

– Å fremme ledelse er en drivkraft hos meg, sier Henriette Grønn. 

Henriette er jurist med MBA, mellomfag i psykologi og NLP Practitioner. Hun har lang fartstid som leder og rådgiver, blant annet i First House og Geelmuyden Kiese. I 2015 startet hun selskapet Business is Personal etter å ha identifisert hva hun brenner aller mest for: Ledelse og kommunikasjon, som for henne er to sider av samme sak.

Redaksjonen ved Hanne Schjerven Fors Paulsrud har møtt Henriette Grønn, en av foredragsholderne på årets DNCF-konferanse «Er det myke det nye harde?»

Henriette3

Hebriette Grønn setter ledelse på agendaen.

Hva ligger bak dette brennende engasjementet?
– Jeg har nok alltid vært en leder, sier Henriette. – Gjennom hele livet, og i ulike settinger. Jeg har fått tilbakemeldinger på det oppigjennom, og det har gjort at jeg etterhvert har bygget opp en identitet rundt meg selv som leder. Jeg er en leder. Jeg er en som trener. Sånn tenker jeg. Det handler ikke om at jeg har en ledertittel, men om en rolle jeg naturlig tar i livet. Det er en måte å være på, tenke og agere på.

– Siden jeg ser på meg selv som en leder, synes det er kjempegøy og har fått feedback på det hele livet, kan jeg bruke mine erfaringer til å spille andre hakket bedre. Jeg brenner for å spille andre gode, og særlig som ledere. Dårlig ledelse er hovedgrunnen til at folk slutter i jobb, og god ledelse er hovedgrunnen til at folk blir. Lederen vår betyr mer for hvordan vi har det på jobb enn det vi ofte tenker på.

– Det er veldig meningsfullt for meg å bruke min erfaring på denne måten, fordi jeg føler jeg gjør en positiv forskjell for andre. For enkeltpersoner, men også for samfunnet, for ringvirkningene er så store. Jeg tror den samfunnsmessige effekten av flere gode ledere er enorm. Det er gjennom god ledelse landet vårt skal rustes for fremtidens konkurranse.

God ledelse – hva er det?
Henriette ønsker å spille ledere gode, men er ukomfortabel med å sette opp sin egen definisjon av god ledelse.
– Ledelse er alt for komplekst. Det finnes endeløse definisjoner av dyktige ledere og akademikere, men ingen enes om en universell definisjon. Det finnes ingen fasitsvar i ledelse, heller ikke på hva god ledelse er. Eksempelvis, noen definerer ledelse som evnen til å påvirke en gruppe mennesker til å få ut potensialet sitt mot et felles mål. Andre at gode ledere er de som inspirere andre til å lære mer, drømme mer, gjøre mer og bli bedre. Alle definisjonene har gode elementer i seg. Selvledelse er for øvrig også ledelse.

EQ over IQ?
– På midten av 90-tallet begynte man å forske på hva som kjennetegner gode ledere, sier Henriette. Utgangspunktet var en hypotese om at intelligens var et viktig kriterium. Forskningen viste imidlertid at både de beste og dårligste lederne viste seg å ha en ganske gjennomsnittlig IQ.  Derfor ble man interessert i å finne ut hva det da var som skilte de beste lederne fra resten. EQ ble identifisert, og her fant man en tydelig sammenheng. Hele 90% av de best presterende lederne scoret veldig høyt på EQ, mens gruppen med «dårligere» ledere kun hadde 20% med høy EQ score.

EQ – emosjonell intelligens. Hva innebærer det?
– Begrepet EQ er litt udefinerbart og flytende, sier Henriette.  For å forstå hva det er, er det også viktig å sette seg inn i hva det IKKE er.

– EQ er ikke evnen til å lære. Det er heller ikke personlighet. Ingen av attributtene vi tillegger mennesker; om du er ekstrovert, introvert, karismatisk eller ikke, har noen direkte sammenheng med EQ eller IQ. Du kan være en god leder helt uavhengig av disse personlighetstrekkene.

– Hvis det ikke er personlighet og ikke IQ, sitter vi igjen med EQ. EQ kan splittes i to deler: Selvledelse og en relasjonell del. Selvledelse handler om evnen til å håndtere egne følelser. Det å være bevisst på hva som skjer med en selv, hvordan man reagerer på det, og da helst så konstruktivt som mulig. Den relasjonelle delen går på evnen til å leses andres følelser, og deretter møte personen på en måte som gjør at de føler seg sett, anerkjent, forstått slik at vi klarer å bygge en atmosfære av tillit.

Er dagens ledere klare for å utforske temaet EQ?
– EQ handler om evnen til å lese egne og andres følelser, og evnen til å håndtere dem på gode måter. Dette høres ganske mykt og fremmed ut for noen, sier Henriette. I min primære tilnærming til ledere, velger jeg derfor å snakke om kommunikasjon som virkemiddel, fremfor å begynne å snakke om EQ. Kommunikasjon er et begrep de fleste føler seg komfortable med. Det er lettere å nå gjennom til folk gjennom knaggene kommunikasjon og ledelse – og hvordan koblingen mellom disse kan brukes strategisk for å få bedre resultater på sikt.

Ledelse og kommunikasjon to sider av samme sak
– Jeg mener at du ikke kan være en god leder i dag uten å beherske kommunikasjon godt. De tradisjonelle konsulentgrenene er i ferd med å bli litt utdaterte. Litt overforenklet; innenfor såkalt Management Consulting, er man er tradisjonelt gode på ledelse, men ikke på kommunikasjon. Kommunikasjonsbyråene er gode på kommunikasjon, men ikke på ledelse. Jeg mener disse verdene må forenes. Både faglig sett, og i den enkelte leder, for at de skal bli skikkelig gode.

– Som leder må du kunne kommunisere hvor virksomheten skal. Altfor mange toppledergrupper vet ikke hva visjonen til eget selskap er. Mitt spørsmål blir da: hvis ikke du som toppleder/toppledergruppe vet hvor dere skal, og er omforent på det, hvordan kan dere forvente at resten av organisasjonen vet det? Er det rart at de løper i alle mulige retninger og bruker masse bortkastet energi og budsjett, når ledelsen ikke har forankret selskapets retning og mål tydelig nok internt?

– Hvis vi klarer å lage en god strategisk historie om hvor vi skal, er mye gjort. En misjon og visjon som forstås, forankres og eies hos alle som jobber i selskapet. Hvis den i tillegg appellerer til hjertet, slik at hver og en kjenner «fy fader, dette har jeg lyst til å være med på»….. Hvis vi føler oss anerkjent, hørt og sett på veien dit fordi vi så gjerne vil dit sammen – så vil vi i større grad gjøre riktigere hverdagsprioriteringer. Da blir det virkelig resultater. Det er ikke enkelt, men de beste lykkes med dette.

– Dette er strategisk kommunikasjon for meg. Kommunikasjon skal være en del av forretningsstrategien og være minst like viktig som den finansielle- og markeds/produktstrategien. Kommunikasjon oppfattes tradisjonelt alt for snevert, ofte som «noe kommunikasjonsavdelingen driver med; noe intranett og PR-greier der borte…» Man tenker at kommunikasjon ikke handler om den strategiske businessen, men tenk på det potensialet du da mister, sier Henriette og slår ut med armene! – Det er det viktigste toppledere bør bruke tiden sin på!

Hun mener EQ er en forutsetning for å sette kommunikasjonen i system. –  Emosjonell kommunikasjon er tre ganger så effektiv som den rasjonell. Hvis vi klarer å kommunisere med hverandre på en måte som også appellerer til hjertet og ikke bare til hjernen, presterer vi bedre.

Er det myke det nye harde?
Når det gjelder konferansetittelen «Er det myke det nye harde», mener Henriette det er en klar parallell til hennes tema. – Det er bare å omformulere spørsmålet: «Er EQ det nye IQ?», sier hun.

– Folk har sagt til meg opp igjennom at jeg er en god leder – til og med den beste de har hatt. Jeg vet det ikke handler om at jeg er så ekstremt faglig dyktig. Det handler først og fremst om at jeg har sett dem, tatt ansvar og vært opptatt av å spille dem gode. Jeg er oppriktig opptatt av at alle rundt meg skal lykkes og jeg ser dem som individer. Ingen er like og det er min jobb som leder å forstå hva som driver hver og en av kollegaene mine, slik at de blir så motiverte som mulig.

– Ledelsesteori og forskning har konkludert med at det tidligere fokuset på incentivordninger og prestasjonsmålinger likevel ikke er lønnsomt, og at vi derfor må prøve noe nytt, sier Henriette. – Om 50 år kommer vi sikkert til å snakke på en annen måte igjen. Da har vi kanskje vært gjennom en emosjonell EQ-runde, og tenker at nå har vi gått for mye den veien igjen, og må vi få tilbake IQ. Historisk sett går det i bølger, avhengig av tidsånden og samfunnets utvikling for øvrig. Det finnes ikke noe tidløst svar på god ledelse, sier Henriette avslutningsvis.

http://www.businessispersonal.no/
https://skjevtblikk.com/

 

 

 

Kommentarer