Du kan helbrede ditt liv

Publisert onsdag 1. august 2012, av CoachMagasinet, i Boktips

Forfatteren Louise Hay er en amerikansk motivasjonsforfatter og terapeut. Hun har skrevet flere bøker om selvutvikling, og er best kjent for sin bok; "Du kan helbrede ditt liv".

images

Louise ble født 8.oktober 1926 i Los Angeles. Foreldrene ble skilt da hun var 1 ½ år, og moren slet hardt for å klare seg økonomisk. Moren giftet seg igjen med en voldelig mann, og Louise fikk en barndom med psykisk og seksuell mishandling. Som 5-åring ble Louise voldtatt av en nabo, og selv om mannen fikk 15 års fengsel, fikk hun til stadighet høre at det var hennes skyld.

15 år gammel orket hun ikke mer, hun rømte hjemmefra og sluttet skolen uten vitnemål. Hun ble mor som 16 åring til en liten jente som hun adopterte bort. Louise flyttet til Chicago og livnærte seg av dårlig betalte jobber. I 1950 flyttet hun til New York, byttet navn og ble modell for klær. Dette lykkes hun med. Hun giftet seg i 1954 med en forretningsmann. Etter 14 års ekteskap, forlot mannen henne for en annen kvinne, og Louise var knust. Hun oppdaget da First Church of Religious Science, som lærte henne tankenes kraft, og her ble hun bevisst at positiv tenkning også kunne endre materielle omstendigheter. Etter tre års utdannelse begynte Louise som lærer og rådgiver for Religious-Science-kirken. Videre studerte hun Trancendental meditasjon ved Maharishi International University.

I 1977-78 fikk Louise kreft i livmoren, og med sin bakgrunn synes hun ikke det var rart at det kom akkurat der. Hun nektet medisinsk behandling og tok umiddelbart ansvar for sin egen helbredelse. Hun visste hun måtte endre tankemønstre, tilgi, bli glad i seg selv, få utløp for innestengt sinne og rense kroppen. Hun leste alt om kreft, prøvde ulike behandlingsformer som bl.a. fotsoneterapi og tarmskylling. Hun ble kvitt kreften. .

I 1976 skrev Louise sin første Heal Your Body, om sammenhengen mellom mentale tankemønstre og sykdom. Du kan helbrede ditt liv, er en utvidelse av denne, og har hittil blitt solgt i 40 millioner eksemplarer.

Hvorfor jeg valgte denne boken

Jeg ble introdusert for denne boken da jeg var 39 år, det er 11 år siden nå. Det var en eldre venninne av meg som anbefalte den. Hun jobbet som alternativ behandler og så livet på en annen måte enn meg. Denne boken har blitt den viktigste boken videre i mitt liv. Det jeg lærte, åpnet opp veien til min indre visdom, og dannet en ny grunnleggende struktur for min måte å tenke på. Alle bøker jeg har lest etter denne har blitt vurdert opp mot denne nye strukturen. Jeg var overbevist fra første side. Livet ble aldri det samme etter dette.

Hoveddel

Sammendrag

Hvis det er slik at livet og opplevelsene du har, formes av tankene du tenker, ville du i så fall ønske at disse tankene ble til virkelighet?

Boken handler om våre personlige liv. Hvordan du har det og hvordan du ønsker å ha det. Kort og godt påstår Louise at det vi sender ut mentalt og verbalt – kommer tilbake til oss i samme form, og det vi tror om oss selv og livet – det går i oppfyllelse.

Uansett hva problemet er skyldes det et tankemønster og et tankemønster kan forandres. Det er bare en tanke, og en tanke kan endres. Du er det eneste menneske som tenker i ditt hode. Hvert øyeblikk er en ny begynnelse for å tenke nye tanker, og vi kan starte med forandringen allerede i dag.

Tema

Boken berører våre personlige liv og snakker til den som leser boken her og nå.

Leseren selv har hovedrollen som mottaker og elev, og Louise er terapeut og læremester. Birollene består av familiemedlemmer; mor, far, søsken og øvrige familie, samt andre personen som leseren har møtt i sitt liv som har påvirket det ubevisst eller bevisst. Boken er delt i tre deler; Filosofi og bakgrunn, problem og endring, ta det i bruk i eget liv.

Del 1: Filosofi og bakgrunn

Når vi er små lærer vi hvordan vi skal oppfatte oss selv gjennom de voksnes reaksjoner.

Når vi blir voksne behandler vi oss selv på samme måte som våre foreldre og andre behandlet oss. Kort sagt er mange av våre tankemønstre og det vi tror oss om selv skapt av andre. Det kan skape problemer for våre liv. Et problem er et utslag av indre tankemønstre, under disse finnes det enda dypere og mer grunnleggende mønstre, og det er disse som er årsak til de ytre omstendighetene.

Del 2: Problem og endring

Louise leder leseren igjennom en bevisstgjøringsprosess, for å finne og forstå hva som er problemet. Vi ser på problemet i oss selv og skylder ikke på andre. Når vi skylder på andre gir vi fra oss makt.

Leseren blir bedt om å definere BURDE-listen, og gjennom diverse øvelser knyttet til denne, blir det lettere å stryke flere punkt fra listen. Det setter i gang prosessen som kan befri leseren fra følelsen av at det er noe «galt» med meg, fordi jeg ikke passer inn i andres menneskers normer. Louise har fokus på viktigheten av å elske seg selv. Å elske seg selv betyr å ha respekt for seg selv, og være takknemlig for det miraklet som kropp og sjel er. Verdisetting, glede seg over å være seg selv, si pene ting til seg selv i speilet.

For mange blir det nødvendig å starte med en mental rengjøring av alle rom, se på det som finnes fra før og rense det ut.

Uansett hva problemet er, skyldes det et tankemønster, og et tankemønster kan forandres. Er det virkelig sant? Ja og nei.

Ja, hvis du tror på det. Nei, hvis du ikke tror på det. Det du tror på blir en sannhet.

Legg merke til hva du tenker nå? Er det en sannhet du ønsker deg?

Louise trekker leseren videre og sier BESTEM DEG FOR Å FORANDRE DEG. Vi må forandre vår måte å tenke på, snakke på og uttrykke oss på. Områdene du IKKE VIL FORANDRE DEG på, er ofte der du trenger det aller mest.

Det er mange grunner til motstand. Nesten all vår programmering, negativ som positiv, tar vi til oss før vi er tre år. Når du kjefter på deg selv, er det på dette tre år gamle barnet i deg. Motstand kan være antakelser, oppfatninger, skylde på andre, selvpålagte begrensninger, utsettelsestaktikk, fornektelse, frykt, forandre andre istedenfor, m.m.

Mønstre som gjentar seg viser hvilket behov vi har. Nye vaner vi legger oss til, erfaringer vi gjør igjen og igjen, hvert eneste mønster vi gjentar, samsvarer med et BEHOV INNE I OSS. Dette behovet henger sammen med en eller annen oppfatning vi har. Hvis det ikke fantes et behov, ville vi ikke ha det, gjøre det eller være det.

Hva det nå enn er vi prøver å finne en løsning på i livet er det bare et symptom, et ytre forhold. Det er nytteløst å prøve å fjerne symptomene uten å gjøre noe med årsaken.

Det høres vanskelig ut, men Louise sier at vi trenger ikke vite hvordan du skal forandre deg. DU TRENGER BARE VILLE DET.

Eksempel gammelt tankemønster: Det er så vanskelig for meg å forandre meg?

Eksempel nytt tankemønster: Nå velger jeg å tro at det blir lettere for meg å forandre meg.

Herfra begynner oppbyggingen av de nye tankemønstrene. Positive affirmasjoner i nåtid, og få dette inn i daglig rutine. Det du retter oppmerksomheten mot vokser og gror.

Del 3: Ta det i bruk i eget liv

I del tre forteller Louise om hvordan leseren kan gjøre forandring i sine relasjoner, i jobben, til å få suksess og oppnå velstand. Relasjonene er et speilbilder av oss selv. I jobben trenger vi å ha fokus på det som er bra, for i hver og en av oss finnes alle de gode egenskapene. Setter vi oss for høye mål i forhold til hvor vi befinner oss akkurat nå, så høye at vi umulig kan innfri dem, vil vi alltid mislykkes. Og hun sier, det er nok velstand og overflod til oss alle.

Til slutt oppsummerer Louise hvordan mentale tankemønstre ofte kan ligge til grunn for våre sykdommer, fordi mennesket består av kropp, sinn og sjel som lever i et samspill. Helbredende affirmasjoner knytter til ulike sykdommer beskrives i slutten av boken og gir en spennende innsikt i hvilket tanker som muligens ligger bak et fysisk symptom / sykdom.

Avslutning

Egne vurderinger

Jeg tenker på hvor annerledes livet mitt kunne ha vært dersom jeg hadde hatt denne kunnskapen tidligere. Allikevel så var jeg først mottakelig for dette i voksen alder, og tenker at det var en grunn til det. Det jeg lærte av boken har hatt stor betydning for hvordan jeg har håndtert viktige og vanskelig valg i livet mitt. Jeg har brukt kunnskapen til å utvikle gode samarbeid med mine nære relasjoner. Jeg har lært å sette større pris på mine evner og ferdigheter, og er bevisst på at mine valg ikke styres av andres normer.

Etter de første sidene skjønte jeg at livet handler ikke om alle de andre, det handler om hvordan jeg selv tenker. Det ble begynnelsen på en mental storrengjøring, som ble mer omfattende og tidkrevende enn jeg hadde kunne forestille meg. Jeg har alltid vært en mester på orden i mine fysiske omgivelser og hatt stadig hatt behov for å rydde her, det har nok speilet mitt behov for å få orden i mine mentale rom.

Etter å ha lest boken var jeg fullstendig klar for å ta makten tilbake ved å ikke skylde på andre, og det har skapt helt nye muligheter i livet mitt.

Ris og ros

En bok er aldri mer enn en kunnskap som lagres i hjernen etter at den er lest.

For at kunnskapen skal bli til en ny ferdighet, for hver og en og som kan tas i bruk uoppfordret, er det nødvendig med trening og repetisjon.

Derfor kan denne type bøker være en «felle» i den forstand, at når vi ikke får det til, når en endring ikke skjer raskt nok osv., kan vi skape nye tankemønstre som forsterker følelsen av å ikke være flinke nok, og som får oss til å føle oss enda dårligere.

Derfor er mitt viktigste råd; gi deg nok tid, og da snakker vi år, for før eller siden vil du merke at tankene endrer seg i en positiv retning og at små tilbakefall er helt naturlig.

Selv om vi kan sykle, hender det faktisk at vi ramler og slår oss litt likevel.

Negative tanker skal ønskes velkommen når de oppdages. På denne måten blir vi kjent med dem og kan «vaske» dem bort og ut av våre mentale rom, og først da er det plass til nye positive tanker.

Anbefaling

Jeg mener de fleste mennesker vil ha glede av å lese denne boken og jeg vil anbefale den til alle som ønsker endring i sine liv. Spesielt vil jeg anbefale boken for dem som ser ingen mulighet til å få det bedre uten at menneskene rundt dem forandrer seg først. Boken provoserer ved å gi leseren muligheten til å ta makten tilbake og skape et godt liv.

Om boken

Tittel: DU KAN HELBREDE DITT LIV

Undertittel: Det er bare en tanke, og en tanke kan endres

Forfatter: Louise L. Hay

Orginal Tittel: You Can Heal Your Life

Forlag: Hilt & Hansteen, Utgitt: 1984, 3.opplag i 2001

Terningkast 6!

Skrevet av Cecilie Duus
cduus@online.no

Kommentarer