Du er unik og en gave til verden

Publisert søndag 20. mars 2016, av CoachMagasinet, i Coaching, Selvutvikling

Ingen av oss kan være perfekt hele tiden og i alle situasjoner. Vi alle gjør erfaringer av å lykkes og av å mislykkes. Hvordan vi vanligvis tolker disse erfaringer blir til automatiske individuelle forklaringsmønstre. De kan fremme oss, men de kan også blokkere oss.

Ingen lærer kan vise deg sannheten. Sannheten er allerede i deg. Du må kun åpne deg – kropp, ånd og hjerte.      Thich Nhat Hanh

Du, akkurat som trærne eller blomstene, er en gave til verden. Ikke prøv å bli en annen enn den du er. Du er vidunderlig slik du er.

Det sier Thich Nhat Hanh, en snart 90 år gammel vietnamesisk zenmester, poet og fredsaktivist, som formidler buddhistiske innsikter på en poetisk og enkel måte. Med mange eksempler fra sitt eget liv peker han ut veier til indre fred, og viser hvordan indre fred og fred i verden henger sammen. Han beskriver hvordan vi kan leve i øyeblikket med glede og oppmerksomhet og finne til oss selv ved oppmerksomhetstrening og meditasjon. Mindfulness har lært mye av han.

I dag har jeg lyst til å snakke litt om det som gjør deg så unik, så typisk deg. Det fordi jeg veldig ofte hører at mange sliter med å være virkelig fornøyd med seg selv, med den de er eller med det de holder på med eller presterer. Kanskje blir det annerledes, når du vet litt mer om deg og det som bygger opp din identitet.
Jeg opplever veldig ofte, om det er i skolen vår, i coachingsituasjoner eller i jobbrelaterte leder- eller teamutviklingsprosesser, at de rundt meg tviler på seg selv, på om de er gode nok, flinke nok, attraktive nok, godt nok likt, rike nok,…Vi ønsker å gjøre alt riktig, prestere best, være godt likt og oppleve å få anerkjennelse. Men når vi sammenlikner oss med andre, kommer vi rask til en konklusjon «…ikke god nok, ….har aldri flaks, jeg har alltid vansker med å klare det….».
Men hvor kommer disse antakelser om deg selv og dine forklaringsmønstrene fra? Hva leder de til?
Ingen av oss kan være perfekt hele tiden og i alle situasjoner. Vi alle gjør erfaringer av å lykkes og av å mislykkes. Hvordan vi vanligvis tolker disse erfaringer blir til automatiske individuelle forklaringsmønstre. De kan fremme oss, men de kan også blokkere oss.
Hva synes du om det Henry David Thoreau sier:
«Det som ligger foran oss, og det som ligger bak oss, er småtterier i forhold til det som ligger i oss.
Og hvis vi får frem det som ligger i oss, og bærer det ut til verden, så skjer det noe vidunderlig.»

Vi mennesker har et kjempestort indre potensial som kan frigjøres og benyttes til vårt eget og andres beste.
Det potensialet kan brukes til å drømme, utvikle kreativitet, motivasjon og handlekraft, det kan brukes til å planlegge, skape, reflektere og evaluere. Du kan bruke det til å utvikle deg selv og til å skape ditt liv, med eller ved siden av andre.
Men alle mennesker er annerledes. Annerledes enn deg: din mann, din kone, samboer, barn, medarbeider, sjef,…
Ålreit, men hva så? Er det en trussel, et faktum eller en mulighet?
Før du reflekterer rundt andre og kanskje sammenlikner deg med dem, vil jeg invitere deg til å forstå det som et faktum – og så endre blikkretning.
Begynn med deg selv. Bli virkelig kjent med deg selv og det som er ditt unike deg!
Tenk bare på hvor mange milliarder mennesker det finnes i verden, men deg finnes kun en gang!
Du, med ditt helt egne smil, ditt kritiske blikk og din kloke forstand, dine skinnende øyne og din unike måte å bevege deg på, din begeistring og empati, din stahet og din helt personlige kraft og styrke. Men også med din helt egne måte å tenke på, tolke erfaringer og konkludere med overbevisninger på.
Vi gjør det alle, for det meste på autopilot, og alt for sjelden er vi bevisst om det.
Og veldig ofte styres vi av negative tanker, tvil og pessimisme.
Hva skjer her, og hvorfor er det slik?
Vi alle skaper oss personlige forklaringsmønstre. Av og til stemmer de overens med realiteten. Av og til er de langt unna virkeligheten. Hvordan du tenker og resonnerer avhenger av ulike filtre i hodet ditt, av medfødte og tillærte programmer som er lagret i hjernen din, av dine livserfaringer og hvordan du tolker dem, pluss mange andre individuelle aspekter som la deg tenke, føle og handle som du gjør.

Det er noe helt spesielt og unikt ved deg og utgjør en god del av din individuelle måte å være på.

Jo mer du vet om dine personlige indre programmer, jo mer du er bevisst om dine erfaringer, dine indre holdninger og overbevisninger, kunnskaper, sterke og svake sider, dine verdier, dvs. det som er viktig for deg og det du absolutt ikke ønsker å oppleve, jo mer du gjør deg kjent med dine følelser og dine sanne behov, desto lettere blir det for deg
– å ta ansvar for eget liv og navigerer deg selvbestemt i ønsket retning
– å sørge for eget velvære og lykke for å leve et tilfreds og lykkelig liv.

Du kan lære hvordan du
– overvinner redsel, og hvordan du optimaliserer dine følelser og egen tilstand
– best mulig løser dine problemer eller møter utfordringer
– lader opp batteriene og energinivået
– bygger opp, vedlikeholder og optimaliserer ditt selvbilde og selvverd
– skaper og opprettholder god kommunikasjon og gode relasjoner

Hvis du ønsker å forstå dine forklaringsmønstre bedre og kartlegge hvilke følelser de utløser, er det lurt å se litt nærmere på dem: leder de deg til en positiv indre holdning, er de i størst grad optimistiske, eller er de pessimistiske, begrensende?
La meg bruke et eksempel: Grete var på jobbintervju, og det gikk ikke bra. Hun fikk ikke stillingen.

Hun har forskjellige muligheter til å forklare årsaken.
– Intern årsak: jeg kan ikke presentere meg skikkelig
– Ekstern årsak: han som førte samtalen med meg, hadde en dårlig dag
– statisk tidsforståelse: det gikk ikke bra, jeg lærer visst aldri å presentere meg skikkelig
– variabel tidsforståelse: neste gang blir det bedre, hvert intervju er en trening til det neste
– generell konklusjon: det er bare slik at jeg er ikke god nok
– spesifikk konklusjon: de søkte etter en med kompetanse i kontekst xyz, den hadde ikke jeg
Hvordan hun forklarer årsaken, har store konsekvenser for videre fremgang. Du ser sikkert at en intern skyldfølelse i kombinasjon med en statisk tidsforståelse om at det samme skjer hver gang, leder til en blokkerende overbevisning: jeg er ikke god nok.

Bli klar over det når du undersøker dine forklaringsmønstre!
De påvirker dine suksessforventninger med tanke på egne mål:
«Det kan jeg klare» versus «Det klarer jeg aldri».
Men det har også innflytelse på din motivasjon til å prestere:
«Da gjør jeg en innsats for, det lønner seg å prøve» versus «Jeg gir opp»

Hvis du er bevisst om dine vanemessige forklaringsmønstre, kan du forbedre dem.
Det lønner seg, fordi de preger dine emosjonelle reaksjoner på suksess eller fiasko og påvirker selvfølelsen din.

Øvelse «Positivt tilbakeblikk på dagen»
Du kan avslutte (arbeids-)dagen din med å reflektere rundt det du opplevde i løpet av dagen.

Gjør du den øvelsen over tid,

  • trener du deg mentalt på en bevisst iakttakelse av positive opplevelser
  • du blir mer bevisst om din egen innsats
  • øker troen på deg selv
  • og får motivasjon å gjøre mer av det gode.

Tar deg litt tid og svar hver kveld på alle tre spørsmål:

Hva gikk riktig bra i dag? Hvorfor gikk det så bra? Hvordan kunne jeg bidra til det?
1.dag:
1.
2.
3.

2.dag:
1.
2.
3.

3.dag:
1.
2.
3.

4.dag:
1.
2.
3.

5.dag:
1.
2.
3.

6.dag:
1.
2.
3.

7.dag:
1.
2.
3.

Hva tenker du NÅ om deg selv, din måte å mestre hverdagen, hva vil du NÅ tro på?

Jutta S Hovda
Eier og leder av Ålreit Instituttet

 

Kommentarer