DNCF konferansen 2012

Publisert tirsdag 6. desember 2011, av CoachMagasinet, i Diverse

DNCF styret 2011/12 i besluttet på sitt første styremøte at det skulle arrangeres en årskonferanse i 2012. Arbeidet med konferansen, herunder planlegning, utarbeidelse, markedsføring og gjennomføring ble delegert til Lene Fjellheim og Mina H. Kristoffersen.

Vi har hatt to primære fokus under arbeidet. Aller først ønsket vi å lage ett attraktivt arrangement til medlemmene våre. Vi ønsket å skape en møteplass til medlemmene , i kombinasjon med faglig utvikling og inspirasjon. Dernest ønsket vi å lage ett arrangement som var så bra og spennende at du som medlem ville invitere dine kunder og forbindelser til å delta sammen med deg.

Vi gjennomførte dette i «enkel utgave» i fjor, som en forlengelse av årsmøtet, hvor vi hadde våre egne medlemmer som foredragsholdere. I år bestemte vi oss for å leve opp til vårt eget slagord «vi setter standarden»! Vi er derfor veldig stolte over det programmet vi kan presenter med både egne og ekstern krefter.

Responsen på arrangementet har vært overveldende. I fjor var vi så vidt over 30 deltakere, i år har vi sprengt kapasiteten, pr dato er det 128 påmeldte, og mange på venteliste. Trass i meget stor pågang har vi valgt i ikke å endre lokaliteter. Vi har ønsket ett arrangement som er intimt, hvor kontakter kan skapes og spennende mennesker, kan treffe andre spennende mennesker. Styret har heller ikke kapasitet til å gjennomføre noe større arrangement i denne runden. Det vil kreve en annen lokasjon og logistikk enn den vi har tilgjengelig i dag.

Vi er spesielt stolte av å ha fått med oss Frank Beck. Han er muligvis den aller første nordmann som startet med coaching, og må betraktes som en enorm kilde til kunnskap og inspirasjon. Alle våre foredragsholdere har vist stor fleksibilitet med tanke på honorarer. I tillegg har vi hatt ett meget fruktbart samarbeid med en norsk designer som har laget markedsføringsmateriell til konferansen.

Alle våre medvirkende har med stor glede og engasjement bidratt til at denne konferansen er mulig, og vi er dem en stor takk skyldig. Vi gleder oss til å presentere konferansen den 22. mars. Vi håper vi med denne konferansen kar lagt listen for fremtiden, DNCF – Vi setter standarden!

Oslo, 29. november

Lene Fjellheim & Mina H. Kristoffersen

Kommentarer