CoachTeam as House of Leadership

Publisert tirsdag 11. august 2015, av Elisabeth Brochman Refring, i Coaching, Karriere, Kurs

CoachTeam as – House of Leadership holder til i lyse og flotte lokaler i Nydalen sentralt i Oslo. CoachMagasinet har avtalt et intervju med daglig leder Lene Fjellheim. Vi ønsker å vite mer om den delen av deres virksomhet som driver en DNCF sertifisert skole.

Lene forteller at CoachTeam har oppstart av Trinn1  Meta-NLP Practitoner to ganger i året; i februar og september. Trinn 2 Meta-NLP Master Practitioner kjøres hver høst og Trinn 3 Meta-Coaching samt Trinn 4 Executive Management Program har oppstart hver vår.

Deres hovedfokus i tillegg til leder- og coachutdanningen er bedriftsinterne leder- og medarbeiderprogrammer, kurs, workshops og inspirasjonsforedrag innen kommunikasjon, motivasjon, teambygging, emosjonell intelligens, etikk, retorikk og forhandlinger.

Vi er nysgjerrige på hvordan skolen legger opp sin undervisning og Lene svarer ivrig:
Våre deltakere er i hovedsak ledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin relasjonskompetanse og bli bedre på coachende lederskap og medarbeiderskap. I tillegg har vi selvsagt mange deltakere som ønsker å arbeide med coaching på heltid.
Vårt program er lagt opp svært praktisk og våre eksempler er fra arbeidslivet. Vi er opptatt av erfaringsbasert læring. Derfor knytter vi hele tiden teori opp mot praktiske øvelser, trening og deltakernes egne erfaringer. Skolen benytter ulike pedagogiske metoder bla gruppearbeid, caser, aksjonslæring, tilbakemeldinger, forelesninger og individuelle oppgaver. Fordelingen mellom teori og praktisk trening er ca 30/70.  Vår faglige forankring ligger i NLP (Neuro Linguistisk Programming) og i Neuro-Semantics som er en videreutvikling av NLP. Vi følger Norsk Bransjestandard for Coaching og er selvsagt en DNCF godkjent skole. Kvalitet og seriøsitet henger høyt hos oss.

Hvilken evner/ferdigheter har dere? Har noen av trenerne spesielle coaching retninger de har ekstra fokus på?
I tillegg til å være DNCF sertifiserte coacher har våre trenere alle helt spesielle erfaringer som beriker CoachTeam. Vår bredde og tyngde i kompetanse og erfaringer trekker deltakerne frem som en styrke hos oss. Ragnhild Nilsen er utdannet Cand.Music fra Norge med pedagogikk og sang som spesialfelt. Videre har hun en M.A. grad fra USA i kommunikasjon og bevegelsesterapi samt diverse tilleggsutdanninger innen NLP, gestaltterapi, kommunikologi og ledelse. Erica Grunnevoll har embetseksamen i teologi (Cand. Theol) fra Universitetet i Oslo og arbeidet i flere år som prest i forsvaret. Hun har videreutdanning innenfor ledelse,  kommunikasjon, sjelesorg og samtaleterapi. Jeanette Sleveland er internasjonalt sertifisert NLP Trainer fra University of California gjennom Robert Dilts (nplu.com) og utdannet Neuro-Semantics og NLP trener gjennom The International Society of Neuro-Semantics og dr psyk Michael Hall. Marga Dijkman har sin utdanning innen ledelse, organisasjonsutvikling og prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI og sertifisert trener i Neuro-Semantics og NLP gjennom The International Society of Neuro-Semantics og dr psyk Michael Hall.

Lene Fjellheim er Bedriftsøkonom BI og NLP og Neuro-Semantics trener. Hun er som eneste skandinaver oppnevnt som medlem i Neuro Semantic Leadership Team hvor hun har sittet siden 2008. I tillegg er hun den eneste Professional Certified Meta-Coach i Europa.

Hva er viktig for dere som skole?
CoachTeams filosofi er at vi gjør en forskjell og vi ønsker å bidra til å skape positive ringvirkninger rundt oss. Vi er opptatt av samarbeid og raushet. Vi involverer deltagerne maksimalt. Vi tror på læring gjennom øvelser og tilbakemeldinger. Vi gir av vår energi og er opptatt av at den enkelte skal få en unik opplevelse av læringen hos oss. Vi har tro på at læring er gøy og menneskets potensial er enormt. Vi tar med oss erfaringene våre og deler av det vi kan teoretisk, og av det vi til enhver tid lærer og erfarer gjennom vårt arbeid.

Hvor mange ansatte/trenere?
Vi er 5 coacher, 4 DNCF sertifiserte coacher, hvorav 3 også er sertifiserte NLP og Neuro-Semantics trenere. I tillegg har vi en studiesekretær og vi kobler inn  eksterne foredragsholdere og fasilitatorer etter behov.

Hva ellers er dere en del av?
Let’s play Fair! CoachTeam as – House of Leadership tar samfunnsansvar og gjør en forskjell! 10 % av vårt arbeid ønsker vi skal være probono.

Vi tilbyr årlig et talentstipend til en ung leder som brenner for selvutvikling og best practice.  I tillegg er denne unge lederen opptatt av lederskap og  medarbeiderskap og er en ildsjel som brenner for social responsibility og frivillig/probono arbeid. Vi vet at de som har deltatt på vår leder- og coachutdanning får en kickstart som beriker dem, deres bedrift og menneskene de gjør en forskjell ovenfor. Sammen med Born Global, GlobalFairTrade, Sekem,  Heliopolis University i Kairo og University for Dignity utvikler og gjennomfører vi ulike lederprogrammer.blant annet i Laos, Nepal, Egypt, Kenya, Uganda, Tanzania og Bhutan. Vi samarbeider med NHO og deres Global Future program. Her coacher våre studenter GF deltakerne. Vi tror på det å spre positive ringvirkninger med arbeidet vi gjør. På facebook kan dere følge oss og få masse inspirasjon.

Future Pace: Hvordan ser dere for dere at NLP Coaching brukes i Norge om 10 år?
Da coachutdanningen vår startet opp i 2002, kan jeg huske at jeg satt og pratet med en leder. Vi arbeidet med livshjulet og snakket om selvledelse og om å  være et menneske i balanse. Da ble dette møtt med undring. Nå ser vi at bedrifter og ledelse blir mer og mer opptatt av å gi ledere og medarbeidere relasjonskompetanse. De ser at for å utvikle og levere beste resultater over tid, trenger mennesker også Emosjonell intelligens (EQ)  Og i fremtiden vil nok det være helt vanlig praksis at bedrifter og enkeltmennesker ønsker kompetanse på mer enn fag og analytisk tilnærming. Mennesker ønsker selvinnsikt, de vil utvikle sine sosiale ferdigheter, de vil  mestre å være del av en god tilbakemeldingskultur. De vil beherske kommunikasjon, de vil ha evne til å ta vare på fleksibilitet, kreativitet og stayer-evne. Her vil NLP, DNCF sertifiserte coacher og skoler være viktig bidragsyter. Vår utdanning gir mer enn teoretisk kunnskap. Den gir tanketrening, kommunikasjonstrening, motivasjonstrening, atferdstrening og ledertrening. DNCF sertifiserte coacher vil være attraktive, de kan avansert NLP, de kan et håndverk.

 

Kommentarer