Coaching – kan bringe deg til et nødvendig vendepunkt i livet!

Publisert onsdag 20. oktober 2010, av CoachMagasinet, i Suksesshistorier

Vurderer du å bruke en coach? Da må du ta høyde for at en coach kan lede deg inn i en prosess der du går inn i mer grunnleggende sider ved livet ditt. Det kan handle om mer enn bare å finne løsninger på en konkret situasjon på jobben der du for eksempel vurderer å slutte. Forventningene dine til en prosess med en coach, og selve målet med prosessen, kan endre seg etter hvert som dere skrider i vei. Underveis vil du også kunne oppleve at dette fører deg til et riktigere mål enn det du selv hadde definert i utgangspunktet.

Årsaken er at coachen ser din verden utenfra, og hjelper deg til å få den samme innsikten. Vi mennesker er ulike. Vi velger forskjellig, og styres av ulike drivkrefter både på jobb og privat. Vi har ulike behov, og den ene løsningen fungerer ikke nødvendigvis for den andre. Dette vet en dyktig coach. Selv var jeg for noen år siden i kontakt med Lene Fjellheim i CoachTeam, og opplevde at et lite valg ble et veldig stort valg. Jeg vet også at dette har hatt en helt avgjørende betydning for hvor jeg er i livet i dag.

I hverdagen står vi ovenfor enkle valg, da er autopiloten på, og heldigvis klarer vi stort sett å være effektive når vi velger. Noen ganger står vi imidlertid ovenfor tyngre veivalg i livet, som har å gjøre med fundamentet vårt, det vi lever for og tror på. Det kan ha å gjøre med hvilken jobb du ønsker å være i, eller relasjoner til nærmeste familie og venner. Det er i de situasjonene vi kan få mye igjen for å ha en sparringspartner slik at vi tar det rette valget, og ikke minst faktisk tar et valg. Likevel er det ikke sikkert at du er bevisst på at du står ovenfor et slikt valg. Eller kanskje har du suttet på en beslutning i mange år, uten at du har kommet frem til noen konklusjon? Kanskje du mangler en veiviser

«Hva kan en coach bidra med i et vendepunkt i livet? Hvordan kan du være sikker på at du gjør det rette?». Slike tanker er det naturlig at man reflekterer over. For det første er tilliten og kjemien mellom deg og coachen helt avgjørende. For at du skal være trygg på at du opplever en hensiktsmessig veivisning, er det viktig at du også er innstilt på å gjøre et godt stykke arbeid i prosessen. Det krever åpenhet fra din side, du må stole på at det du velger å legge frem av tanker og følelser faktisk håndteres profesjonelt av coachen. Steg en er å velge en coach som er riktig for akkurat deg, og som gjør det trygt for deg å dele.

Hovedhensikten med coaching vil i dette tilfellet være å sette i gang en prosess som gjør deg i stand til å ta de rette valgene. Hva er viktig for deg i livet? Hvilke grunnstener har du i livet? Hva er det som nå tar mer plass i livet? Noe tar mer plass, noe tar energi. Coachen hjelper deg å sette riktig plusstegn og minustegn foran disse momentene. Mest sannsynlig kommer det også opp andre momenter enn de du selv har et bevisst forhold til. Det viktigste verktøyet til coachen er spørsmål kombinert med en god porsjon nysgjerrighet og empati. Du får spørsmål om deg selv og ditt eget liv som du ikke stiller deg selv i hverdagen, og du ser også høyst sannsynlig muligheter du ikke har tenkt på.

Deler av coachingen kan i noen tilfeller sammenlignes med et jobbintervju. Spørsmålsstillinger er en klar fellesnevner, selv om både strukturen i spørsmålene og målet med prosessen er helt ulik. Selv har jeg i rekrutteringsprosesser og i headhunting gjennom mange år stilt åpne spørsmål til kandidater som ikke er innstilt på å bytte jobb. Når rekrutteringsprosessen er ferdig er finalekandidaten glad for at hun har fått hjelp til å se hva som faktisk er den rette jobben, selv om hun ikke hadde bestemt seg for å bytte jobb i utgangspunktet. Det er mange uante muligheter, og du blir bedre i stand til å ta tak i dem hvis du blir loset gjennom en lang prosess med mange spørsmål. Valget er riktig når du vet at du har kontakt med dine egne verdier og behov, og ikke minst er mer bevisst hva som motiverer deg.

Coachen veileder deg til å være tilstede og får deg til å se hvilken betydning følelsene dine har for den situasjonen du er i nå. Coachen hjelper deg til å ha «awareness» eller bevisstgjøring før du kjører i gang med en løsning eller tar et valg. Det hjelper med andre ord ikke bare å ha tenkt tanken for å få gjennomført en handling. Du bytter ikke jobb med mindre du forstår at dette er noe som gir deg mer enn det du har i dag, eller rettere sagt om den nye jobben gir deg noe av det du ikke var klar over at var så viktig for deg. Når erkjennelsen er der, og du er motivert både for resultatet og selve handlingen, da kan du være sikker på at du tar det rette valget og faktisk evner å gjennomføre. Du er helt avhengig av å se hva som finnes «på den andre siden» før du gjør det. Uten en coach er sannsynligheten der for at du hverken ser konsekvensen i tilstrekkelig grad av der du er i dag, og heller ikke ser de mulighetene du helst ikke ville gått glipp av, om du bare hadde visst…

Elise Letmolie Ramse
bedriftsrådgiver i Prime People HR Solutions AS
elr@primepeople.no

Kommentarer