Coaching hva hvorfor hvordan

Publisert tirsdag 20. august 2013, av CoachMagasinet, i Boktips

Susann Gjerde er utdannet siviløkonom fra Sveits, og sertifisert coach fra The Coaches Training Institute (CTI). Susann Gjerde arbeider som coach, organisasjonskonsulent og foreleser og underviser på diverse bachelor- og masterprogrammer ved bl.a. Handelshøyskolen BI.

images

Forfatteren skriver at boken er skrevet med den hensikt å gi oversikt over og forståelse for coachingfagets opprinnelse, bakgrunn, metodikk og utførelse, samt for fagets utvikling. Boka er ment som et oppslagsverk til inspirasjon, og til bevisstgjøring rundt utøvelse av coaching.

Boka er delt inn i fire deler. Del en og to gir en teoretisk innføring i coachingfagets og dets historie. Del tre av boken er mer praktisk i sin form, kombinerer teori med eksempler og gir en innføring i coachingferdigheter og virkemidler. Del fire er en gjennomgang av gode coachingmetoder som bygger på de foregående kapitlene. Boka er skrevet på norsk i 2003 og utgitt i Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Min evaluering og tolkning av boken
Jeg opplever boka som meget interessant for meg. Den gir meg som leser en meget god forståelse og læring om coachingfaget. Den gir mye faktabasert bakgrunnsinformasjon og historie som er nyttig, og gir gode eksempler og forklaringer og sammenligninger på for eksempel coaching vs terapi.

Boka oppleves som en meget god lærebok og slik den er bygget opp er den både oversiktelig og lettlest. Jeg vil bruke boka som en oppslagsbok da den gir mange gode tips til meg som coach og gode eksempler på metoder og masse nyttige tips.

Jeg liker spesielt godt den praktiske delen av boka, del 3 og 4. Her er det mange metoder det går an å kopiere helt eller delvis inn coachingen. Boka gir gjennomgående gode og gjenkjennbare eksempler som gjør det lett å sette seg inn i ”coaching situasjonene.” Boka er absolutt en bok jeg vil anbefale til mine medstudenter å lese!

Coaching hva hvorfor hvordan av Susann Gjerde

Susann Gjerde har mange gode sitater i boken tatt fra andre, mine favoritter er disse:

”Kan du vøre snill å fortelle meg hvor jeg burde gå nå?” ”Det kommer svært an på hvor du ønsker å ende opp” Sa katten. Lewis Carroll, Alice i Eventyrland

“Mange av livets fiaskoer er mennesker som ikke forsto hvor nære de var ved å lykkes da de ga opp” Thomas Edison

Innsendt av Vibeke Arntzen Fredriksen i All or Nothing Coaching
www.allornothing.no
vibeke@allornothing.no

Kommentarer