COACHING Det handler om at stille de rigtige spørsmål

Publisert mandag 20. februar 2012, av CoachMagasinet, i Boktips

Sofia Manning er dansk coach, kursleder og forfatter. Hun har jobbet med coaching siden 1999, da hun reiste til USA og tok sin utdannelse hos Anthony Robbins. Etter at hun ble ferdig med utdannelsen jobbet hun som europeisk koordinator for Anthony Robbins, og skaffet seg omfattende erfaring som coach i hans amerikanske firma. Sofia Manning er profilert i både radio, TV og magasiner, med artikler og egne programmer. Siden år 2000 har hun drevet sin egen coachutdannelse i Danmark, og jobber fortsatt i dag i det egne firmaet Manning Inspire.

images

Manning har også skrevet bøkene: «Hvis nu bare…» (2007), «Hvad venter du egentlig på?» (2009) og «Personlig karma» (2011, sammen med Christian Stadil). Ingen av bøkene er utgitt på norsk.

Hovedlinjer i bokens innhold

Sofia Mannings bok er delt inn i tre hoveddeler:

– fokus på din egen utvikling; hvordan bli den beste utgaven av deg selv

– hennes egen coachingmodell; «6 trinn til stjernecoaching»

– profesjonelle råd og verktøy basert på erfaring

Kort sagt; en grunnbok i coaching. Således er boken skrevet hovedsakelig til lesere som satser på et liv som profesjonell coach. Imidlertid ser jeg også at «hvem som helst» ellers kan ha nytte av de verktøy hun presenterer, og da særlig de to første delene av boken.

Sofia Mannings coachingmodell «6 trin til stjernecoaching»:

1. Sette mål – og nå dem

Avklare og definere mål; hva er overflatemål og hva er virkelige bakenforliggende mål? Hva ønsker coachee med coachingen?

2. Hva stopper deg?

Manning skriver om fire overflateunnskyldninger og 10 typiske hindre. Når vi går grundig til verks i arbeidet med å fjerne hindre, jobber vi med coachee sine hemmende overbevisninger og begrensende forutsetninger

3. Skap motivasjon

Hva er motivasjon og hvorfor er den så viktig? Tre steg til sterk motivasjon;

a. Er du klar for forandring? –

b. Motivasjon for handling; glede og smerte, gulrot og pisk, om fra-/tilmotivasjon

c. Gjør motivasjonen permanent; finn coachees hensikt – hvorfor? Hva betyr det?

4. Bryt mønsteret

Hvordan skaper vi nye overbevisninger? Hvilken ny tilstand skal vi skape?

5. Det nye alternativet og planen

Hva, hvorfor og hvordan… Coachee foretar prioriteringer og forplikter seg til tid, ressurser og ansvar. Resultatene skal være målbare og de skal feires!

6. Den gode avslutning av en sesjon

Forpliktende avtale om coachees egen oppfølging og hjemmearbeid, gode tilbakemeldinger når innsatsen fremmer prosessen, og anerkjennelse av styrker og ressurser. Og helt avslutningsvis; coachees erkjennelse av verdien av coachingprosessen gjennom refleksjon om det viktigste resultatet fra en samtale.

Min erfaring – og bokens verdi for meg som coach

For meg har denne boken vært en god bok å jobbe med for å knytte sammen det jeg har lært og tenke nye tanker rundt hvordan jeg jobber som coach. Det viktigste jeg sitter igjen med er bekreftelsen på hvor viktig det er at jeg som coach kontinuerlig jobber med meg selv, og det å ha et avklart forhold til områder jeg coacher andre på. Og ikke minst verktøyene; veien til hvordan. Jeg vil leve som jeg lærer! Som coach må også jeg bruke selv de enkleste verktøy på meg selv, slik at eget fokus ikke blir borte i min stadige søken etter ny kunnskap og faglig utvikling.

Mannings 6-trinns modell kan virke enkel for erfarne coacher. Den utgjør kun rammen. En coachingprosess består av mange flere elementer og en god coach mestrer mye mer enn et rammeverk. Mange bruker modellen eller lignende varianter i coachingen sin. Hvor mange bruker den systematisk på seg selv? For meg er det helt avgjørende at jeg som coach har et avklart forhold til de områdene av livet jeg skal coache andre på. Med det mener jeg ikke at jeg må være perfekt for å kunne coache, men jeg må ha et bevisst forhold til og vite hvor jeg har meg selv: Hvilke preferanser og overbevisninger har jeg, som potensielt påvirker hvordan jeg lytter og hva jeg får med meg av det coachee formidler? – Hvilken tilstand er god for meg som coach? – Selv har jeg jobbet med hvilke overbevisninger jeg trenger for å være tilstede og stole på at det beste jeg kan gjøre i enhver situasjon «kommer til meg». Når jeg har disse gode overbevisningene, kan jeg fokusere hele min oppmerksomhet og bruke all min kapasitet i øyeblikket til å lytte til coachee – i vid forstand, i stedet for å fanges i mine egne tanker, og bekymre meg for «neste trekk».

Når jeg har lest denne boken har jeg fokusert på min rolle som coach; at jeg har et avklart forhold til utviklingsområder i mitt liv og et bevisst forhold til rollen jeg har når jeg coacher andre.

Skrevet av
Nan Kristin Rogstad
nan@coachteam.no

Kommentarer