Coacher med spesialområder: Ungdomscoachen

Publisert torsdag 4. oktober 2012, av CoachMagasinet, i Nisjecoaching

Tredje artikkel om nisjecoaching er ungdomscoaching: coaching som retter seg mot ungdom, samt deres foreldre. Det finnes flere coacher som tilbyr tjenester innen dette, og CoachMagasinet har intervjuet en av dem.

Navn: Geir Michelsen

Din nisje innen coaching:

Mitt hovedfokus er satt på utfordringene som barn, ungdom (og deres foreldre) har, og som påvirker deres hverdag på en måte de selv ikke ønsker. Jeg markedsfører min merkevare under navnet Ungdomscoachen.

Websider:

www.ungdomscoachen.no og
bloggen www.ungdomsbloggen.no

Hva slags bakgrunn og coachingutdannelse har du?

Jeg tok NLP Practitioner så langt tilbake som i 2004. Når jeg så besluttet å relansere selskapet mitt, Ditt Naturlige Valg i desember 2010, bestemte jeg meg samtidig for å ta enda mer utdannelse innen coaching, og CoachTeam AS var en selvfølgelig institusjon å gjøre dette ved.

I februar 2011 tok jeg Meta-Coaching med Dr. Michael Hall i Oslo, og noe senere Coaching Genius. I år har jeg sertifisert meg med 4MAT og før jul er jeg ferdig med NLP Master.

Jeg har også vært med som assistent på andre coachingrelaterte kurs ved skolen jeg har utdannelsen min fra, og har med meg variert kunnskap og kompetanse.

Hvordan kom du på ideen til ditt konsept?

Samtidig med at jeg tok NLP Practitioner fikk jeg to oppdrag. Det ene var coaching av en 17 år gammel jente med spiseforstyrrelser og det andre var en 15 år gammel gutt med adferdsvansker og drop out fra skolen. I disse prosessene begynte jeg å tenke på hva coaching kan tilføre yngre mennesker og hvordan dette kan løse deres utfordringer.

I tillegg brenner jeg for barn og unge og hva de må takle og oppleve i hverdagen, så visjonen for selskapet ble umiddelbart satt da jeg startet å utvikle forretningsplanen og visjonen i 2010/2011.

Hva slags problemstillinger hjelper du dine kunder med?

Min visjon er skapt på følgende misjon; «Å utøve Meta-Coaching som kan bidra til å løse opp i de negative utfordringene som preger en persons hverdag!»

Jeg ønsker å bli utfordret på de problemstillingene som er viktigst for mine kunder å gjøre noe med. Konkret har erfaringene mine så langt fortalt meg at det vil være snakk om utfordringer i forbindelse med ulike diagnoser, angst og frykt for noe, depresjon av ulike årsaker, svekket selvbilde, drop outs fra skolen, mobbing, bedre utnyttelse av ressurser de mener å ha, bedre kommunikasjon og større forståelse mellom voksenpersoner og barn og ungdom. For å nevne noen…

Hva er de viktigste suksesskriteriene for at dine kunder skal lykkes med sine mål?

Det viktigste kriteriet er faktisk erkjennelsen av å ha en eller flere utfordringer de ønsker å jobbe med, og løse opp i. Jeg opplever at foreldre tar kontakt med meg fordi de ønsker å sende deres sønn eller datter til meg, uten å ha snakket med de om å bruke en coach. Det nytter ikke.

Når de er hos meg fordi de ønsker det kan vi begynne å jobbe, og det neste suksesskriteriet er da å sette seg mål.

De fleste mennesker har drømmer og ønsker, og når vi får omsatt dette til å bli konkrete mål har vi allerede startet på veien til suksess.

Jeg jobber da ut fra en egen utviklet målmodell, og suksesskriteriene på veien vil da være nye, positive erkjennelser.

I tillegg har jeg lyst til å nevne at en coach kan ikke trylle. Vær forberedt på at endringer tar tid, og gi deg denne tiden så vil du lykkes!

Fortell oss om en suksesshistorie!

Siden reetableringen av selskapet må det være fra noen av foredragene for foreldrene i barnehager. I dette foredraget snakker jeg om de ulike nivåene på kommunikasjon mellom de som foreldre og barna, fra de er født til de slipper seg løs og flytter ut. Allerede i denne prosessen ser og hører jeg at foreldrene får mange aha-opplevelser. «Det har jeg ikke tenkt på» eller «hvorfor gjorde jeg ikke det» kommer ofte, og engasjementet øker.

Resten av foredraget består av mange utfordrende og provoserende spørsmål som setter i gang en bevisstgjøring som synes tydelig.

Etter et av foredragene kom både barnehagens bestyrer og et av foreldreparene bort til meg. Bestyreren ville ha en hel dag med coaching av de ansatte og gå i dybden på dette med kommunikasjon og forståelse, både internt og overfor foreldrene og barna. Foreldrene ønsket å bruke meg som coach for sønnen (15 år). Da vet jeg at det jeg har snakket om har satt i gang en prosess.

Intervjuet er gjort av Marga Dijkman, styremedlem i Den norske CoachForening, DNCF og daglig leder i New Attitude.
www.dncf.no
www.newattitude.no

Kommentarer