Coacher med spesialområder: Stress og utbrenthet

Publisert torsdag 24. januar 2013, av CoachMagasinet, i Nisjecoaching

Stress og utbrenthet er neste nisje ut i vår serie om nisjecoaching: coacher som har spesialisert seg på et spesifikt område.

Navn: Ann Flikkeid

Ditt tema du ofte coacher kunder på: Stress og utbrenthet

Websider: www.afli.no

Firma: Afli inspirasjon – en vei mot endring

Hva slags bakgrunn og coachingutdannelse har du?

Til daglig jobber jeg som arbeidskonsulent / veileder i en attføringsbedrift i et tiltak fra NAV som heter Arbeid med bistand. Det består i å veilede mennesker tilbake til ordinært arbeid.

I et slikt attføringsløp møter jeg mange mennesker som er utbrent av ulike årsaker. Noen er også deprimerte etter å ha møtt veggen, og opplever lite mestring i livet. Min jobb er å gi de tilbake mestring og forståelse for egne behov, og å hjelpe de med å finne veien tilbake til arbeid.

Jeg har utdanning innen:

Arbeidspsykologi

Stress og utbrenthet

Executive NLP coach

Meta coach

Kan du si litt om temaet utbrenthet og hvilke problemstillinger du hjelper dine kunder med?

Utbrenthet har de sammen kroppssignaler som depresjon. I coachingen jobber vi med å bli bevisst og å endre belastende faktorer og begrensende adferdsmønstre. Hos noen begynner flammen å brenne igjen, når de lærer seg å si ja og nei til de riktige tingene, og når de lærer seg å gjøre verdibaserte valg.

Vi jobber blant annet med spørsmål som:

-Hvordan finne denne flammen som går på sparebluss?

-Hvordan fylle på brensel, slik at flammen begynner å brenne igjen?

Og fremfor alt : -Hva førte til at flammen slukket for en periode?

Å være utbrent betyr at kroppen går på sparebluss etter ekstreme eller langvarige påkjenninger. Når kroppen opplever slik påkjenning, kobler den av, for å rehabilitere seg selv.

Hva er de viktigste suksesskriteriene for at dine kunder skal lykkes med sine mål i forhold til dette?

Tid, forstå hva som har skjedd, kroppens signaler og aksept for tilstanden.

I en prosessen kartlegger vi :

Hva var/ er de belastende faktorene før jeg ble syk?

Hensikten er å bli bevist disse for fremtiden.

Vet vi ikke hva vi skal unngå, kan vi ikke unngå dem ☺

Hva ga / gir meg energi?

rsz annflikkeid2Hensikten er å lade opp batteriene igjen. Når vi utøver aktiviteter vi liker, kobler vi av og kroppen får den avlastningen den har behov for. Samtidig øker vi sakte kroppen for belastning igjen.

Veien tilbake består av delmål i form av små, små skritt.

Hensikten er å sette seg små delmål, for å sakte øke belastninger og sitte igjen med mestringsfølelse.

Fortell om en suksesshistorie

Jeg har mange opplevelser i møte med mennesker i prosess. En sterk opplevelse opplevde jeg i en coachingprosess for en tid tilbake.

Kvinnen jeg møtte stod i et arbeidsforhold hun mistrivdes i. Hun hadde en drøm om å gjøre noe helt annet. I hverdagen opplevde hun alt som håpløst og dette tappet henne for krefter. Hun hadde vært igjennom en skilsmisse, klart å etablere seg på nytt sted, men hadde en utfordring med én lønn og barn å forsørge.

Skilsmissen hadde tappet henne for krefter og troen på seg selv. Hun opplevde at hun var lite verdt, udugelig m.m.

Før jeg møtte henne hadde hun utdannet seg som kunst og uttrykks terapeut.

Hennes drøm var å jobbe med dette i fremtiden, men hun hadde verken energi eller kapital til å starte opp. Hun var helt avhengig av den faste jobben.

Jeg møtte en kvinne som hadde » gitt» opp.

Kvinnen opplevde at jobben hennes tappet henne for energi. Hun beskrev lederen sin som er person som hele tiden » hakket » på henne. Hun opplevde ikke at hun gjorde en god nok jobb eller at hun ble verdsatt.

Da jeg da spurte om hva som ga henne energi, fortalte hun om drømmen. Terapeut som levebrød.

I vår prosess ønsket jeg å få en bevissthet rundt hva hun faktisk likte og satte pris på ved jobben og hvilke utfordringer som tappet henne.

Vi benyttet livshjulet som vi her definerte som arbeidshjulet. Her fylte hun ut alle arbeidsoppgaver som hun hadde i sin jobb og definerte for mye av hennes tid dette utgjorde. Eks 3 timer med X og 20 timer pr uke med Y. Dette ga henne en god oversikt over sin egen arbeidssituasjon.

Etterpå skalerte hun de forskjellige arbeidsoppgavene i forhold til hvor godt hun likte og mestret de ulike oppgaven. Hun ble forbauset over å se at det var faktisk mange oppgaver hun likte og ville holde på med. I vår første samtale var alt et ork, nå begynte det å vise seg at dette kanskje ikke var helt riktig likevel.

Så beskrev hun sin drøm, og mentalt levde seg inn i den. Kvinnen lyste opp av alle fordeler hun så for seg , og hva det gjorde med henne å ha en rolle som terapeut. Vi fortsatte å utforske og konkretisere den mangeårige drømmen.

Jeg hjalp henne med å sette opp en tidsbestemt handlingsplan, med små og store steg for å realisere drømmen om å jobbe som terapeut. Energien var høy og dette gikk glatt. Dette hadde hun drømt om lenge og hun gledet seg.

Når målbildet var klart, trengte vi å kikke mer på her og nå-situasjonen hennes. Hvorfor var hun blitt så sliten, og hva var det viktig at hun nå tok tak i og gjorde annerledes, slik at hun i fremtiden kunne komme seg dit hun ville?

Hvordan ville livet hennes se ut hvis hun ikke gjorde noe med situasjonen og de kroppslige plagene, og hvor stor var sjansen for å nå drømmen med slike hverdagsutfordringer?

Lista over konsekvenser ble lang.

– Hva vil du gjøre med det? spurte jeg henne.

Resultatet ble at hun sykemeldte seg fra jobben i 14 dager og i denne perioden tok hun et fysisk og mentalt oppgjør med seg selv.

Hun fortalte at hun gråt i to dager, og deretter hadde hun tatt tak i livet igjen. Det ble svært effektive dager.

Å male bilder var en av tingene som ga henne energi. Malerier hun hadde påbegynt havnet på staffeliet igjen, og maling og pensler ble igjen flittig brukt. Hun hang opp ferdig malte bilder hun hadde gjemt bort, fordi «noen» en gang hadde sagt at de ikke var noe å henge opp. Nå var det hun som bestemte.

Hun kom også i gang med malingen av kjøkkenet. Et prosjekt hun hadde utsatt lenge, og som hun nå koste seg med.

Hun tok ut noen oppsparte midler og dro med en venninne til byen og «ble ny». Ny frisyre og nye, fargerike klær.

Den kvinnen jeg nå møtte hadde forandret seg totalt : Fra å være en dyster person med monotont stemmeleie, lut kroppsholdning og mørke klær , til en fargerik dame med hevet hode og stå på vilje til å nå sine mål. Det lyste av kvinnen og jeg er sikker på at hun kommer dit hun nå ønsker.

Da jeg avsluttet vår coaching prosess, hadde hun en realistisk plan, hun hadde startet å gå de små skrittene mot det målet hun ønsket og fremfor alt.

En tid etter tok jeg kontakt med henne igjen for å følge opp prosessen.

Hun opplevde nå ikke de samme utfordringene på jobben. «Sjefen hakker ikke på meg lenger og hun roser meg for min innsats», var en av tingen hun sa. Hun så nå at det var overkommelig å stå i denne jobben, parallelt med å etablere egen næring og å nå eget mål.

Intervjuet er gjort av Marga Dijkman, styremedlem i Den norske CoachForening, DNCF og daglig leder i New Attitude.
www.dncf.no
www.newattitude.no

Kommentarer