Coachen fra helvete …

Publisert mandag 25. november 2019, av Atle Øi, i Coaching, Kommunikasjon

Den selvsikre coachen hilser hyggelig på deg og kommer raskt til poenget. Hun forteller lenge og vel om sin egen bakgrunn, og om hvordan hun kom inn i dette yrket. Hun bruker mye tid på å overbevise deg om at av de ulike «coachingskolene», så er hennes utdannelse den rette fordi …

Underveis i samtalen bruker hun metaforer fra egen verden og eksempler fra eget liv. Hun skjønner problemene dine veldig godt, og kan fortelle at hun har opplevd mye av det samme, bare enda verre … Hennes erfaring er at måten å løse dette på er å bla bla bla.

Du har akkurat møtt coachen fra helvetet som har stjålet din tid og attpåtil tatt seg betalt for tyveriet.

En grunnregel i coaching er at løsningen må komme fra den som eier problemet. Coachen skal med andre ord ikke være en rådgiver som skal overbevise den som blir coachet om rett svar på en utfordring. Coachen skal gjennom gode spørsmål få den som blir coachet til å grave i eget indre etter svar. Denne prosessen kan være smertefull for den som eier problemet og nettopp derfor har han/hun ikke allerede løst problemet selv. Når den reelle og ofte bakenforliggende årsaken til uhensiktsmessig atferd avdekkes av en selv, kommer det ofte en «aha opplevelse» Denne opplevelsen vil alltid være langt sterkere enn effekten av et råd eller en «instruksjon».

Ette å ha avdekket reelt problem fremstår løsningen ofte som enkel. Neste steg er å kartlegge alternativene, skissere hindringene og definere hvordan hindringene kan elimineres eller unngås. Deretter gjenstår det bare å velge strategi og gjennomføre. Så enkelt og så vanskelig. Fornuften din skjønner raskt hva den skal gjøre. Du er ikke dum, likevel skjer det lite. Hvorfor nøler du når du ser løsningen og hva skal du med et svar som du ikke bruker til noe?

Svaret ligger i at du bare har tatt hjernen med på råd. Den er en klok samarbeidspartner – men følelsene må også konfereres. Når noe er logisk og en likevel ikke velger å gjøre noe med det, er det gjerne følelsene som bevisst eller ubevisst stritter imot. Også følelsene styres fra hjernen og skyldes gjerne uhensiktsmessige tankemønstre bygget på erfaringer som over tid har laget  rammer og mentale stier du følger av gammel vane. Kanskje er det også en form for trygghet å trå på kjent mark …

Nå skal du tross advarsler mot gode råd likevel få nettopp det. Husk at den du er, og det du tror på, er bygget opp over lang tid. Når du ønsker å endre noe så vær tålmodig med deg selv. Endring tar tid og du kan ikke ta tak i alt samtidig. Dersom målene ikke snakker med forutsetningene vil du oppleve at du nok en gang ikke mestrer. Manglende mestring skaper sår, og sår bruker tid på å gro.

Dersom du innser at du trenger hjelp har du tre steder å henvende deg. Kanskje kan venner og kjente bidra, kanskje er en psykolog løsningen eller kanskje er en coach svaret. Venner og kjente er som oftest gratis men ulempen er at de både kan ha en skjult agenda (se egen artikkel) og at du ikke har noen garanti for deres kompetanse eller diskresjon. Det er ikke sikkert du vil risikere at din historie skal distribueres hverken til vennenes partner eller andre som får historien servert med den kjente forutsetningen — «ikke si det til noen»

Psykolog kan absolutt være en løsning. Dersom problemets rotårsak er komplisert og krever spesiell faglig kompetanse er du på rett sted. Ulempen med psykologer kan være at problemet ikke står i forhold til den omfattende utdannelsen vedkommende har. Ofte er tilgang på psykolog også svært begrenset med lang ventetid på time.

Og så var det Coachen da. Dette er ingen beskyttet tittel. Derfor bør du være varsom med hvem du velger. Coachen kan ha en tvilsom utdannelse eller være selvlært i faget. Vedkommende kan selvsagt være dyktig, men det kan en tannlege uten utdannelse også være. Heldigvis er tannlege en beskyttet tittel …

En DNCF sertifisert Coach har en relativt omfattende utdannelse bak seg og har gjennomført over 125 timer coaching og bestått en coachingtest med en kvalifisert sensor tilstede. Vedkommende er ikke nødvendigvis god match med deg, men slik er det i de fleste yrker.

Slik unngår du Coachen fra helvete

Krev en gratis kartleggingstime. Det gir deg mulighet til å gjøre en skikkelig vurdering av hvem du skal dele dine innerste tanker med. Ikke alle tilbyr dette og kanskje er det heller ikke nødvendig. Som i andre yrker er anbefalinger fra folk du stoler på mye verdt, men det fordrer jo at du vil dele med dem at du trenger en coach – ikke alle vil det.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til. Husk at livet er for kort til at du vil plages med utfordringer som med litt bistand kan løses.

Kommentarer