Coach Akademiet en utdannelse som har gjort en forskjell

Publisert torsdag 10. november 2011, av CoachMagasinet, i Suksesshistorier

Januar 2010 gikk jeg inn døren hos CoachTeam - House of Leadership for aller første gang. Etter en lunsj med en god venninne og en titt på nettsiden hadde jeg bestemt meg for å starte på min coach utdannelse ved Coach Akademiet. Det eneste jeg var sikker på da jeg gikk opp trappene og tok tak i dørhåndtaket var at jeg ikke kjente noen der, ikke visste noe særlig om hva jeg gikk til og at jeg var spent og litt nervøs.

Jeg hadde ikke før satt den ene foten innenfor dørstokken , så kom det en dame i mot meg med et stort smil og sa » hei, der er du » noe som ga meg følelsen av at jeg var akkurat den personen hun hadde ventet på. Snakk om å få meg til å senke skuldrene og miste nervøsiteten i gulvet! Lite visste jeg der og da at nettopp det med å kunne virke eller være for den sakens skyld, så trygg i min væremåte mot andre kom til å bli noe av det jeg skulle lære og som sitter pr. i dag fast i hud og handlingsmønster.

Jeg møter enkelt mennesker som fnyser litt og sier at selvledelse det trenger de da ikke gå på «kurs» eller skole for å lære. Nei, det klarer de selv de….og hva i all verden kan en coach hjelpe de med ? Hvordan skal du kunne være en god leder og få respekt fra medarbeidere og kollegaer, med en slik tankegang og holdning? Undrer jeg meg ….

Trinn 1 (practitioner) handler om nettopp dette, det å bli god eller bedre på selvledelse og selvinnsikt enn du pr. i dag er. Det jeg satt igjen med etter denne delen, og som fascinerte meg mest var følgende; det er ikke tittelen eller hvor du er på den såkalte rangstigen i et firma som avgjør om dine kollegaer ser på deg med respekt og likeverd. Det finnes ledere som ikke blir respektert og som folk ler av i istedenfor med i kaffepausene, og det finnes de som jobber i den delen av et firma, ingen andre gidder å gjøre, som blir behandlet med likeverd og respekt. Hvorfor?…….

Fordi til syvende og sist så er det du selv som avgjør med hvilke øyne andre mennesker skal se på deg og oppfatte deg og det du står for. Egenverd og selvfølelse er gode stikkord. Selvtillit er noe helt annet. Du kan ha klokketro på at det du gjør er veldig bra, men det hjelper lite overfor de rundt deg hvis du ikke har tro på deg selv som menneske. » If you act like a victim, you are likely to be treated as one»…….uansett hvor på «rangstigen» du befinner deg. Min påstand er at de som mener de ikke trenger å hilse på seg selv i døra, ja det er de som aller mest trenger det.

Presentasjonsteknikk og forhandlingsteknikk er enkeltstående kurs som anbefales på det varmeste. Selv om du en eller annen gang har gått på den typen kurs, så er dette områder det er lurt å repetere med jevne mellomrom. Særlig gjelder dette presentasjonsteknikk. En ting er det å presentere et prosjekt eller en bedrift, noe helt annet er det med presentasjonen av deg selv. Små bagatellmessige uvaner blir fort til selvfølgelige vaner som gjør noe med førsteinntrykket av deg. Er du klar over at du presenterer deg selv i det du går inn i et rom eller med telefon stemmen din. Folk gir deg ikke mange minuttene før de har dannet seg et førsteinntrykk og ofte er det førsteinntrykket av deg som skaper den holdningen folk får til og som blir plattformen for hvordan de behandler deg og oppfører seg overfor deg som person. Og det er i disse små minuttene inntil folk har bestemt seg for hva som var førsteinntrykket du har på deg til å presentere deg selv. Med det i tankene så blir det mye lettere og innse at et presentasjonsteknikk kurs er lurt å repetere med noen få års mellomrom. Jeg har bestemt meg for å forfriske disse kunnskapene ca. annet hvert år.

Trinn 2,3 og 4

Tar for seg det å jobbe i team, du skriver modelleringsoppgave om et selvvalgt tema, fordypningsoppgave , holder workshop i et selvvalgt firma og gjør et dypdykk i temaene fra trinn 1. Disse tre trinnene ga meg en unik mulighet til å se mine styrker i forhold til jobb og medmennesker, men det viktigste var nok å bli bevisst mine svake sider. Enkelte mener det å innrømme at jeg har svake sider, er en stor svakhet i seg selv. Der er jeg nok en gang totalt uenig. Jeg er som sterkest når jeg erkjenner mine feil og /eller svakheter. Du tror kanskje at ingen andre vet dine svake punkter så lenge du selv ikke erkjenner de? I så fall bør du vokte deg, for er du deg ikke bevisst på dine svakheter, om det være seg i forhold til medmennesker eller kollegaer, så kan du være sikker på at en eller annen før eller siden vet å utnytte det til sin fordel. Den sjansen er jeg ikke lenger villig til å ta, og i tillegg er en coachende lederstil nøkkelen til et firmas interne og eksterne suksess.

Nå i mai 2011 var jeg ferdig med min utdannelse hos CoachTeam –House of Leadership. Alle 4 trinn var ferdig gjennomført og foruten det å være stolt av meg selv, så er jeg stolt over å ha CoachTeam – House of Leadership som et referansepunkt .

Jeg har lært og oppdaget nye og gamle sider i meg selv. Jeg har blitt bevisst mitt og andres språkbruk og kroppsspråk, og jeg har innsett at det er jeg og ingen andre som til syvende og sist er ansvarlig for mine ord og handlinger. Jeg har begynt å skrive igjen, noe jeg drev med for mange år siden, men som har ligget i dvale. Fordypningsoppgaven min er i ferd med å bli en bok , og jeg skriver et foredrag om nettopp viktigheten av kroppspråk og språkbruk i møte med mennesker, og da særlig i jobb sammenheng. Jeg sto på terskelen til et nytt liv , da jeg startet denne utdannelsen for to år siden, og jobben jeg nå har startet i har jeg ingen tro på at jeg hadde fått hvis jeg ikke hadde gått på Coach Akademiet og lært meg å være bevisst de små detaljene i meg selv og omverdenen.

Små ting som de fleste av oss går rundt og tar som en selvfølge at vi behersker og har kontroll over. Den dagen du møter en kollega, leder eller et medmenneske som virkelig er god på disse tingene, så vil det gå opp for deg hvor liten kontroll og hvor lite du behersker disse tingene. Og denne utdannelsen har gitt meg muligheter og tilbud i jobbsammenheng som helt klart ikke hadde dukket opp uten disse to årene på denne skolen. Jeg kommer helt sikkert til å gå på snørra igjen i løpet av livet, og jeg har på ingen måte blitt feilfri. Men jeg velger å si det på følgende måte; jeg har fått med meg en koffert fylt med personlige verktøy som i framtiden vil gjøre meg i stand til å komme fortere på rett kurs etter et fall. I tillegg vil jeg lede og samarbeide med mine kollegaer og mitt team på mye bedre måte enn tidligere, noe som igjen vil ha gode ringvirkninger og resultater .

Coach Akademiet som skole og CoachTeam-House of Leadership som hjelp for din bedrift og/eller foredrag/kickoff holdere – utgjør en stor forskjell!

Anne Gunn Friis-Stenseth
agfs@selvaag.no

Kommentarer