Verktøykassa i positiv psykologi

Fra Ukeavisen Ledelse: verktøykassa i positiv psykologi…

Meta-Movie
Mind Pattern

We have different levels of meaning that affect and drive our experience. This pattern brings a sense of control and ownership to the different levels and aligns them more congruently…

God kjemi?

For eksempel når det er hyggelig og samtalen går lett…

Master Your Practice!

First give ‘very difficult’ a color, and ‘easy, relaxed and capable’ a color. Ask inward, and take whatever color appears for each. See a line in front of you starting from your body and stretching out before you into the future…

3 metoder
til suksess

Flere gode teknikker

MÅL – hva
vil du ha?

Den første betingelsen for å få noe som helst, er å vite hva du vil ha! …

Gode spørsmål

Jeg liker å stille følgende spørsmål tidlig i en coachingsamtale: «Når var du god sist? Hva gjorde du? Hvordan merket du selv at du var god? Og hvordan merket andre rundt deg at du var det? …

Motivasjonsøvelse

1 5 6 7