Verdien av verdier

Vi leser og hører mye om verdier. Vi har verdidebatter og egne kommisjoner som fokuserer på verdier. Verdier er viktige for oss, både som enkeltmennesker og i jobbsammenheng. Bøker og artikler oppfordrer oss sterkt til å leve etter disse. Men hvordan skal vi forholde oss til dem i praksis? Erica Grunnevoll er prest og DNCF…

Valg og verdier?

 • Publisert tirsdag
 • 19. mars 2013
 • Verdier

For en liten stund tilbake så kjente jeg at det var helt nødvendig for meg å ta et valg! Jeg kjente på symptomer i kroppen som «skrek» etter at det var noe som ikke stemte…

Balansekunst

 • Publisert fredag
 • 1. februar 2013
 • Verdier

Jeg slutter aldri å forundre meg over at et nytt år hver gang utvikler seg annerledes enn det forrige, og at januar tar av i en helt annen retning enn der desember viser seg å lande.

Ankerfeste

 • Publisert torsdag
 • 20. desember 2012
 • Verdier

Niels Fredrik Dahl hadde en artikkel i A-Magasinet for noen uker siden, hvor han forteller om lyden som var borte i foreldrenes hus. Han sitter i foreldrenes hus hvor alt er helt likt som før, men hvor alt er ukjent pga lydene som er borte…

Konfirmasjonsfor-
beredelser med verdifokus!

 • Publisert torsdag
 • 26. april 2012
 • Verdier

I forbindelse med konfirmasjonsforberedelser, har jeg brukt mye tid på å gå igjennom gamle bilder fra «familiearkivet». En flott reise med stor risiko for vidåpne tårekanaler.

Hvor bevisst er du?

 • Publisert tirsdag
 • 1. november 2011
 • Verdier

De får oss til å ta viktige valg selv om vi ikke alltid skjønner hvorfor. Går vi på tvers av dem, ender vi ofte opp syke og med «vondter». De er ekstremt viktige for oss, er våre usynlige fyrtårn, og allikevel er vi de ofte ikke bevisst…