Vurderer du å bruke en coach? Da må du ta høyde for at en coach kan lede deg inn i en prosess der du går inn i mer grunnleggende sider ved livet ditt…