Go’hjerta ledelse CoachMagasinet har de siste ukene presentert skolene godkjent av Den Norske CoachForening( DNCF). Det har vært spennende å lese hvordan samtlige skoler er opptatt av at det seriøse coachmiljøet forener krefter, samarbeider og er rause. Dette ga oss idéen til å fortelle om våre erfaringer med vårt nye konsept Go’hjerta ledelse! Vi er…

Stress og utbrenthet er neste nisje ut i vår serie om nisjecoaching: coacher som har spesialisert seg på et spesifikt område…

Coacher med spesialområder: Selvfølelse

Selvfølelse er neste nisje ut i vår serie om nisjecoaching: coacher som har spesialisert seg på et spesifikt område…

Coacher med spesialområder: Karrierecoaching

Karrierecoaching er neste nisje ut i vår serie om nisjecoaching: coacher som har spesialisert seg på et spesifikt område…

Coacher med spesialområder: Foreldrecoachen

Vi traff hverandre på Metacoach-utdanning og hadde felles interesse for barn og ungdom. Vi var også helt enig i at foreldrene er hovedressursen til barna…

Tredje artikkel om nisjecoaching er ungdomscoaching: coaching som retter seg mot ungdom, samt deres foreldre. Det finnes flere coacher som tilbyr tjenester innen dette, og CoachMagasinet har intervjuet en av dem…

Coacher med spesialområder: Ryttercoaching

Ryttercoaching er andre nisje ut i vår serie om nisjecoaching: coacher som har spesialisert seg på et spesifikt område.

Coacher med spesialområder: Golfcoaching

Første nisje ut er Golfcoaching. Coachingtjenester og kurs rettet mot de som spiller golf, gjerne på hobbybasis. Her møter du to coacher som driver med dette…