Medarbeidersamtale
– med meg selv

I og med at jeg er selvstendig næringsdrivende, har jeg (heldigvis) ikke en sjef som kaller meg inn til medarbeidersamtale. Likevel kaller jeg meg selv jevnlig inn på teppet, og det tror jeg mange andre også ville ha dratt nytte av. Selv deler jeg medarbeidersamtalene mine inn i to deler; en som omhandler jobb, og…

Vær din egen sjef – Nyttige tips!

 • Publisert onsdag
 • 29. mai 2013
 • Ledelse

Jobben må du gjøre selv! Selvledelse handler om å ta ansvar for egen arbeidsdag; ansvar for ditt faglige bidrag, ansvar for motivasjonen og ansvar for din sosiale rolle i teamet, avdelingen og i bedriften der du jobber…

Har du en mental forretningsplan?

 • Publisert søndag
 • 2. desember 2012
 • Ledelse

– Det handler ikke bare om å ha en god forretningsplan, men like mye om å være bevisst de mentale drivkreftene som skal til for å lykkes når du starter bedrift. En mental forretningsplan er like viktig, sier Turid Torbergsen…

Slik bevarer du gründer-motivasjonen

 • Publisert lørdag
 • 27. oktober 2012
 • Ledelse

Det er en kjent problemstilling at svært mange små bedrifter opphører i løpet av kort tid. Årsaken til dette er mangesidig, og kan ha sammenheng med manglende forståelse for omfanget av å drive en bedrift…

The power of human capital

 • Publisert fredag
 • 28. september 2012
 • Ledelse

Reading Warren Bennis recently on leadership and management in the context of business, he quoted Mayer, head of MGM Studies, who said many, many years ago, «The inventory goes home at night.»…

Hva er en
trygg leder?

 • Publisert mandag
 • 6. august 2012
 • Ledelse

..de er redde for å bli avslørt som en eneste stor bløff. De er redde for at det snart blir oppdaget at de ikke har noe i sin stilling å gjøre og de tror det er tilfeldigheter og flaks som har ført dem til den stillingen de har idag…

Hva mener du, skal jeg stå og rope
til dem?

 • Publisert onsdag
 • 27. juni 2012
 • Ledelse

Dette spørsmålet kom fra en leder. Han begynte å bli sliten av folk som stadig tok seg friheter, og jeg hadde dristet meg til å ta opp tema som grensesetting og tydelig kommunikasjon…

Etter ned-
bemanning og omorganisering

 • Publisert søndag
 • 4. mars 2012
 • Ledelse

Etter omorganisering, nedbemanning og store endringer – hva gjør lederne og hva skjer med medarbeiderne som er igjen? Eller hva skjer ikke? …

Fokus på menneskene

 • Publisert fredag
 • 3. februar 2012
 • Ledelse

Det går nesten ikke en dag uten at vi leser i avisene om utfordringene og kostnadene i forbindelse med et alt for høyt sykefravær. Det debatteres rundt hva som skal til for å snu den negative trenden. Det finnes tydeligvis noen ledere som allerede har funnet svaret…