Enhver leder har fokus på å sette tydelige mål og skape gode resultater. Skal dette bli mulig forutsetter det at du er mer interessert enn interessant. Det handler om å lytte aktivt og stille de gode spørsmålene. Å komme i posisjon til at du kan bygge relasjoner og dermed skape gode resultater. Alt for ofte…

En leder tok en av de ansatte inn på kontoret for en prat. Hun visste ikke helt sikkert, men fornemmet at ikke alt var som det skulle med den ansatte. Lederen viste seg å ha rett. Det var problemer, som heldigvis lett lot seg løse. – Du kjenner meg nesten bedre enn jeg kjenner meg…

Gode ledere heier på sine medarbeidere

Det er viktig for mennesker å føle seg akseptert og inkludert. ”Å få feedback er å anerkjenne sider ved en annen. Å få feedback er å bli bekreftet og få mulighet til og vokse”, skriver psykolog Guro Øistad i boken Feedback. Forsterker det positive Å gi gode og konstruktive tilbakemeldinger er å ta medarbeiderne på…

De fleste ledere er opptatt av å være gode ledere med et ønske om at ansatte skal prestere optimalt. Ledelse er det som foregår mellom leder og arbeidstaker. For hva god ledelse er, finnes det utallige definisjoner på, samtidig som hver enkelt leder har sin egen definisjon og sannhet om hva god ledelse handler om….

Coaching virker

Artikkel hentet fra Aftenposten. Arbeid med prestasjonsfremmende metoder i Olympiatoppen er mye av drivkraften for Frode Moens doktoravhandling om effekten av coaching. FOTO: RUNE PETTER NESS/ADRESSEAVISEN Dette fastslår stipendiat Frode Moen, på bakgrunn av en omfattende studie han har utført, som ledd i arbeidet med en doktorgrad ved NTNU i Trondheim. Moen, som nå er toppidrettssjef…

Husker du den dagen du følte deg så stygg på håret? Og så fikk du kompliment på hvor fin du var, men det hjalp liksom ikke. Du følte deg likevel stygg. Det vil si at dine troer var sterkere enn komplimentet.   Våre indre virkeligheter, våre troer om oss selv og andre, styrer oss. “Vi…

Coaching ganske enkelt lønnsomt

Norsk Veiledningsinstitutt har drevet med coaching i en årrekke, og de ønsket å få et konkret svar på det de alltid hadde visst – at det er lønnsomt med coaching. Da det i Norge er gjort svært liten forskning på området, bestemte de seg for å sette i gang et eget forskningsprosjekt. –Coaching er vanskelig…

Varsko til konfliktløseren Når vi som konsulenter blir engasjert for å løse en konflikt, er det viktig at vi er tydelig på vår rolle og ryddige i prosessen. Det er ledelsen i virksomheten vi bistår, som har ansvaret for å tydeliggjøre mål og skissere løsningene. Vi bidrar bare med vår kompetanse i prosessen. Å ha…

Det var en helt vanlig lørdag, jeg sto i oppvasken og tenkte på ingenting mens radioen surret godmodig i bakgrunnen. Etter hvert ble jeg fanget av samtalen der inne i den hvite boksen, og skrudde opp lyden. Den som ble intervjuet var Helga Byfuglien (fast preses i Bispemøtet i Den Norske Kirke),om hvordan hun tenkte…