Bli BEST med mental trening

Publisert mandag 24. mars 2014, av CoachMagasinet, i Boktips

Erik Bertrand Larssen er utdannet befal, fallskjermjeger og siviløkonom. I forsvaret deltok han på flere utenlandsopphold i regi av spesialstyrkene. Han har bred erfaring fra næringslivet. I 2010 startet han Bertrand AS og han er en ettertraktet mental trener og foredragsholder. Han har senere gitt ut boken " HELVETESUKA : 7 DAGER SOM FORANDRER LIVET".

org_bli_20best_20med_20mental_20trening_forside

Boken er skrevet enkelt, men uten å forenkle, om hvordan du kan hente frem dine skjulte ressurser og bli den beste versjonen av deg selv.

 

Boken er delt i to deler. Den første delen handler om hverdagen, om bevisstgjøring, om å ta beslutning, definere mål og utvikle gode vaner. I denne fasen er begreper som tålmodighet, standhaftighet og viljestyrke essensielle.

Den andre delen handler mer spesifikt om selve prestasjonssituasjonen og de mentale verktøyene du kan ta i bruk.

Boken handler om å bli bedre. Den handler om at du kan finne et mål, utvikle deg, endre adferd for å få ut ditt potensiale og å tørre å gå for drømmene dine. Du klarer mer enn du tror! Du kan hvis du vil. Du må bare vite hva du vil først.

Forfatteren skriver selv at han har tre mål med boken: Den skal hjelpe leseren til å skjerpe sin bevissthet om seg selv og måten leseren tenker på; den skal hjelpe leseren til å endre noen av tankemønstrene som virker begrensende på evnen til å prestere og forfatteren håper boken kan bidra til å gi leseren mer av det som kan benevnes «godfølelsen».

Når Erik Bertrand Larssen snakker om godfølelsen, snakker han om den følelsen som oppstår når «du vet at det er du selv som har vært den viktigste årsaksfaktoren i det du har utrettet».

Så hva er det som skiller denne boken om selvutvikling fra lignende bøker på markedet? Hvorfor skal vi kjøpe boken til Erik Bertrand Larssen?

For det første opplever jeg forfatteren som ærlig og troverdig. Han deler erfaringer fra han var helt ung og reisen frem mot å bli mental trener, herunder tiden i militæret, veien mot den tøffeste av alle utdanningene i forsvaret og bilulykken som gjorde at han måtte slutte i forsvaret. Forfatteren forteller levende om hvordan han fra å være langt nede, sakte, men sikkert bygget seg opp igjen. Erik Bertrand Larsen forteller om tiden etter ulykken som forandret livet hans, en tid med mye smerte og selvmedlidenhet. To samtaler med faren og en prest fikk ham til å snu fokus og å komme i gang igjen med livet.

Han deler sine erfaringer om hvordan han endret fokus.
«Jeg opplevde motgang, og det fantes ingen quick fix som kunne få meg ut av den, men små endringer er ofte den beste måten å takle motgang på», skriver han. Han skriver også om at han satte livet oftere i perspektiv og tenkte på døden. Han fant motivasjon i å sammenligne seg med seg selv; «jeg var tross alt blitt en tøffing, som hadde flyttet grenser før».

Erik Bertrand Larssen brukte 11 år på å bli ferdig med siviløkonomistudiene, som han beskriver som en fryktelig lang og kronglete reise å fullføre. Forfatteren forteller at det var en bok av Anthony Robbins (Awaken the Gigant Within) som fikk ham for alvor interessert i coaching. Det var ikke først og fremst innholdet som fasinerte, men han opplevde Anthony Robbin som
faglig sterk. Han ble bergtatt av det faktum at han var mental trener av yrke og denne oppdagelsen åpnet en ny verden for Erik Bertrand Larssen.

Forfatteren ble i et intervju i Dagens Næringsliv spurt om å gi tips til supermosjonister som leter etter flere elementer som kan gjøre dem gode. Erik Bertrand Larssen svarer «Tenk riktig – Jeg har brent for dette siden jeg var liten. Jeg har alltid lurt på hva som skiller de beste fra de gode», skriver han. Metoden han forteller om er kjent som modellering.

En av grunntankene ved modellering at dersom noen kan gjøre noe fremragende, eller har en fremragende egenskap, så kan også andre gjøre det samme ved å bruke de samme tankemønstrene. Det er tankemodellen og strukturen vi er ute etter, og ikke personligheten, som er hentet læreboken NLP Master Practitioner.

Gjennom hele boken benytter Erik Bertrand Larssen seg av emosjonelle bevis i form av sitater, tilbakemeldinger fra toppidrettsutøvere og næringslivstopper. Han gir leseren innblikk i forskning, eksempler og han deler egne opplevde gjennombrudd og coaching opplevelser.

Videre bruker han elementer fra sin coaching utdannelse som:

Finne verdiene dine
Hvorfor er det viktig å sette mål?
Minn deg selv på målet
Indre dialog
Visualisering
Modus
Ankring
Jeg fikk boken av min sponsor og personlige «heia gjeng»; mannen min. Boken skapte umiddelbart sterke følelser hos meg. Forfatteren klarte med sitt enkle språk og sine personlige opplevelser å få meg til å sette umiddelbare mål.

Med min bakgrunn i NLP, kjenner jeg igjen prosessene. Forfatteren snakker om NLP uten å bruke den terminologien som vi har lært på skolen.

Jeg tenker at dette er en nybegynnerbok for alle som ønsker en endring eller motivasjon for å nå sine mål. Jeg vil anbefale denne boken til alle som er nysgjerrige på selvutvikling, uansett alder.

Erik Bertrand Larssen skriver om å sette mål med sitater som «Hvis du ikke vet hvor du skal, ender du sannsynlig et annet sted», som er henter fra Lawrence J Peter, og «Et mål blir aldri virkningsfullt før det gjør noe med følelsene dine». Det handler om å bestemme seg. Mestring og
mening er de to viktigste faktorene som skaper motivasjon, mener forfatteren.

Forfatterens definisjon av hva mental trening handler om er å justere vanene litt hver dag for å oppnå forandring i prestasjoner over tid og for å være forberedt når prestasjonssituasjoner oppstår. Det handler om å være best når det gjelder. Gode vaner vil skape motivasjon til å fortsette mot de mål du har satt deg.

Forfatteren referer til en bok av Geoff Colvin (Talent is overrated) som argumenterer for at det ikke er medfødt talent som gjør at noen mennesker er ekstremt gode på det de driver med, men tvert i mot systematisk og målrettet trening.

Videre handler det om en indre dialog, hva sier du til deg selv og visualisering. Hva ser du, hva tenker du, hva føler du, hvilken modus ønsker du å være i en gitt situasjon. Hvordan skal du klare å komme inn i rett modus akkurat når du må og ønsker det; er et hovedspørsmål forfatteren setter fokus på.

Det jeg likte best med boken, er at han får det til å virke så enkelt; det gjelder å bestemme seg. Det er fasen underveis som er den kritiske. Det er her veien deler seg og stakes ut for de som blir best.

Så hva har jeg lært av boken? Jeg har lært at det er de små valgene og endringer hver dag som utgjør den største forskjellen. Jeg fått en påminnelse om viktigheten av å visualisere målene i form av en følelse, et bilde, musikk eller noe du sier til deg selv. Hvor viktig det er å gi det lille
ekstra på trening, stå opp med en gang i stedet for å sove litt til og å la være å spise akkurat den sjokoladen osv.

Som coach tar jeg med det som trigget meg med boken og at det enkle ofte er det beste. Små skritt mot målet er også å bevege seg. Helt til slutt kan jeg underskrive på at livsendrende beslutninger gjør noe med følelsene dine!

Bokrapport skrevet av Monica
mon.blauenfeldt@gmail.com

Forfatter: Erik Bertrand Larssen

Boktittel: BLI BEST med mental trening

Forlag: J.M. Stenersen Forlag

Antall sider: 248, utgivelsesår:2012

«Lurer du på hvordan du kan få ut
potensialet ditt og prestere bedre enn du hadde trodd var mulig?»

Utsagnet står skrevet på bokomslaget til boken » Bli best med mental trening».

Kommentarer