Bare gjør det! Nå dine mål og oppfyll dine drømmer

Publisert mandag 6. februar 2012, av CoachMagasinet, i Boktips

Hva skal til for å komme i gang? Hva skal til for å finne ut hva som er det riktige å gjøre for deg? Hva skal til for å finne motivasjon og lyst? Hva vil du? Hvordan skal du komme dit? Hva hindrer deg? Og hvordan skal du feire når kommer dit?

images

«Tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det?»

Peer Gynt.

Vi stiller oss mange spørsmål, og mange blant oss gir opp lenge før vi i det hele tatt har begynt å søke etter svaret. Og hva skjer da? Jo, vi blir stående på stedet hvil, og «kose» oss med vår egen misnøye.

Bare gjør det! er en inspirerende håndbok i hvordan du kan komme i gang og hva som kreves av deg. Forfatteren, Lisa Nichols, tar oss med på sin mirakuløse reise i livet, og har samlet sine historier og erfaringer denne boka som er til stor hjelp og med lav terskel for å begynne vår egen reise. Hun forklarer hvordan du kan bli bevisst dine valg, sette klare mål og ha riktige forventninger. Hvordan trene dine mentale muskler for å øke styrken til å tåle utfordringer på en konstruktiv måte. Boka har inspirert meg til å fylle på verktøykassa mi både når jeg coacher, og ikke minst når jeg underviser hos Din Utvikling AS i Kommunikasjon og Personlig Utvikling.

Hvordan kan vi komme fra å tenke det og ville det for så å gjøre det.

Hvordan snu nedlag til et springbrett for fremgang.

Hvordan ble bevisst sine tankemønstre, og endre disse til fremgang.

Utgangspunkter for å skrive denne boken var nettopp å fortelle om livet sitt. Hvordan har det forandret seg fra der hun var, til der hun står i dag med sin karriere og suksess. For å forklare det, trengte forfatteren å starte med sitt kaotiske liv slik det var, og beskrive reisen frem til i dag. På denne mirakuløse reisen har hun på en folkelig, og populær måte laget noen enkel forklaringer på hvordan hun fant sine verktøy for å finne sin vei. Det hele baserer seg på 9 steg på veien til suksess, og om å trene.

Når du bestemmer deg for bli flink i f.eks en idrettsgren som å løpe maraton eller bli norgesmester i svømming, oppsøker du trenere, folk med erfaring som kan fortelle deg hvilke muskelgrupper som må trenes og hvordan disse trenes på best mulig måte for å bli sterkere og for å kunne yte mer, nå lengre, strekke grensen, nå målet. På samme måte kan du finne dine mentale muskler, finne riktige treningsmetoder. I noen tilfeller trenger du også en trener, en coach eller en håndbok.

Setter vi oss mål , må vi trene for å nå disse målene. De såkalte «komme på fote»-musklene, som er de du trenger å identifisere for å komme i gang med å finne ditt fokus, finne ditt mål, legge din plan, oppnå din drøm ditt mål er beskrevet som:

Her er et kort innblikk i de mentale musklene som må trenes for å komme på fote:

De 9 karaktermusklene:

1) Forstålesesmusklen leter bl.a. etter å forstå den beste (positive) intensjonen i enhver situasjon.

2) Selvtillitsmuskelen konsentrere seg om positivt selvsnakk, og gå fra noe og til det du ønsker

3) Handlingsmuskelen fokuserer på hvor du står i dag og å være åpen for andre planer, fokus på målet og hensikten med oppgaven.

4) Jeg vet-at-jeg-vet. Miraklenes tid er ikke forbi, men tiltrekkes av dine mål og tanker. Akseptere at det finnes og er til for deg.

5) Ærlighetsmuskelen Hva fungerer, og hva fungere ikke i livet mitt (vær ærlig) og hvordan ta ansvar for din rolle.

6) Si ja. Lytte og vedkjenne det livet vil du skal gjøre. Legge planer, strategier for å nå drømmene – hva er ditt kall

7) Beslutsomhetsmuskelen. Se sannheten i øynene Be om hjelp, men med ditt fokus.

8) Tilgivelsesmuskel. Gjennomføre og bearbeide gamle negative følelser(ta kontroll over sinne, sårbarheten. Være ærlig)

9) Best-valg muskelen. Finne beste og sunneste måte å oppføre seg på i tråd med dette på dine høyeste ønsker og drømmer.

Forfatteren nevner også flere identifiserbare områder(muskler) som gjerne kan trekkes frem og bearbeides som f.eks kreativitet, pålitelighet, gi-slipp, kjærlighet. (og som hun selvfølgelig har skrevet foredrag og bøker om).

Hvert kapitel har også små påminnelser som sikrer at leseren «henger» med små øvelser som «Du er ikke alene: -Kryss av én boks om du kjenner deg igjen følelsen av i følgende utsagn. (eks.: Har du noen gang evaluert livet ditt og innsett at du har latt gode sjanser gå fra deg pga å ting som skjedde langt tilbake i tid?) – Kryss av i to bokser hvis du har opplevd dette ofte, og kryss av i tre bokser hvis du gjør det hele tida.

I tillegg til en god forklaring på hensikten de ulike musklene har og hvordan de med enkel spørsmål og grep kan forandre ditt syn på deg selv og hendelser, gies det også noen tips på hvordan man kan trene på å styrke muskelen hver dag som en påminnelse.

Hver kapitel avsluttes med inspirasjon til selvutviklingsoppgaver som leseren oppfordres til å gjøre selv. Dette er starten på prosesser som starter endringsprogrammet ditt. Hun trekker klare paraleller til NLP – studiet om menneskers tanke-, språk- og handlingsmønster. Fysisk handling må til for å trigge en bestemt tilstand eller oppførsel blir kalt ankring, og boken gir flere eksempler på hvordan du kan lage egne ankringer

Ved å studere og lære om hennes beskrivelse og treningsprogram for de ulike karaktermusklene, ser jeg at mange av de verktøy vi kjenner fra NLP kan brukes i kombinasjon med dette, og gjør dansen med coachee og treningen enda mer spennende. Logiske nivåer, Disney, Tidslinjen, Livshjulet, Power Zones m.m. for å nevne noen. Jeg har gjort noen øvelser for å se hvordan jeg kan bruke denne innfallsvinkelen i spørsmålstillingen, og hvor de mentale musklene plasserer seg f.eks i modellen «Axes of change». Det handler om motivasjon, bevegelse. Gå fra plan til handling (Handlingsaksen), Gå fra refleksjon til aksjon (beslutningsaksen) og langs motivasjonsaksen (hva vil du fra og hva vil du til). Ikke minst er vi innom testing . Hva skjer hvis vi gjør det? og hva skjer hvis vi ikke gjør det? Hva er annerledes?

Interessant blir dette også når vi i tillegg kan koble på metaprogrammer som kan gi oss en dypere forståelse på hvorfor vi er som vi er og gjør som vi gjør.

Forfatteren reflektere over den kraften det ligger i spørsmålsstilling fra Hvorfor – til hva kan jeg lære av dette?.

Litt om forfatteren Lisa Nichols

Lisa Nichols er blant USAs ledende coacher og foredragsholdere innen selvutvikling og motivasjon. Hun har i flere år hold kurs og programmer for alt fra ungdom til toppledere. Hennes grunntanke bygger på NLP s grunnantagelser, og Nichols fremfører dette på en forfriskende måte.

Samme forfatter er kjent for sine Workshops og seminarer der hun prediker det samme budskapet. Hun har vært medforfatter i noen av de de populære «Chicken Soup for the soul» – bøkene. Dette er bøker som alle har 101 gode historier og metaforer som angår ulike type mennesker og til hjelp for å forstå ulike hendelser. (Eks. Chicken Soup for the soul; Canadians, eller……..food and love, ……find you happiness etc). . I tillegg er hun medforfatter i suksessfilmen og boka «The Secret» som tar for seg loven om tiltrekning – ønsker du deg det sterkt nok, vil du oppnå det.

Hva fenger meg, og hvorfor?

Boka er en enkel og rask guide for personlig coaching. Med den kunnskapen jeg har fra min coachingutdannelse, er det fasinerende og berikende å fylle på med mer kunnskap , samt å se på det hele med en en ny innfallsvinkel. For meg personlig liker jeg godt enkle fremstillingsmåter der det er lett å huske og lett å kjenne seg igjen. Forfatteren byr på seg selv, og gir mange eksempler fra sitt eget liv med hendelser som jeg av og til kjenner meg igjen i , eller kjenner andre som har opplevd lignende. Det er ikke bare historiene som fenger meg, men måten hun selv har brukt verktøyene for endring, og hvilke resultater det har gitt henne.

Hvordan påvirker boka deg som coach, eller hva er nyttig for deg som coach?

Etter at jeg ble ferdig med min coachutdannelse har jeg jobbet som karriererådgiver og coach for mennesker som er i en omstillingsfase ut av, eller på vei inn i arbeidslivet. I den forbindelse er det mye undervisning, og vårt undervisningsmateriell har til hensikt å rettlede og coache kursdeltakere til å finne sine mål, sine drømmer og å legge sine planer for å oppnå det de vil.

Jeg har lett etter inspirasjon og måter å fremstille dette på pedagogisk enkelt, med humor og kløkt, og ikke minst å kunne tilpasse dette for ulike mennesker med ulike utgangspunkt og ulik kulturell bakgrunn.

Det å gripe fatt i de viktigste områdene, eller musklene som forfatteren kaller det, og systematisk forstå og finne sin vei til å bygge og trene muskler har vært til stor hjelp for å gi inspirasjon til andre. Det at forfatteren byr på seg selv og også tillater å bruke hennes historier til å spre et budskap har hjulpet meg til å fremføre mitt budskap på en tydelig og morsommere måte. Mitt fag blir ikke så vitenskaplig, men lettere tilgjengelig og levende når jeg krydrer med eksempler fra boka og ikke minst treningsveiledning til hjemmebruk.

Som coacher vil vi danse med coachee. Vi styrer prosessen, men vi skal også til enhver tid vite hvor i prosessen coachee er, og hvordan vi kan strekke grensene og sikre oss at coachee henger med.

Boken er en håndbook i hvordan bli bedre kjent med seg selv, og bli bevisst dine valg. Den er en god hjelp til å sette seg klare mål og ha de riktige forventninger til målene, livet generelt, og ikke minst dine relasjoner – de du omgåes. Her ligger det mye klokskap, inspirasjon og kunnskap rundt temaet om å komme på rett spor, forsere hindringer, fokusere på målet og gjøre endringer.

Hilde Rosenberg
hilde@hrmcoach.no

Kommentarer