Autensitet, kjærlighet og inspirasjon

Publisert lørdag 3. juni 2017, av CoachMagasinet, i DNCF-skoler, Verdier

Ethos Academy er en av fem skoler som er godkjent av Den Norske CaochForening (DNCF). I møte med driverne av akademiet ble redaktøren inspirert av deres verdier og engasjement.

Ethos Academy i Halden drives og eies av Solveig Rådahl og John Tolmie. De har kurs og utdannelser innenfor  NLP Coaching, Selvledelse, Lederskap og Autentisk Kommunikasjon. Ethos Academy ble tilknyttet DNCF i mai 2016.

Ethos - logo

– Ethos Academy har ikke meldt seg inn i DNCF for nyte godt av opparbeidet kredibilitet, men for å bidra til å styrke foreningen ytterligere, sier Atle Øi, redaktør i CoachMagasinet som har vært på besøk hos virksomheten.

DNCF sin slogan er «Vi setter standarden». En ikke direkte ydmyk slogan, men hele hensikten med en slik forening er jo nettopp dette. Skape en merkevare som gir kunden en forventning og et løfte om hva de får. I en bransje hvor quick fix løsninger florerer og ødelegger for de seriøse aktørene er det ekstra viktig å både stå for, og klare å kommunisere kvalitet.

Ethos - solveig og John

Med lovnad om at jeg ikke skulle avsløre Ethos Academys forretningshemmeligheter innvidde Solveig og John meg i noen av planene de har for fremtiden, og det lovet godt for DNCF. Her har vi en skole som har tro på det de driver med og som helt sikkert vil styrke DNCF merkevaren. Møtet med Ethos Academy ga meg en god dose inspirasjon. Jo mer kjent jeg ble med Ethos Academy forsto jeg at deres engasjement ikke er fraser og ord, men ektefødt engasjement og kjærlighet til faget.

Til Ethos kommer det elever fra hele landet, og Solveig og John tar i mot dem med sine verdier som er autensitet, kjærlighet og inspirasjon. De er klare på at NLP er et fag som krever kompetanse om det skal utøves på andre. Første steg er imidlertid å forstå seg selv. Overbeviser ikke elevene på dette området får de ikke skolens godkjenningsstempel og velsignelse til å jobbe med andre. Ethos eiere er imidlertid klare på at de som virkelig vil, de får det til.

Første gang jeg møtte Solveig og John var på DNCF konferansen på Latter nå i våres. Konferansens tema var «Er det myke det nye harde», og jeg utfordret dem på deres oppfatning av dette. Er det slik at det forretningsmessige og harde er på vei til å bli erstattet av mykere verdier hvor kvinner tradisjonelt har hatt sin styrke?

Når vi kommer inn på dette penser John fort inn på behovet for å få flere menn inn i bransjen. Et fenomen i Norge er at bransjen er skjevfordelt med mange flere kvinner enn menn. Han mener dette gir bransjen en image som holder mange potensielle mannlige kunder borte. Jeg tenkte kanskje at Solveig ville protestere litt på vegne av det kvinnelige kjønn, men nei, hun nikker bekreftende og John fyrer på med flere argumenter for viktigheten av å få flere menn inn i bransjen. Selv er de godt i gang med å få en mer balansert kjønnsfordeling på sine utdannelsestrinn.

Ethos - fyrtårn

Ethos Academy fyrtårn (malt av en av studentene)

Tiden hos Ethos Academy går fryktelig fort og vi må runde av. Trettifem mennesker er påmeldt til et inspirasjonsseminar – og Solveig og John må forberede seg.

Før jeg reiser forsikrer jeg meg om at Solveig og John vil bidra med artikler til CoachMagasinet fremover – god inspirasjon som gir håp om at både bransjen og DNCF har mye spennende i vente.

Et grunnprinsipp i coaching er viktigheten av å nullstille, og ikke være forutinntatt. Det er langt fra det samme som å forvente seg null –  og i bilen hjem fra Halden til Oslo reflekterte jeg litt over dette. Hvorfor ble jeg så imponert over den nye skolen som har knyttet seg til DNCF? Forventet jeg mindre av dem enn jeg gjør av skolene fra større byer, og hvorfor gjorde jeg i så fall det?

Det er ikke alltid ærlighet er behagelig, og kanskje må jeg innse at jeg må jobbe mer med min forutinntatthet. Ubevisst forutinntatthet riktignok, men likefullt …
Atle Øi
Redaktør CoachMagasinet

PS:Vi følger opp alle skolene godkjent av DNCF i tiden fremover, så følg med!

 

Kommentarer