Gode spørsmål

Jeg liker å stille følgende spørsmål tidlig i en coachingsamtale: «Når var du god sist? Hva gjorde du? Hvordan merket du selv at du var god? Og hvordan merket andre rundt deg at du var det? …

Motivasjonsøvelse

Mina Helen Kristoffersen (desember 2011)

Noen ganger er det bare små ting som skal til for at kunden finner det han søker, og da ser vi ofte i coaching en umiddelbar effekt.

Mona Pettersen (september 2011)

Å kunne NLP og coaching har gitt meg en trygghetsfølelse, og det har forandret min måte å tenke på. Jeg har en større forståelse for hvorfor jeg og andre reagerer som vi gjør, og hvordan tankene våre påvirker oss.

Jan Otto Hovda (juni 2011)

Det at coaching så virkningsfullt viser at forandring er mulig. På tross av fastgrodde mønster, kommunisert eller biologisk arv, ytre og indre forventninger.

Vurderer du å bruke en coach? Da må du ta høyde for at en coach kan lede deg inn i en prosess der du går inn i mer grunnleggende sider ved livet ditt…